درباره ما

درباره MeM

٣- آموزش دقیق، توانایی شما را برای پاسخ سریع و کارآمد در هر وضعیت خاص افزایش می دهد و از این طریق می توانید بهره وری عملیاتی و بالطبع آن دارایی های خود را افزایش می دهد.

٤- هر روز ما در MeM در تلاشیم تا با سخت کوشی و ایده هایی نو؛ محصولات و فرآیندهای موجود و پیشرفت های تکنولوژی در دنیا را به بهترین روش ها ارائه دهیم، تا همچنان در ذهن مخاطبان خود مجموعه ای پیشرو باقی بمانیم.

١- مرکز آموزش مهندسی MeM پیشگام در توسعه آموزش های تخصصی برای مهندسین بوده و برای قریب یک دهه در تلاش است تا به مهندسین، پرسنل تعمیر و نگهداری و عملیاتی برای محصولات و فناوری های صنعتی، آموزش هایی پیشرو ارائه دهد.

٢- ما حضوری، آنلاین و … بنا به انتخاب شما آموزش داده و به شما کمک می کنیم تا سطح مهارت و دانش خود را از طریق برنامه های آموزشی شامل توسعه مهارت ها، برنامه های آموزشی خاص و خدمات coaching و mentoring افزایش دهید.

نظام آموزشی MeM

هدف این نظام ارتقاء شایستگی های مهندسی در عرصه های مختلف شغلی است و مبتنی بر شناسایی شایستگی های حرفه ای مطلوب دانش آموختگان دانشکده های مهندسی در ایران طراحی و اجرا می شود.
MeM تلاش نموده تا با ارائه دوره های مختلف بخش های مختلف این شایستگی ها را پوشش دهد.

تصویر زیر بیانگر شایستگی های مورد انتظار در همه عرصه های کاربردی مهندسی است.

سیستم آموزشی MeM

MeM سیستم آموزشی خود را در سه سطح دوره های کوتاه مدت، تربیت کارشناس و تربیت کارشناس جامع تقسیم نموده و این امکان را برای فراگیران خود مبنی بر دریافت گواهینامه در این سه سطح فراهم آورده است از این رو عمده دوره های MeM “دوره های تربیت کارشناس” می باشد.

در روش تربیت کارشناس، فراگیران علاوه بر آموختن مطالب جدید با تکرار مطالب گذشته، موجب یادگیری دائمی آنها می شود.

نمودار سیستم آموزشی مرکز آموزش مهندسی mem
سیستم آموزشی مرکز آموزش مهندسی MeM
سیستم آموزشی مرکز آموزش مهندسی MeM
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

ارزیابی کیفی MeM

MeM همواره سعی دارد با ارزیابی کیفی دوره ها بوسیله نظرسنجی های مرتب از فراگیران، سطح کیفیت دوره ها را روز به روز ارتقا بخشد. از این رو میانگین نظرسنجی دوره های MeM طی سالیان اخیر را در نمودار های زیر مشاهده می کنید.

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 86.47%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 83.64%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 77.84%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 65.33%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 85.86%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 77.82%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 77.48%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 80.51%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 79.57%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 77.98%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 60.57%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 68.41%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 83.69%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 83.87%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 79.38%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 69.69%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 83.93%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 77.49%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 77.35%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 78.67%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 75.84%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 78.09%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 61.80%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 72.42%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 80.98%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 78.62%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 71.54%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 67.24%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 72.41%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 67.92%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 69.22%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 82.22%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 73.73%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 74.51%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 70.00%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 70.33%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 84.38%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 83.10%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 77.36%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 76.43%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 79.38%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 76.25%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 78.29%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 77.84%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 75.00%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 81.67%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 67.88%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 70.78%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 77.39%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 72.98%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 72.25%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 69.51%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 76.61%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 69.75%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 70.62%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 72.92%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 79.12%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 73.51%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 59.58%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 67.33%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 74.48%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 70.68%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 68.88%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 67.32%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 72.09%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 66.49%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 66.02%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 68.20%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 73.52%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 70.59%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 53.60%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 61.43%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 71.05%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 66.38%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 66.64%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 64.54%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 68.35%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 63.74%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 65.29%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 65.90%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 71.93%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 66.34%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 53.66%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 58.93%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 73.41%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 70.93%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 69.45%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 66.67%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 71.00%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 67.20%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 67.22%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 68.71%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 71.54%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 68.89%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 52.77%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 63.02%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 72.65%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 69.94%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 67.69%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 66.95%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 70.87%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 65.59%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 66.56%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 66.41%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 71.81%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 67.29%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 53.65%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 61.59%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 73.6%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 70.18%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 69.32%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 67.67%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 71.81%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 66.9%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 66.26%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 66.93%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 72.54%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 68.95%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 55.34%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 63.97%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 72.25%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 70.48%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 69%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 65.41%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 72.03%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 66.2%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 66.7%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 67.46%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 74.3%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 67.75%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 54.11%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 61.45%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 70.98%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 68.15%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 67.07%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 66.04%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 68.90%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 64.77%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 65.91%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 66%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 72.71%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 65.74%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 52.66%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 60.75%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 76.9%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 74.66%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 70.06%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 64.98%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 75.99%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 66.83%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 67.56%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 66.40%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 70.14%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 69.08%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 49.09%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 60.38%

کیفیت تدریس اساتید

میزان اطلاعات و دانش نظری مدرس درباره موضوع درسی 76.78%
تلاش مدرس در انتقال مطالب به فراگيران 74.12%
ارائه، بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 71.27%
استفاده از استاندارد ها و Hand Book های متنوع و جدید و معرفی آنها 67.52%
توانایی در ایجاد روابط مطلوب در کلاس 74.56%
بکارگیری فنون تدریس مناسب و متنوع برای فعال بودن فراگیران 69.00%
رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی و رعایت سرفصل 69.58%

طراحی دوره آموزشی

تناسب عنوان دوره آموزشی با محتوای دوره آموزشی 71.81%
تناسب محتوای دوره ی آموزشی با نیازهای آموزشی فراگیران 74.30%
میزان به روز و کاربردی بودن محتوای موضوع آموزشی 71.78%
تناسب مدت زمان موضوع آموزشی با حجم سر فصل های نظری و عملی 57.97%
کيفيت محتواي جزوه و ارتباط آن با مطالب ارائه شده 65.04%

ارزیابی کمی MeM

آمار کمی MeM از سال ۸۸ تا به اکنون رو می توانید در نمودارهای زیر مشاهده کنید.

کل نفرات آموزش دیده

مدرک تحصیلی فراگیران

  • کارشناسی
  • کارشناسی ارشد
  • دکترا

تعداد دوره های برگزار شده

فراگیران از شهرهای مختلف

  • تهران
  • اصفهان
  • خوزستان
  • مازندران
  • لرستان
  • خارجی های مقیم ایران
  • شهرهای دیگر

MEM مورد اعتماد صنعت ایران

لوگو گروه مپنا
لوگو پژوهشگاه صنعت نفت
Siemens Logo
لوگو شرکت مهندسین مشاور موننکو
لوگو مدیریت تولید برق منتظر قائم
لوگو شرکت مهندسین مشاور هیربدان
لوگو پژوهشگاه نیرو
لوگو شرکت ملی نفت ایران
لوگو شرکت پتروشیمی آبادان
لوگو سازمان منطقه ای ویژه ی اقتصادی انرژی پارس
لوگو شرکت ملی گاز ایران
فراگیران مرکز آموزش مهندسی MeM ، موسسه MeM

MeM تفکری برای پیشرفت