دوره طراحی پست های فشار قوی (آنلاین)*

خلاصه ای از دوره:

این دوره در سه بخش فشار قوی، فشار ضعیف و کنترل ارائه می گردد. در هر بخش تمامی مباحث مرتبط با طراحی شامل طراحی مدارک پایه، محاسبات، تجهیزات و طراحی مدارک جزییات به تفصیل بیان می شود. در پایان انتظار می رود فراگیر بتواند به عنوان یک طراح خبره در بخشهای مختلف در شرکتهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه پستهای فشار قوی فعالیت نماید.

مدت برگزاری دوره:

۸۴ ساعت / ۱۴ روز / ۸ هفته / ۲ ماه

نحوه برگزاری دوره:

آنلاین

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (۳ بخش ۲ ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

انجام طراحی پست های فشار قوی (LV،HV کنترل، توزیع ، ارتینگ)

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):

ارائه چند نمونه از مدارک طراحی پستهای HV و ارائه استانداردهای IEC / IEEE/ و توانیر

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

۲۰۱ نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

۱۱ دوره

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی۱- اصول و مباني الكتريكي (مقاومت الكتريكي،  روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادي،  جريان ورودي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال)
۲- وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ)
۳- سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح
۴- لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها)
۵- انتخاب ظرفيت پست
۳
محاسبه جريان اتصال كوتاه۱- استاندارد IEC 60909
۲- مولفه هاي متقارن
۳- امپدانس تجهيزات الكتريكي
۴- تاثير نقطه زمين در شبكه هاي بالاي ۱ كيلوولت
۳
مفاهيم اوليه و آشنايي مختصر با تجهيزات پست۱- بررسی تك خطي اصلي و معرفي انواع پست ها (DCS-Conventional-GIS-AIS)
۲- بحث و بررسي مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي، كليد و سكسيونر، برقگير و موجگير، راکتور و بانک خازنی و نحوه عملکرد هریک
۳- معرفي انواع شينه‌بندي و مزايا و معايب هريك از نقطه نظر بهره‌برداري، كنترل و حفاظت
۴- استاندارد نامگذاري تجهيزات HV به منظور طراحي سيستم LV و نصب تجهیزات
۵- تابلو هاي مورد استفاده در پست شامل تابلوهاي بيروني و داخلي و نحوه نامگذاري هريك و وظیفه هریک در بخش LV و HV و مشخصات هریک از آن ها
۳
سوئيچگيرهاي فشار قوي۱- انواع پيكر بندي هاي پست و مزيت و معايب هر كدام
۲- اصول طراحي دياگرام تك خطي
۳- معرفي سمبل هاي استاندارد هر تجهيز
۴- كد گزاري تجهيزات طبق استاندارد
۵- معرفي تجهيزات سوئيچگير
۶- چگونگي نصب تجهيزات
۷- بررسي اتصالات سوئيچگير
۳
سوئيچگيرهاي با ايزولاسيون گازي SF6۱- بررسي پست هاي GIS و پيكره بندي انها
۲- بررسي گاز SF6
۳- SMART GIS
۴- لي اوت سكشن GIS
۵- باسبار در سيستم GIS
۶- سكسيونرهاي HIGH SPEED
۷- بررسي CVT و چگونگي نصب آن در GIS
۳
كليدهاي قدرت۱- انواع کلیدهای قدرت
۲- انواع بریکرها و نوع های مورد استفاده درشبکه سراسری ایران
۳- دسته بندی انواع کلیدهای قدرت
۴- تشریح ساختمان و مکانیزم عملکرد کلیدها
۵- تشریح مشخصات فنی بریکر ها جهت سفارش بریکرها
۶- قدم های انتخاب کلید قدرت
۷- اجزاء جنبی کلید
۸- سرویس،نگهداری و بهره برداری کلیدها و سکسیونرها
۳
ترانسفورماتورهاي قدرت۱- انواع ترانسفورماتورهاي قدرت و مشخصات هر يك
۲- اصول كار تپ چنجرهاي On-load و رله AVR
۳- ترانسفورماتورهاي زمين و كمكي (بررسی علت نصب ترانس زمين و كمكي در پست)
۴- بررسی مقاومت هاي فشار قوي
۵- راكتورهاي محدود كننده استاندارد VDE0532
۳
بانک خازنی۱- بانك هاي خازني و رفتار گذراي آن ها
۲- نحوه سايز كردن مناسب خازن
۳- تاثيرات سوء بانك هاي خازني در ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا و نحوه انتخاب كليد مناسب به منظور كاهش اين تاثيرات
۴- نحوه سايز كردن راكتور مناسب به منظور محدود نمودن جريان هجومي
۵- نحوه سايز كردن ترانسفورماتور جريان نامتعادلي در بانك هاي داراي حفاظت نامتعادلي و آشنايي با جداول نامتعادلي
۶- لزوم وجود اينتراپتر در صورت وجود رله VCR
۷- آشنايي با Layout بانك خازني و نحوه چيدمان تجهيزات
۳
تجهيزات HIGH VOLTAGE۱- سكسيونرها و سكسيونرهاي زمين
۲- ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان
۳- برقگیرهاي فشارقوي
۴- مشخصات فني لاين تراپ و مچينگ يونيت
۵- مشخصات فني مقره اتكايي
۶- مشخصات فني مقره بشقابي و يا لانگ راد
۷- كلمپ و اتصالات زنجيره مقره ها
۸- استاندارد هاي وزارت نيرو
۹- سيم هوايي و لوله باس بار
۳
طراحي ديمانسيون تجهيزات ۱- طراحي بر اساس استقامت ديناميكي و حرارتي در برابر اتصال كوتاه
۲- طراحي بر مبناي بار تجهيزات STATIC LOAD و ميدان الكتريكي مجاز در سطح تجهيز
۳- طراحي بر مبناي جريان نامي تجهيز
۴- بررسي CLEARANCE  و چگونگي محاسبه آن
۵- مقدمه اي راجع به نيازمندي هاي ساختماني و CIVIL
۳
اصول طراحي LAYOUT و جانمايي۱- فواصل ايمني مجاز در سطوح ولتاژي مختلف
۲- انواع پيكره بندي ها
۳- معرفی سمبل هاي استاندارد
۴- اصول طراحي جانمايي پست هاي AIS
۵- اصول طراحي جانمايي پست هاي GIS
۶- مفاهيم عايقي و سطوح عايقي استاندارد و اثر ضريب تصحيح ارتفاع
۷- اثرات آلودگي محيطي و اثر آن در پارامترهاي انتخاب مقره تجهيز
۸- سطوح اتصال كوتاه استاندارد و اثرات حرارتي و ديناميكي آن
۳
طراحی سیستم زمین پست HV منطبق بر IEEE 80 و طراحی سیستم های صاعقه گیر۱- بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه (بررسی خطر شوک الکتریکی، معیارهای عمومی برای روش ارتینگ امن، تنظیمات عمومی طراحی، مقاومت خاک،  جریان خطا زمین، زمان پاکسازی خطا (FCT))
۲- حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0100
۳- حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0101
۴- طراحی سیستم زمین در پست های HV (تعیین حداکثر  خطا موجود، بررسی مقدار GPR، محاسبات ولتاژ گام و تماس، بررسی ولتاژ قابل انتقال، انتخاب هادی مناسب، طراحی سیستم ارت منطبق بر IEEE 80، آشنایی با روش مدل سازی دو لایه خاک.)
۵- حفاظت صاعقه و برقگيرهاي فشارقوي
 ۳
تست هاي تجهيزات فشارقوي ۱- مفهوم روتين تست و تايپ تست
۲- تست هاي عايقي (تست هاي عايقي ترانس هاي قدرت و راكتور، تست هاي عايقي مقره)
۳- تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشار قوی
۴-  تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
۵- تست برقگير و موجگير
۶- تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
۷- تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
۸- تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين
۶
تست هاي راه اندازي در پست هاي فشارقوي ۱- لزوم انجام تست هاي راه اندازي در سايت
۲- تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشارقوي
۳- تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
۴- تست برقگير و موجگير
۵- تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
۶- تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
۷- تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين
۶
مداركي كه بايد در بخش LV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها۱- مدارك مربوط به بخش كابل (مشخصات و محاسبات كابل، محاسبات ترانس جريان و ولتاژ و …)
۲- مدارك مرتبط با بخش كنترل و اندازه گیری  (نماي روبرو، تك خطي اندازه‌گيري، ليست سيگنال، نقشه مداری و …)
۳- مدارك بخش حفاظت و ثبات ها (نماي روبروي حفاظت، جدول تريپ، تك خطي حفاظتي، نقشه مداری و …)
۴- مدارك مرتبط با گروه توزيع الكتريكي پست (تك خطي، LVAC و LVDC و …)
۵- نحوه نامگذاري مدارك و آشنايي با قرارداد ها، مشخصات فني، نحوه مكاتبات با مشاور، پیمانکار و بخش اجرایی
 ۶
طراحي سيستم كنترل پست۱- طراحي نماي روبروي تابلوهاي كنترل و سوئيچگير و تك خطي اندازه‌گيري كنترل
۲- طراحي مدرك لاجيك دياگرام براي انواع شينه ‌بندي هاي متداول
۳- اينترلاك هاي الكتريكي بين تجهيزات
۴- طراحي سيستم شماتيك شامل طراحي سيستم سنكرونايزينگ، سيستم آلارم، سيستم مانيتورينگ وضعيت تجهيزات پست، تكثير وضعیت و آلارم هاي تجهيزات، سيستم آلارم، فرامين Open و Close، نشان دهنده‌هاي موجود برروی تابلوها، سيستم AVR و VCR، نحوه عملكرد تپ چنجر، اتصالات CT و CVT، تابلوی مارشالینگ، تابلوی اندازهگیری، تابلوی اسکادا و چیدمان داخلی تجهیزات و …
۵- نحوه سيم بندي CT و CVT و جمع جريان ها و ارسال ولتاژ و جریان براي مقاصد كنترلی و حفاظت و ترمینال های ولتاژی و جریانی
۶- تغذيه‌هاي لازم براي سيستم كنترل
۷- كنتورها در پست و مشخصات هريك بر اساس مطالبات بازار برق ايران و نحوه اندازه‌گيري توانهاي اكتيو و راكتيو و ثباتهاي موجود در آنها
۸- آشنایی با سيستم PLC و نحوه ارسال اطلاعات از طريق خط انتقال و نقش تابلوی  اسكادا در انتقال اطلاعات و استاندارد سیگنال های لازم
۹- نحوه نقشه خواني كنترل و ارتباطات نقشه‌اي بين تابلوهاي مختلف
۱۰- آشنایی با  اتوماسیون  پست های برق با رویکرد معماری زیمنس (مفاهیم اتوماسیون پست ها، بررسی معماری اتوماسیون پست های برق، پروتکل های ارتباطی)
 ۶
طراحی سیستم های توزیع پست۱- آشنايي با سیستم های LVAC (بررسي مدارك پايه  سيستم LVAC در پستهاي فشار قوي)
۲- سیستم اینورتر
۳- سیستم LVDC  و ۴۸ ولت ( انجام محاسبات باتری و شارژر،بررسي مدارك پايه سيستم LVDC در پستهاي فشار قوي)
۴
محاسبات مرتبط با CT و CVT۱- بررسي مشخصات  ترانس جريان با كلاسهاي حفاظتي
۲- بررسي مشخصات ترانس جريان با كلاس اندازه گيري
۴
محاسبات كابل و نحوه انتخاب كابل هاي LV و MV۱- مشخصات فني كابل
۲- محاسبات كابل
۳- نحوه زمين كردن كابلها بر اساس استاندارد IEEE 575
۴- آشنايي با يركابل و مفصل
 ۴
آموزش نرم افزار CYMGRD۱- مرور مفاهیم سیستم زمین و طراحی بر اساس استاندارد IEEE80
۲- معرفی قابلیت های نرم افزارCYMGRD
۳- معرفی ماژول های نرم افزارCYMGRD
۴- طراحی سیستم زمین با استفاده از نرم افزارCYMGRD
۵- اجرای محاسبات سیستم زمین و بررسی خطاهای نرم افزاری در زمان پیاده سازی و اجرای نرم افزاری
۶- نحوه گزارش گیری در فرمت ارائه پروژه
۱۲
مجموع۸۴ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره طراحی پست های فشارقوی:

