دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم فروردین در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی (آنلاین)120 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (+۱۲ ساعت رایگان معرفی تجهیزات برق صنعتی)132 ساعتنیمه اول اردیبهشت در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه اول خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت124 ساعتنیمه اول خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی (آنلاین)84 ساعتتابستان 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور66 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV)36 ساعتنیمه اول اردیبهشت در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS (آنلاین)48 ساعتنیمه اول خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق (آنلاین)24 ساعتنیمه اول خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP30 ساعتنیمه اول خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV)18 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی دیاگرام‌های منطقی تابلوهای برق18 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک (آنلاین)48 ساعتتابستان 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT60 ساعتتابستان 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel (آنلاین)24 ساعتتابستان 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی (آنلاین)36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سرج48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ سیستم های کنترلی، ابزار دقیق، مراکز مخابراتی و دیتاسنترها30 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حل تمرین دقیقه نودی آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق20 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق48 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره