دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (+۱۲ ساعت رایگان معرفی تجهیزات برق صنعتی)126 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور84 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی (+۱۰ساعت حل پروژه رایگان)120 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی (+٦ساعت آموزش نرم افزار CYMGRD رایگان)108 ساعتنیمه دوم بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق12 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV)36 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک48 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سرج48 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی36 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ سیستم های کنترلی، ابزار دقیق، مراکز مخابراتی و دیتاسنترها30 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره