مدت برگزاری دوره:

۱۴۴ ساعت/ ۲۴ روز / ۱۲ هفته / ۳ ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (۳ بخش ۲ ساعته)

پيش نياز:

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان،واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راهاندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

آشنایی با طراحی بخش های مختلف پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP، شامل آنالیز های پخش بار و اتصال کوتاه سایزینگ تجهیزات (کابل، کلید، ترانس)، آنالیز راه اندازی موتور در شرایط استاتیک و دینامیک و سایزینگ دیزل ژنراتور و ترانس، آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلترها، آنالیز های DC (بخش بار و اتصال کوتاه) و باطری سایزینگ،….

امکانات رفاهی:

۲ وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

۲۷۲ نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

۱۷ دوره

نحوه برگزاری دوره:

حضوری (تهران)

جزئیات سرفصل ها

شرح سرفصل دوره آموزش نرم افزار ETAP به شرح زیر است:

عنوان جزئیات ساعت
معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه۱- هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟
۲- آشنایی با شرکت OTI
۳- چرا نرم افزار ETAP؟ معرفی بقیه نرم افزارها.
۴- توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف
a. Short-Circuit Analysis
b. STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
c. Load Flow Analysis
d. Motor Starting Analysis
e. Harmonic Analysis
f. Optimal Capacitor Placement
g. Unbalanced Load Flow Analysis
h. Transient Stability Analysis
۵- محیط نرم افزار ETAP
۶- محیط المان های AC و DC
۷- محیط آنالیزها
۸- محیط های مختلف شبیه سازی در ETAP
۹- بررسی منوهای ETAP
۱۰- وارد کردن اطلاعات Option در ETAP
۱۱- آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار ETAP
۱۲- کار با کتابخانه ETAP
۱۳- آَشنایی با ۳DDatabase
a. آَشنایی با روش Revision زدن
b. آشنایی با محیط Configuration
c. آشنایی با Presentation
۱۴- آشنایی با سناریوگذاری در ETAP
۱۶
آشنایی با المان ها و وارد نمودن اطلاعات آنها (در طول دوره)۱- Power Grid
۲- اطلاعات  باس بار
۳- ترانسفورماتور
۴- کابل ها
۵- کلید های MV (دژنکتورها)
۶- کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
۷- موتور
۸- Static load  و Lump Load
۹- AC Composite Motor
۱۰- Composite Network
۱۱- تابلو ها (Panel)
۱۲- خازن
۱۳- مبدل سه فاز به تک فاز
۱۴- Remote Connector
۱۵- سکسیونر
۱۶- ژنراتور
۱۷- خطوط انتقال
۱۸- هارمونیک فیلتر
۱۹- UPS
۲۰- شارژر (Charger)
در طول دوره
آنالیز پخش بار ۱- اهداف آنالیز پخش بار
۲- مفاهیم اساسی در پخش بار
۳- پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
۴- انجام پخش بار مثال در ETAP
۵- روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار
۷- آشنایی با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
۸- چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟
۶
آنالیز بخش بار نامتعادل و بهبود سایزینگ تجهیزات۱- بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
۲- بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
۳- بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
۴- مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
۵- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن
۳
آنالیز اتصال کوتاه
و سایزینگ کلید ها و تابلوها (باس بار)
۱- اهداف آنالیز اتصال کوتاه
۲- بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۳- استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
۴- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
۵- انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
۶- انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
۷- بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۸- سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۹- سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۷
آنالیز خازن گذاری و بدست آودن مقادیر خازن مورد نیاز پلنت۱- بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
۲- پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
۳- آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
۴- انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP
۲
آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلتر۱- آشنایی با هارمونیک و کلاس های آن
۲- آشنایی با منابع و مولد های هارمونیک و اثرات آن در شبکه
۳- آشنایی با روش های کاهش هارمونیک (فیلترهای Passive و فیلترهای Active)
۴- آشنایی با پارامترهای مدل نمودن هارمونیک و وارد کردن  آنها در ETAP
۵- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
۶- بررسی گزارش و نتایج آنالیز هارمونیک
۶
آنالیز راه اندازی موتور۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۶
آنالیز سیستم ارتینگ و سایزینگ ارتینگ MV و LV۱- آشنایی با سیستم های نیرو در LV
۲- لزوم اجبار استفاده از سیستم TN
۳- محاسبه مقدار مقاومت زمین
۴- روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
۵- آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
۶- انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
۷- بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
۸- آشنایی با سیستم های ارتینگ MV
۹
مقدمه بر حفاظت و مشاهده Curve های حفاظتی، انجام هماهنگی حفاظتی۱- انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
۲- آشنایی با کدهای ANSI  رایج و ستینگ های آن ها
۳- آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
۴- ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
۵- آشنایی با Curve های  مختلف المان ها (موتور، ترانسفورماتور، کابل)
۶- هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
۷- استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
۸- بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی
۸
آنالیز Transient۱- شرایط وقوع اتفافات Transient
۲- اثرات Transient آن در شبکه
۳- بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
۴- آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
۵- وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
۶- انجام مطالعات Transient برای مثال
۷- بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
۸- استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی
۶
 آشنایی با Heat Tracing۱- مفهوم heat tracing
۲- نیازمندیهای طراحی (انتخاب هیتر، کنترل دما، تامین توان و..)
۳
روند کار کردن در طراحی پروژه های صنعتی و شناخت آن۱- مناقصه و تهیه اسناد مربوط به آن، چگونه یک مناقصه را ببندیم؟
۲- شناخت انواع مراحل یک پروژه: Basic Design، FEED، Detailed Design و مدارکی که باید در آن ها تولید شود.
۳- بررسی روش انجام کار به صورت E، EP، PC و EPC و EPCF
۴- شناخت سایر دیسیپلین های مهندسی در پلنت های صنعتی و شناخت هماهنگی های لازم بین بخش برق و آن ها
۵- صحه گذاری (Endorsement) و اهمیت آن
۶- تهیه MDL پروژه و بررسی تقدم و تاخر مدارک
۷- آشنایی اولیه با انوع مدارک MDL و کاربرد آن ها
۸- مهندسی خرید در مرحله Before PO و تهیه TBE (ارزیابی فنی سازندگان)
۹- مهندسی خرید در مرحله After PO و VDR
۱۰- شناخت مدارک مرتبط با As Built
۶
تهیه Load List۱- اخذ اطلاعات اولیه از سایر دیسیپلین ها
۲- دسته بندی بارهای Normal و Emergency و Vital
۳- شناخت Duty cycle تجهیزات و ضرایب آن ها
۴- شناخت انواع بارها (موتور، فیدر و …)
۵- سایزینگ موتورهای الکتریکی (توان BHP، توان مورد نیاز، ضریب توان و راندمان موتورها، ضرایب API Factor، اثر دما و ارتفاع روی سایزینگ موتورها و …)
۶- اهمیت بالانس کردن بارها روی باس ها
۷- شناخت روابط محاسباتی Load List (محاسبه Absorbed Power و تعیین دیماند و پیک بار مصرفی)
۸- تعیین ضریب توان کلی پروژه
۹- تعیین سایزینگ منابع توان (ترانسفورماتور، ژنراتور و بانک خازنی) در خروجی Load List
۱۰- تهیه Overall SLD در نتیجه خروجی Load List
۶
بررسی مدارک مهندسی و خرید یک پروژه صنعتی واقعی۱- تعیین ابعاد پست برق و اتاق دیزل ژنراتور
۲- شناخت Plot Plan و جانمایی پست برق
۳-  بررسی مدرک Design Criteria
۴- ترانسفورماتورهای قدرت: بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و  مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۵- ژنراتورها:  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و محاسبات سایزینگ آن و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۶- سوئیچگیرهای MV و LV و بانک خازنی:  بررسی مدارک Technical Specification، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۷- باسداکت ها:  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و TBE
۸- سیستم کنترل PMS: لزوم استفاده از سیستم کنترل و مانیتورینگ برق، بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۹- کابل های قدرت و کنترل:  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، Cable Drum Schedule Cable Schedule، ، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۰- دستگاه های AC UPS: بارهای مرتبط با AC UPS، انتخاب سطوح ولتاژ مختلف و کاربرد آن ها، بررسی مدارک  Technical Specification،  Calculation، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۱- دستگاه های DC Charger: انتخاب سطوح ولتاژ مختلف و کاربرد آن ها، بارهای مرتبط با DC Charger، بررسی مدارک  Technical Specification،  Calculation، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۲- تابلوهای توزیع و روشنایی: بررسی مدارک Technical Specification، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۳- سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر: بررسی مدارک Technical Specification، Calculation، Layout، Data Sheet، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۴- سیستم های روشنایی و متریال مربوطه: بررسی مدارک Technical Specification، Calculation، Layout، Data Sheet، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۵- مقاومت زمین (NGR): بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۶- بررسی Local Control Station: کاربرد آن، بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۷- بررسی Bulk Materials: انواع تجهیزات مرتبط با Bulk،  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
۱۸- بررسی مدارک Specification for Packaged Units، Specification for Hazardous Area Classification و …
۱۹- بررسی مدارک کلیدی و مهم از قبیل Area Classification، Main Cable Route، Equipment Arrangement، Cable Arrangement و ..-
۱۹- بررسی مدارک System Study (SC, LF- MS)
۲۰- بررسی سایر مدارک و نقشه ها
 ۳۳
آشنایی و بررسی محیط های Hazard۱- محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
۲- نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
۳- انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
۴- درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS  PROTECTION(IP)
۵- بررسی مدارک  مربوطه (Specification، Layout)
۳
آشنایی با حفاظت کاتدیک۱- خوردگي چيست ؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
۲- معرفي انواع پوشش عايقي لوله ها
۳- انواع سیستم حفاظت کاتدی
۴- بررسي ، انتخاب ، مزايا و معايب انواع بستر آندي
۵- سايزينگ ركتيفاير، كابل ،………
۶- انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جريان تزريقي) انتخاب نوع بستر و نوع آند
۷- روش طراحي حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون به طريق تزريق جريان و آند فداشونده
۸- روش طراحي حفاظت كاتدي كف تانك
۹- آشنايي با حفاظت كاتدي داخل تانك
۱۰- آشنايي با حفاظت كاتدي اسكله
۱۲
دیزل ژنراتور۱- آشنایی با برندهای دیزل و ژنراتورهای پر کاربرد در ایران
۲- نحوه تشخیص اصالت برندهای دیزل ژنراتور
۳- نکات مهم  انتخاب صحیح دیزل ژنراتور
۴- محاسبات  سایزینگ دیزل ژنراتور بر اساس بار الکتریکی
۵- سیستم‌های کنترلی و طراحی سیستم‌های اضطراری پروژه با دیزل ژنراتورها و توپولوژی های فنی
۱۲
مجموع۱۴۴ ساعت

 

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره آموزش نرم افزار ETAP:

دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT

دوره رله و حفاظت

دوره تاسیسات الکتریکی

دوره طراحی پست های فشار قوی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۳ / ۵٫ تعداد نظرات: ۹

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

فیلم مشاوره ای دوره تربیت کارشناس طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با استفاده حرفه ای از Etap، این فیلم در انتخاب، هدف دوره و مواردی که در این دوره به شما عزیزان آموزش داده می شود، کمک خواهد کرد.

 

جلسه اول دوره طراحی شبکه های صنعتی با Etap – (مقدمات)

 

 

این مبحث توسط مهندس آکی کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد به مدت ۱۲ ساعت در دوره تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی تدریس می شود. در این کلاس دستگاه تست حفاظت کاتدیک آورده شده بود و فراگیران از نزدیک کار با این دستگاه را تمرین کردند.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۳ / ۵٫ تعداد نظرات: ۹

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۳ / ۵٫ تعداد نظرات: ۹

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۳ / ۵٫ تعداد نظرات: ۹

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۳ / ۵٫ تعداد نظرات: ۹

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

شرح سرفصل دوره آموزش نرم افزار ETAP به شرح زیر است: عنوان  جزئیات  ساعت معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه 1- هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟ 2- آشنایی با شرکت OTI 3- چرا نرم افزار ETAP؟ معرفی بقیه نرم افزارها. 4- توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف a. Short-Circuit Analysis b. STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis c. Load Flow Analysis d. Motor Starting Analysis e. Harmonic Analysis f. Optimal Capacitor Placement g. Unbalanced Load Flow Analysis h. Transient…

امتیاز فراگیران به این دوره: 4.03 ( 11 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

 1. :

  با عرض سلام و ادب
  بنده به عنوان کسی که ۷ سال در حوزه مدیریت انرژی فعال بودم اما بدلیل موقعیت جدید کاری احساس نیاز پیدا کردم دوره تخصصی طراحی الکتریکال پلنت های صنعتی رو شرکت کنم. واقعا بدون هیچگونه تملقی میگویم از مزایای این دوره استاندارد بیس بودن آن بود.
  درخصوص دوره دیزل ژنراتور و باتری سایزینگ باید بگم وقتش کم بود و اساتید عزیز اگرچه تمام تلاششون را کردند اما مطالب ناقص ماند. دوره حفاظت کاتدیک نیز برایم بسیار جالب بود و از زحمات اساتید تشکر میکنم. البته نظرم اینه که برای دوره حفاظت کاتدیک حتما باید دوره تخصصی مربوطه را شرکت کرد.
  موضوع هیت تریسینگ نیز عالی بود و بسیار کاربردی. بنده به اساتید دوره پلنت های صنعتی افتخار میکنم. براشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

 2. :

  ضمن تشکر از واحد آموزش مرکز MeM، چنانچه پس از معرفی موضوع حفاظت کاتدیک سریعا به بخش طراحی پرداخته شود و با مثال های عملی تجربه شده آمیخته شود اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.

 3. :

  هزینه دوره ها را بگویید
  دوره ها عملی هستن؟

  • :

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. ۳۵ – ۹۱۰۰۱۵۳۰ (۰۲۱)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

 4. :

  همه چیز رو گفتید تو دوره ها الی هزینه
  و آیا اینکه کارگاه تون تئوری و روی تخته هست و یا عملی
  دوره دوره تئوری تموم شده فقط عملی

  • :

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. ۳۵ – ۹۱۰۰۱۵۳۰ (۰۲۱)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

 5. :

  بسیار دوره خوبی بود ولی به دلیل فشرده بودن، دانشجویان از اساتید عقب افتاده و نمی توانند به خوبی از تمام ظرفیت اساتید استفاده کنند که با کم کردن ساعت کلاس بسیار کار آمدتر خواهد شد. منظورم پخش کردن ساعات دوره و طولانی تر کردن آن است.

 6. :

  بسیار خوب بود ولی اگر این بحث زمان و کاربردی شدن دوره کاتدیک و UPS در نظر گرفته شود خیلی عالی می شود که هر کس بر اساس نیاز خودش از آن بهره برداری کند.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,