دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT (حضوری)144 ساعتنیمه اول تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت (حضوری)124 ساعتنیمه دوم تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی (آنلاین)*84 ساعتنیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی (حضوری)126 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (+۱۲ ساعت رایگان معرفی تجهیزات برق صنعتی) (حضوری)132 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی (حضوری)100 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی) (حضوری)144 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور66 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS (آنلاین)*48 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق (آنلاین)*24 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک (آنلاین)*48 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel (آنلاین)*24 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV) (حضوری)18 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP (حضوری)30 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV) (حضوری)36 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT (حضوری)60 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 (حضوری)36 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی دیاگرام‌های منطقی تابلوهای برق (حضوری)18 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی (آنلاین)36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سرج48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ سیستم های کنترلی، ابزار دقیق، مراکز مخابراتی و دیتاسنترها30 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حل تمرین دقیقه نودی آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق20 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق48 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
بسته آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت و طراحی – قبولی55 ساعت در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره