٩۱۰۰۱٥۳۰-۳٥ (۰۲۱)

تفکری برای پیشرفت

شرایط تخفیف MeM

٪5 تا 10٪

تخفیف ثبت نام گروهی

کسی که شهریه دوره اش رو قبل از شروع، کامل پرداخت بکنه ۵% برای دوره‌های مهارت پیشرفته و 10% برای دوره‌های تربیت کارشناس تخفیف داره

اگه با دوستات و همکارات بیای ثبت نام گروهی، از ۵% تا 15% تخفیف میدیم

٪5 تا 15٪

تخفیف ثبت نام گروهی
0 ٪
تخفیف دانشجویی

اگه دانشجویی با ارائه کارتت ۵% تخفیف بگیر

سربازای خوبمون هم میتونن ۵% تخفیفو داشته باشن

0 ٪
تخفیف ویژه سربازان
0 ٪
تخفیف دوستان MeMi!

دوستانی که قبلا MeMی شدن و پیش ما دوره گذروندن ۵% جایزه دارن

یه هدیه ۵% تولدم داریم برای دوست عزیزی که روز تولدش ثبت نام میکنه

0 ٪
تخفیف تولد
MeM تفکری برای پیشرفت