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۴ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱۱

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

فیلم مشاوره ای دوره ی آموزشی طراحی پست های فشار قوی، در این ویدیو سعی شده تا به سوالات اساسی مخاطبین این دوره پاسخ داده شود.

 

دوره طراحی پست های فشار قوی – مبحث اصول سیستم های کنترل

 

دوره پست های فشار قوی – مبحث اصول و مبانی سیستم کنترل پست های فشار قوی

 

ویدیو آموزش نرم افزار PSS/E

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۴ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱۱

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای دیدن تجهیزات به علاوه توضیحات روی عکس ها کلیک کنید.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۴ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱۱

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

شروع دوره پست های فشار قوی فصل تابستان 96 مرکز آموزش مهندسی MeM
عکس یادگاری دوره پست های فشار قوی فصل تابستان 96 مرکز آموزش مهندسی MeM
دوره پست های فشارقوی مرکز اموزش مهندسی MeM
دوره پست های فشارقوی مرکز اموزش مهندسی MeM
دوره پست های فشارقوی-زمستان97-مرکز آموزش مهندسی MeM
آموزش نرم افزار PSS/E مرکز آموزش مهندسی MeM
دوره پست های فشارقوی مرکز آموزش مهندسی MeM
ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider


برای دیدن محیط کلاس های MeM کلیک کنید.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۴ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱۱

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۴ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱۱

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

عنوان  جزئیات  ساعت مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی 1- اصول و مباني الكتريكي (مقاومت الكتريكي،  روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادي،  جريان ورودي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال) 2- وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ) 3- سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح 4- لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها) 5- انتخاب ظرفيت پست 3 محاسبه جريان اتصال كوتاه 1- استاندارد IEC 60909 2- مولفه هاي متقارن 3- امپدانس…

امتیاز فراگیران به این دوره: 3.34 ( 15 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

 1. :

  دوره خوب و کاربردی بود ، بهتر است بیشتر به نرم افزارهای کاربردی استفاده شود در بخش تست تجهیزات از انیمیشن استفاده شود.

  این دوره برای کسانی که دارای تجربه در این زمینه هستند بسیار مناسب و کاربردی می باشد.

 2. :

  با سلام و خسته نباشید مطالب و سرفصل های آموزشی ارائه شده بسیار کاربردی و مفید بودند. اساتید دوره نیز بسیار باتجربه و باسواد بودند و بطور کاربردی تدریس داشتند. اگر امکان ارسال ضبط شده کلاس ها نیز وجود داشت بسیار عالی میشد.
  با تشکر از تیم خوب MEM و آرزوی موفقیت

 3. :

  سلام من ۴ ستاره دادم و یکی به خاطر مشکل اینترنت و قطع و وصل شدن کم کردم. تشکر از شما

 4. :

  با سلام و عرض خسته نباشید به مدیریت محترم و همکاران محترم آن موسسه ابتدا تشکر میکنم از برگزاری این دوره و اساتید بزرگوار.
  دوره بسیار عالی بوده با توجه به مدت زمان برگزاری دوره‌.
  پیشنهاد میشود مدت زمان دوره افزایش پیدا کند خصوصاً دربخش سیستم زمین. اساتید از اسلایدهای از قبل آماده استفاده کنند در مدت زمان برگزاری آنلاین بهتر است.
  مجددا تشکر میکنم

 5. :

  احتراما ضمن تشکر از استاد مبحث HV، تسلط ایشان در خصوص مباحث ارائه شده (سیستم زمین، باسورک، بانک خازنی) خیلی خوب بوده و نحوه تدریس و فن بیان ایشان هم خوب بود.

 6. :

  در کل ارزیابی اینجانب مثبت است اما اگر وقت بیشتری به مبحث تست و راه اندازی اختصاص داده می شد در فراگیری مطالب ارائه شده نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. با تشکر

 7. :

  دانش اساتید بالا بود، حتما برنامه بازدید از پست را در طول دوره قرار دهید.