دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه دوم آبان در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم آبان در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (+۱۲ ساعت رایگان معرفی تجهیزات برق صنعتی)126 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور84 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی (+٦ساعت آموزش نرم افزار CYMGRD رایگان)108 ساعتنیمه اول دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی (+۱۰ساعت حل پروژه رایگان)120 ساعتزمستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتنیمه دوم آبان در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS (آنلاین)48 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق (آنلاین)12 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel (آنلاین)24 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی (آنلاین)36 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک (آنلاین)48 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV)36 ساعتپاییز 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتپاییز 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتپاییز 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتپاییز 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتپاییز 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حل تمرین دقیقه نودی آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق20 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق48 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سرج48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ سیستم های کنترلی، ابزار دقیق، مراکز مخابراتی و دیتاسنترها30 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره