دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات الکتریکی (+۱۰ساعت حل پروژه رایگان)120 ساعتنیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور84 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی (+٦ساعت آموزش نرم افزار CYMGRD رایگان)108 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتبهار 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (+۱۲ ساعت رایگان معرفی تجهیزات برق صنعتی)126 ساعتنیمه دوم آذر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه اول آذر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV)36 ساعتنیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی36 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک48 ساعتبهار 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتسال 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتسال 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتسال 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ سیستم های کنترلی، ابزار دقیق، مراکز مخابراتی و دیتاسنترها30 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سرج48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق12 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتنیمه اول بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره