دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E

معرفی دوره

نرم افزار PSS/E از بدو پیدایش خود در سال 1972 جهت شبیه سازی، تحلیل و برنامه­ ریزی سیستم­های قدرت کاربردهای گسترده‌ای یافته است. این نرم افزار که ابتدا توسط شرکت PTI آمریکا طراحی شده و امتیاز توسعه آن در حال حاضر در اختیار شرکت SIEMENS قرار دارد، هم اکنون در بیش از 140 کشور دنیا جهت انجام مطالعات شبکه مورد استفاده قرار می­گیرد. الگوریتم­ های محاسباتی قدرتمند و پیچیدۀ و به کار رفته در این نرم­ افزار، آن­ را به ابزاری مطمئن جهت مدل­سازی، تحلیل و برنامه­ ریزی سیستم­های قدرت گسترده، تبدیل نموده است. با توجه به قدمت و قدرت تحلیلی PSS/E، امروزه این نرم­ افزار به عنوان یک مرجع جهت تعیین صحت شبیه­ سازی­ سیستم­های قدرت نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. به همین دلیل، اکثر نرم­ افزارهای تحلیل سیستم­های قدرت، قابلیت Import و Export به نرم­ افزار PSS/E را دارا می­باشند.

به روایت

آمار و ارقام

1

دوره برگزار شده

11

نفر آموزش دیده

58

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات ونگهداري

اهداف دوره

قابلیت های کاربرد‌ی نرم افزار PSS /E عبارت است از:
• پخش بار
• پخش بار بهینه
• آنالیز اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن
• شبیه سازی دینامیک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سیستم قدرت
• مطالعات کاهش شبکه
• پایداری ولتاژ
• تحلیل پایداری سیگنال کوچک
• آنالیز پیشامدها
• برنامه نویسی

سرفصل های دوره

 • ۱- آشنایی با قابلیت های مطالعاتی نرم افزار PSS/E در زمینه انتقال و توزیع توان در سیستمهای قدرت
  ۲- آشنایی با بخش های مختلف نرم افزار PSS/E
  ۳- معرفی انواع فایل ها و فرمت های مورداستفاده در نرم افزار PSS/E
  ۴- نحوۀ ساخت پروژۀ جدید
  ۵- Import و export کردن پروژه و ارتباط PSS/E با سایر نرم افزارهای مطالعاتی
  ۶- معرفی عمکلرد کلیۀ منوهای نرم افزار
  ۷- بررسی ساختار پایگاه دادۀ نرم افزار

۱- شرح و مدل سازی شبکۀ سراسری
۲- شرح و مدل سازی خطوط انتقال نیرو
۳- محاسبۀ پارامترهای الکتریکی خطوط انتقال با انواع ساختارهای ممکن
۴- شرح و مدل سازی باس بارها
۵- شرح و مدل سازی کلیدهای قدرت
۶- شرح و مدل سازی ترانسفورماتورهای دوسیم پیچه و سه سیم پیچه
۷- شرح و مدل سازی ترانسفورماتورهای زمین
۸- شرح و مدل سازی ماشین های القایی
۹- شرح و مدل سازی انواع بارهای توانی، امپدانسی، جریانی، وابسته به ولتاژ، وابسته به فرکانس
۱۰- شرح و مدل سازی بانک های خازنی موازی و خازن های سری در خطوط انتقال
۱۱- شرح و مدل سازی راکتورهای موازی و سری
۱۲- شرح و مدل سازی ژنراتورهای سنکرون
۱۳- شرح و مدل¬سازی ادوات FACTS
۱۴- ترسیم دیاگرام تک خطی در محیط نرم افزار و ورود اطلاعات تجهیزات مختلف با استفاده از دیاگرام تک خطی و یا با استفاده از Network Case
۱۵- ترسیم دیاگرام تک خطی با استفاده از داده های فرمت sav
۱۵- بررسی رنگ بندی تجهیزات شبکه بر اساس سطح ولتاژ

۱- معرفی مسالۀ پخش بار
۲- اهداف و کاربردهای تحلیل پخش بار در طراحی شبکه و سایزینگ تجهیزات
۳- معرفی انواع روش های پخش بار و بررسی نقاط ضعف و قوت هریک
۴- پیکربندی های مختلف شبکه جهت انجام مطالعات پخش بار
۵- معرفی پارامترهای تنظیمی مربوط به مطالعۀ پخش بار و نحوۀ تنظیم آن ها
۶- پیکربندی شبکه و انجام مطالعات پخش بار در Config های مختلف در محیط نرم افزار
۷- بررسی خطاهای موجود در مطالعات پخش بار و نحوۀ برطرف کردن آن ها
۸- بررسی انواع گزارش های قابل تولید در مطالعۀ پخش بار
۹- گزارش گیری از پروژه و بررسی و تحلیل نکات با اهمیت در گزارش ها
۱۰- بررسی روش های مختلف برطرف نمودن افت ولتاژ در شبکه و…
۱۱- معرفی بارهای قابل وزن دهی (Scalable Loads)
۱۲- راستی آزمایی داده های شبکه در صورت همگرا نشدن پخش بار
۱۳- بررسی پیشامدهای خروج تکی (Single Outage) یا چند گانه تجهیزات (Multiple Outage)

۱- معرفی استاندارد IEC 60909 و تعاریف آن جهت انجام مطالعات اتصال کوتاه
۲- شرایط اتصال کوتاه ماکزیمم، می نیمم و کاربردهای آن ها
۳- بررسی رفتار اتصال کوتاه دور از ژنراتور و نزدیک به ژنراتور
۴- محاسبۀ اتصال کوتاه زیرگذرا، گذرا و حالت ماندگار
۵- محاسبۀ پیک اتصال کوتاه و کاربرد آن با نمونه مثال
۶- محاسبۀ ظرفیت حرارتی اتصال کوتاه نزدیک و دور از ژنراتور
۷- انواع روش های ارتینگ و اثر آن ها روی اتصال کوتاه
۸- واردکردن داده های توالی منفی و صفر تجهیزات به روش مستقیم و غیر مستقیم
۹- پیکربندی شبکه جهت انجام مطالعات اتصال کوتاه
۱۰- معرفی پارامترهای تنظیمی مربوط به اتصال کوتاه و نحوۀ تنظیم آن ها
۱۱- پیکربندی شبکه و انجام انواع مطالعات اتصال کوتاه در محیط نرم افزار شامل خطا روی باس¬بارها، خطا روی خطوط انتقال و بررسی عدم تقارن روی فازها
۱۲- گزارش گیری از پروژه و بررسی و تحلیل نکات با اهمیت در گزارش ها
۱۳- بررسی روش های کاهش سطح اتصال کوتاه

۱- بررسی انواع مطالعات دینامیکی در سیستم های قدرت و مطالعات قابل انجام در محیط نرم افزار PSS/E
۲- مدل سازی دینامیکی تجهیزات سیستم قدرت شامل ژنراتورها و تجهیزات کنترلی آن مانند گاورنر و AVR و …
۳- معرفی انواع اختلالات قابل بررسی در سیستم های قدرت
۴- تعیین کمیت های موردنظر جهت بررسی در مطالعات دینامیکی
۵- ایجاد اختلال در سیستم قدرت و شبیه سازی آن
۶- استخراج نتایج شبیه سازی و بررسی آن ها
۷- گزارش گیری از پروژه و تحلیل نکات با اهمیت در گزارش ها

۱- نحوۀ ایجاد مجموعه ای از رخدادها (Events) در محیط نرم¬افزار PSS/E با روش های مختلف
۲- شرح انواع رخدادها (Eventa) شامل خطای متقارن روی باس، نامتقارن روی باس بار، خطای نامتقارن روی خط، خطای متقارن روی خط، حذف خطا از سیستم، تغیر ولتاژ مرجع سیستم تحریک، تغییر مرجع گاورنر، ورود و خروج خط انتقال، ورود و خروج باس بار، ورود و خروج بار، ورود و خروج ژنراتور
۳- تحلیل اتصال کوتاه در شبکه با استفاده از مجموعۀ رخدادها (Event Study)
۴- تحلیل دینامیکی در شبکه با استفاده از مجموعۀ رخدادها (Event Study)

۱- مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی در محیط نرم افزارهای سیستم قدرت
۲- معرفی زبان پایتون
۳- نحوۀ تعریف متغیرها و دستورات ریاضی پایه
۴- بررسی نحوۀ تعریف ساختارهای شرطی و حلقه های تکرار
۵- تعریف توابع و نحوۀ استفاده از آنها
۶- نحوۀ دسترسی به سایر توابع تعریف شده
۷- نحوۀ دسترسی به توابع موجود در ماژول PSSPY
۸- نحوۀ اجرای کدهای Python در محیط نرم افزار PSS/E
۹- ورود اطلاعات شبکه مورد مطالعه
۱۰- دسترسی به اطلاعات تجهیزات مختلف موجود در شبکه
۱۱- تغییر مشخصات تجهیزات مختلف موجود در شبکه
۱۲- نحوۀ حذف تجهیزات دلخواه موجود در شبکه
۱۳- نحوۀ ایجاد فایل خروجی جهت ثبت نتایج مطالعات
۱۴- انجام مطالعات شبکه مانند پخش بار

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

3 دیدگاه برای دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E

 1. فراگیر دوره PSSe فصل تابستان 98

  برای اجرای اول عالی بود. اما در صورت افزایش ساعات دوره می تواند به بهترین دوره موسسه تبدیل شود.

 2. فراگیر دوره PSS فصل تابستان98

  با توجه به اجرای اول بسیار عالی بود اما با توجه به کم بودن زمان کلاس بعضی از مطالب کم تر مطرح شد، در صورت افزایش ساعت دوره می تواند به بهترین دوره موسسه تبدیل شود. با تشکر فراوان از شما.

 3. محمد

  با توجه به مفاهیم و مطالب بسیار زیاد که مفید جهت پروژه های صنعتی می باشد خواهشمند است نسبت به افزایش ساعت دوره در صورت امکان اقدام مقتصی صورت پذیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.