پیش پرداخت ثبت نام


  • پیش فاکتور و مشخصات شما به شرح زیر است، در صورتی که مبلغ شهریه و یا اطلاعات شما اشتباه است آن را به اطلاع آموزش MeM برسانید.
  • رسید پرداخت به این شماره موبایل ارسال خواهد شد.
  • فاکتور پرداخت شما به این ایمیل ارسال خواهد شد.
  • جهت صدور گواهینامه
  • قیمت: 20,000,000 ریال
  • 0 ریال