دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان108 ساعتنیمه اول اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه اول اسفند در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تخصصی انتخاب مواد و خوردگی24 ساعتنیمه اول خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS30 ساعتنیمه اول تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره عمومي شير آلات صنعتي18 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره