دوره طراحی پست های فشار قوی (+٦ساعت آموزش نرم افزار CYMGRD رایگان)

خلاصه ای از دوره:

این دوره در سه بخش فشار قوی، فشار ضعیف و کنترل ارائه می گردد. در هر بخش تمامی مباحث مرتبط با طراحی شامل طراحی مدارک پایه، محاسبات، تجهیزات و طراحی مدارک جزییات به تفصیل بیان می شود. در پایان انتظار می رود فراگیر بتواند به عنوان یک طراح خبره در بخشهای مختلف در شرکتهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه پستهای فشار قوی فعالیت نماید.

مدت برگزاری دوره:

108 ساعت / 18 روز / 9 هفته / 2 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

انجام طراحی پست های فشار قوی (LV،HV کنترل، توزیع ، ارتینگ)

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):

ارائه چند نمونه از مدارک طراحی پستهای HV و ارائه استانداردهای IEC / IEEE/ و توانیر

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

141 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

8 دوره

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی۱- اصول و مباني الكتريكي
۲- وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ)
۳- سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح
۴- لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها)
۵- انتخاب ظرفيت پست
۶- عوامل موثر در طراحی پست شامل عوامل طبیعی و عوامل الکتریکی
۲
مفاهيم اوليه و آشنايي مختصر با تجهيزات پست
۱- معرفي انواع پست ها (DCS-Conventional-GIS-AIS)
۲- بحث و بررسي مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي، كليد و سكسيونر، برقگير و موجگير، راکتور و بانک خازنی و نحوه عملکرد هریک
۳- معرفي انواع شينه‌بندي و مزايا و معايب هريك از نقطه نظر بهره‌برداري، كنترل و حفاظت
۴- نامگذاري تجهيزات HV
۵- تابلو هاي مورد استفاده در پست شامل تابلوهاي بيروني و داخلي و نحوه نامگذاري هريك و وظیفه هریک در بخش LV و HV و مشخصات هریک از آن ها
۳
سوئيچگيرهاي فشار قوي۱-انواع پيكر بندي هاي پست و مزيت و معايب هر كدام
۲-اصول طراحي دياگرام تك خطي
۳-معرفي سمبل هاي استاندارد هر تجهيز
۴-كد گزاري تجهيزات طبق استاندارد
۵-معرفي تجهيزات سوئيچگير
۶-چگونگي نصب تجهيزات
۷-بررسي اتصالات سوئيچگير
۳
سوئيچگيرهاي با ايزولاسيون گازي SF6۱-بررسي پست هاي GIS و پيكره بندي انها
۲-بررسي گاز SF6
۳-SMART GIS
۴-لي اوت سكشن GIS
۵-باسبار در سيستم GIS
۶-سكسيونرهاي HIGH SPEED
۷-بررسي CVT و چگونگي نصب آن در GIS
۳
كليدهاي قدرت۱-انواع کلیدهای قدرت
۲-انواع بریکرها و نوع های مورد استفاده درشبکه سراسری ایران
۳-دسته بندی انواع کلیدهای قدرت
۴-تشریح ساختمان و مکانیزم عملکرد کلیدها
۵-تشریح مشخصات فنی بریکر ها جهت سفارش بریکرها
۶-قدم های انتخاب کلید قدرت
۷-اجزاء جنبی کلید
۳
ترانسفورماتورهاي قدرت۱-انواع ترانسفورماتورهاي قدرت و مشخصات هر يك
۲-اصول كار تپ چنجرهاي On-load و رله AVR
۳-ترانسفورماتورهاي زمين و كمكي (بررسی علت نصب ترانس زمين و كمكي در پست)
۳
تجهيزات HIGH VOLTAGE۱- سكسيونرها و سكسيونرهاي زمين
۲- ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان
۳- برقگیرهاي فشارقوي
۴- مشخصات فني لاين تراپ و سیستم PLC
۵- مشخصات فني مقره اتكايي
۶- مشخصات فني مقره بشقابي و يا لانگ راد
۷- كلمپ و اتصالات زنجيره مقره ها
۸- سيم هوايي و لوله باس بار
۳
طراحي ديمانسيون تجهيزات۱-طراحي بر اساس استقامت ديناميكي و حرارتي در برابر اتصال كوتاه
۲-طراحي بر مبناي بار تجهيزات STATIC LOAD و ميدان الكتريكي مجاز در سطح تجهيز
۳-طراحي بر مبناي جريان نامي تجهيز
۴-بررسي CLEARANCE و چگونگي محاسبه آن
۵-مقدمه اي راجع به نيازمندي هاي ساختماني و CIVIL
۳
اصول طراحي LAYOUT و جانمايي۱-فواصل ايمني مجاز در سطوح ولتاژي مختلف
۲-انواع پيكره بندي ها
۳-معرفی سمبل هاي استاندارد
۴-اصول طراحي جانمايي پست هاي AIS
۵-اصول طراحي جانمايي پست هاي GIS
۶-مفاهيم عايقي و سطوح عايقي استاندارد و اثر ضريب تصحيح ارتفاع
۷-اثرات آلودگي محيطي و اثر آن در پارامترهاي انتخاب مقره تجهيز
۳
محاسبات الکتریکی باسورک۱- محاسبه سایز سیم و لوله هادی جریان
۲- بررسی تحمل اتصال کوتاه
۳- بررسی کرونا
۴- بررسی شکم لوله
۲
طراحی سیستم زمین پست HV
منطبق بر IEEE80
۱- بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه (بررسی خطر شوک الکتریکی، معیارهای عمومی برای روش ارتینگ امن، تنظیمات عمومی طراحی، مقاومت خاک،  جریان خطا زمین، زمان پاکسازی خطا
۲- حفاظت در برابر شوك الكتريكي
۳- حفاظت در برابر شوك الكتريكي
۴- طراحی سیستم زمین در پست های HV (تعیین حداکثر  خطا موجود، بررسی مقدار GPR، محاسبات ولتاژ گام و تماس، بررسی ولتاژ قابل انتقال، انتخاب هادی مناسب، طراحی سیستم ارت منطبق بر IEEE 80)
۳
طراحی سیستم صاعقه  و برقگیر۱- محاسبات سیستم حفاظت از صاعقه: شامل مفاهیم، روابط زونهای حفاظتی
۲- محاسبات برقگیر: شامل انتخاب برقگیر، محاسبه ولتاژهای نامی، محاسبه ولتاژهای پسماند، محاسبه اضافه ولتاژ موقت، محاسبه فاصله حفاظتی
۲
محاسبه کابل MV وHV و طراحی کانال و ساپورت کابل۱- مقدمه ای بر انواع کابل ها
۲- محاسبه سایز کابل
۳- بررسی تحمل جریان اتصال کوتاه
۴- نحوه چیدمان
۵- طراحی سینی و نردبان
۶- تعیین ابعاد کانال کابل
۳
تست هاي تجهيزات فشارقوي۱- مفهوم روتين تست و تايپ تست
۲- تست هاي عايقي (تست هاي عايقي ترانس هاي قدرت و راكتور، تست هاي عايقي مقره)
۳- تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشار قوی
۴- تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
۵- تست برقگير و موجگير
۶- تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
۷- تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
۸- تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين
 ۶
تست هاي راه اندازي در پست هاي فشارقوي۱- لزوم انجام تست هاي راه اندازي در سايت
۲- تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشارقوي
۳- تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
۴- تست برقگير و موجگير
۵- تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
۶- تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
۷- تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين
۶
مداركي كه بايد در بخش LV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها۱- مدارك مربوط به بخش كابل (محاسبات كابل، چيدمان تابلوها و …)
۲- مدارك مرتبط با بخش كنترل و اندازه گیری  (نماي روبرو، تك خطي اندازه‌گيري، ليست سيگنال، نقشه مداری و …)
۳- مدارك بخش حفاظت و ثبات ها (نماي روبروي حفاظت، جدول تريپ، تك خطي حفاظتي، نقشه مداری و …)
۴- مدارك مرتبط با گروه توزيع الكتريكي پست (تك خطي، LVAC و LVDC و …)
۵- نحوه نامگذاري مدارك و آشنايي با قرارداد ها، مشخصات فني، نحوه مكاتبات با مشاور، پیمانکار و بخش اجرایی
۱۲
طراحي سيستم كنترل پست۱- طراحي نماي روبروي تابلوهاي كنترل و سوئيچگير و تك خطي اندازه‌گيري كنترل
۲- طراحي مدرك لاجيك دياگرام براي انواع شينه ‌بندي هاي متداول
۳- اينترلاك هاي الكتريكي بين تجهيزات
۴- طراحي سيستم شماتيك شامل طراحي سيستم سنكرونايزينگ، سيستم آلارم، سيستم مانيتورينگ وضعيت تجهيزات پست، تكثير وضعیت و آلارم هاي تجهيزات، سيستم آلارم، فرامين Open و Close، نشان دهنده‌هاي موجود برروی تابلوها، سيستم AVR و VCR، نحوه عملكرد تپ چنجر، اتصالات CT و CVT، تابلوی مارشالینگ، تابلوی اندازهگیری، تابلوی اسکادا و چیدمان داخلی تجهیزات و …
۵- نحوه سيم بندي CT و CVT و جمع جريان ها و ارسال ولتاژ و جریان براي مقاصد كنترلی و حفاظت و ترمینال های ولتاژی و جریانی
۶- تغذيه‌هاي لازم براي سيستم كنترل
۷- كنتورها در پست و مشخصات هريك بر اساس مطالبات بازار برق ايران و نحوه اندازه‌گيري توانهاي اكتيو و راكتيو و ثباتهاي موجود در آنها
۸- آشنایی با سيستم PLC و نحوه ارسال اطلاعات از طريق خط انتقال و نقش تابلوی  اسكادا در انتقال اطلاعات و استاندارد سیگنال های لازم
۹- نحوه نقشه خواني كنترل و ارتباطات نقشه‌اي بين تابلوهاي مختلف
۱۰- آشنایی با  اتوماسیون  پست های برق با رویکرد معماری زیمنس (مفاهیم اتوماسیون پست ها، بررسی معماری اتوماسیون پست های برق، پروتکل های ارتباطی)
۱۲
طراحی سیستم های توزیع پست۱- سیستم های LVAC (تابلو های Main LVAC، لوازم اندازه گیری، تجهیزات کنترلی، فیدرهای خروجی، کلید های ورودی، تابلو های توزیع داخل BCR ها)
۲- سیستم اینورتر
۳- سیستم LVDC  و ۴۸ ولت ( انجام محاسبات باتری و شارژر، سیستم LVDC اصلی (آرایش سیستم، لوازم اندازه گیری، رله ها، خروجی سیستم های LVDC، تجهیزات کنترلی)، سیستم ۴۸ ولت)
۴- طراحي سيستم روشنایی (آشنایی با لامپ ها و چراغ های استفاده شده در پست های HV، طراحی سیستم روشنایی داخلي پست (Indoor)، طراحی سیستم روشنایی خارجی پست (Outdoor)، مدل سازی روشنایی با استفاده از Wizard نرم افزار Dialux)
۵- طراحی سیستم های اعلام حریق
۸
 محاسبات مرتبط با CT و CVT۱- سايز كردن CT هاي حفاظتي و مفهوم Safety Factor در CT هاي اندازه‌گيري
۲- كلاس دقت CT هاي حفاظتي و مفهوم اشباع در CT هاي اندازه‌گيري و حفاظتي
۳- تاثير اشباع بر روي عملكرد رله ‌هاي حفاظتي
۴- اقدامات لازم به منظور جلوگيري از انفجار CT در پست و مطالبي در مورد تست و راه‌اندازي CT
۸
 محاسبات كابل و نحوه انتخاب كابل هاي
 LV و MV
۱- افت ولتاژ مجاز در استاندارد هاي پست براي تجهيزات LV و MV
۲- استاندارد Wire هاي مورد استفاده در تابلوهاي كنترل و حفاظت
۳- محاسبات كابل هاي Trip، Close، CT، CVT، كابل هاي كنترلي، حفاظتي، كابل هاي مربوط به تغذيه موتورها و هيترها
۴- كابل هاي MV، نحوه محاسبات افت ولتاژ آن ها، نحوه انتخاب نوع كابل، نوع عايقي كابل ها و محاسبه طول كابل ها
۵- كابل هاي فيبر نوري و ملحقات لازم براي نصب و راه‌اندازي آنها
۶- چيدمان كابل ها در كانال هاي كابل
۸
مطالعات بررسی و امکان سنجی اتصال پست HV به شبکۀ قدرت با استفاده از نرم افزار PSS/E۱- آشنایی با قابلیت های مطالعاتی نرم افزار PSS/E در زمینه انتقال و توزیع توان در سیستمهای قدرت
۲- شناخت تجهیزات اصلی سیستم قدرت شامل شبکه سراسری، خطوط انتقال، ترانسفورماتورها، باس بارها، کلیدهای قدرت و بار
۳- انجام مطالعات پخش بار و نحوۀ استفاده از نتایج مطالعه شامل بررسی وضعیت ولتاژ پست های شبکه و همچنین وضعیت بار گذاری خطوط انتقال نیرو و ترانسفورماتورها
۴- انجام مطالعات اتصال کوتاه و نحوه استفاده از نتایج مطالعه جهت سایزینگ تجهیزات پست شامل باس بار، کلید، کابل و … و ستینگ رله های حفاظتی موجود در پست
۵- بررسی شرایط و قواعد اتصال پست HV به شبکه سراسری و تاثیر اتصال یک پست جدید به شبکه روی شرایط بهره برداری شبکۀ موجود
 ۱۲
بازدید بازدید از یک پست HV و بخش های مختلف آن ( در صورت امکان) –
 انجام Case Studyطراحی و بررسی پست های اجرا شده در سطوح ولتاژی مختلف در طول دوره
مجموع۱۰۸ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره طراحی پست های فشارقوی:

ویدیوهای دوره

فیلم مشاوره ای دوره ی آموزشی طراحی پست های فشار قوی، در این ویدیو سعی شده تا به سوالات اساسی مخاطبین این دوره پاسخ داده شود.

 

دوره طراحی پست های فشار قوی – مبحث اصول سیستم های کنترل

 

دوره پست های فشار قوی – مبحث اصول و مبانی سیستم کنترل پست های فشار قوی

 

ویدیو آموزش نرم افزار PSS/E

تجهیزات آموزشی

برای دیدن تجهیزات به علاوه توضیحات روی عکس ها کلیک کنید.

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

عنوان  جزئیات  ساعت مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی 1- اصول و مباني الكتريكي 2- وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ) 3- سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح 4- لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها) 5- انتخاب ظرفيت پست 6- عوامل موثر در طراحی پست شامل عوامل طبیعی و عوامل الکتریکی 2 مفاهيم اوليه و آشنايي مختصر با تجهيزات پست 1- معرفي انواع پست ها (DCS-Conventional-GIS-AIS) 2- بحث و بررسي مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي،…

امتیاز فراگیران به این دوره: 4.68 ( 4 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

  1. :

    احتراما ضمن تشکر از استاد مبحث HV، تسلط ایشان در خصوص مباحث ارائه شده (سیستم زمین، باسورک، بانک خازنی) خیلی خوب بوده و نحوه تدریس و فن بیان ایشان هم خوب بود.

  2. :

    در کل ارزیابی اینجانب مثبت است اما اگر وقت بیشتری به مبحث تست و راه اندازی اختصاص داده می شد در فراگیری مطالب ارائه شده نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. با تشکر

  3. :

    دانش اساتید بالا بود، حتما برنامه بازدید از پست را در طول دوره قرار دهید.