دوره حفاظت ژنراتور

خلاصه ای از دوره:

این دوره با مباحثی چون آشنایی با مفاهیم و فانکشن های حفاظتی به کار رفته برای ژنراتور و ترانس قدرت ، انتخاب رله مناسب برای تجهیزات مورد نظر ، مثال عدی برای یک ژنراتور و ترانس و تنظیمات رله متناسب با مقادیر نامی آغاز می گردد و با پیکره بندی نرم افزاری متناسب با مثال ارائه شده ، ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار رله و نحوه اتصال کارت های مختلف رله به نقاط متناسب با تجهیز حفاظت شده ، عیب یابی و استخراج اطلاعات لازم برای تحلیل خطا از رله به پایان خواهد رسید.

با توجه به اینکه رله های اکثر حفاظت ژنراتورها در ایران مبتنی بر رله های زیمنس می باشد. (بیش از 70 درصد)، به همین دلیل رله های بررسی شده در این دوره زیمنس است.
مدت برگزاری دوره:

60 ساعت / 10 روز / 5 هفته

زمان برگزاری دوره:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) فعال در عرصه های مهندسين مشاور – طراحان- واحدهاي مناقصات و پيشنهادات- بهره برداران- شركت هاي پيمانكاري اجرايي- گروه هاي تست و راه اندازي – بهره برداری –تعميرات ونگهداري

هدف دوره:

آشنایی کارشناسان مهندسی برق در گرایش های مختلف با مفهوم حفاظت ژنراتور ، توابع حفاظتی به کار رفته برای ژنراتور ، بررسی و تحلیل ناحیه کارکرد مجاز ژنراتور و نواحی عملکردی فانکشن های حفاظتی ، آشنایی با ساختار (سخت افزار و نرم افزار) رله های Numerical مورد استفاده برای حفاظت ژنراتور ، نحوه پیکره بندی نرم افزاری (Configuration) رله های حفاظت ژنراتور ، تست های دوره ای رله ها ، استخراج اطلاعات ثبت شده در رله ها برای تحلیل خطا ، عیب یابی و رفع عیب سخت افزاری / نرم افزاری رله ها

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

28 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

3 دوره

جزئیات سرفصل ها

عنوانجزئیاتساعت
مقدمه۱- معرفی سیستم حفاظت الکتریکی به صورت عام و اشاره به اهداف وجود چنین سیستمی در شبکه تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف برق
۲- معرفی اجزاء و چرخه مورد نیاز یک سیستم حفاظت الکتریکی
۳- بررسی مشخصات تجهیزات نمونه گیری جریان و ولتاژ (CT و PT) به کار رفته در سیستم حفاظت الکتریکی  و نحوه انتخاب و تطبیق آنها برای رله های حفاظتی
۴- معرفی و توضیح انواع منحنی های عملکرد فانکشن های حفاظتی شامل DMT ،IDMT ،Differential و بیان نقاط قوت و ضعف و موارد کاربرد هر کدام از این منحنی مشخصه ها
۵- معرفی فانکشن های حفاظتی جریانی، ولتاژی ، توان و امپدانسی به صورت عام و توضیح منحنی عملکرد
۶- معرفی ژنراتور به عنوان المان تولیدی در سیستم قدرت و بررسی مشخصات ژنراتور ها شامل: توان تولیدی
۷- نحوه اتصال به شبکه
۸- مدل اتصال به زمین ژنراتور  و محدود شدن میزان جریان اتصال به زمین
۹- رابطه بین تعداد قطب ، سرعت چرخش و فرکانس
۱۰- پارامتر های الکتریکی ژنراتور و محدوده کارکرد ژنراتور بر اساس Power Chart
۱۱- بررسی فانکشن های به کار رفته برای حفاظت ژنراتور  و ترانسفورماتور قدرت و ترانس های مصرف داخلی و – شامل فانکشن های اصلی (Main) و فانکشن های پشتیبان (Back up)
۶
تئوری حفاظت ژنراتور و ترانسفورماتور قدرت در نیروگاه
• بررسی فانکشن های به کار رفته برای حفاظت ژنراتور و ترانسفورماتور قدرت و ترانس های مصرف داخلی و ترانس تحریک – شامل فانکشن های اصلی (Main) و فانکشن های پشتیبان (Back up)
در این قسمت تحلیل و بررسی هر فانکشن شامل موارد زیر خواهد بود :
۱) دلایل وقوع خطا (فالت)
۲) خسارات و تبعات تحمیلی به ژنراتور و سیستم قدرت در صورت وقوع خطا (فالت)
۳) توضیح و استدلال استفاده فانکشن حفاظتی با مشخصه عملکرد ارائه شده
۴) توضیح نحوه پیاده سازی فانکشن با مشخصه عملکردهای متفاوت در رله های حفاظتی مختلف و یا تفاوت در اجرا در رله های نسل قدیم و جدید (در صورت وجود)
۵) نحوه محاسبه و در نظر گرفتن ملاحضات لازم برای مقادیر تنظیمی پارامتر های فانکشن برای
فانکشن های مورد نظر در این قسمت شامل موارد زیر خواهد بود :
• ۸۷G Generator Differential
• Transformer Differential (87T)
• Transformer Restricted Earth Fault (64T)
• Transformer Neutral Earth Fault (51N)
• Overall Differential (87GT)
• Stator Overcurrent (50/51)
• Voltage Controlled Overcurrent (51V)
• Minimum Impedance (21G)
• Rotor Ground Fault (64R)
• Stator Ground Fault (64S-95%)
• Stator Ground Fault (64S-100% , 3rd Harmonic Principle)
• Stator Ground Fault (64S-100% , Injection Principle)
• Generator Busduct Ground Fault (64GB)
• Negative Phase Sequence (46)
• Stator Overload (49S)
• Rotor Overload (49R)
• Over Voltage (59G)
• Under Voltage (27G)
• Over Frequency (81O)
• Under Frequency (81U)
• Over Excitation (24G)
• Loss of Excitation (40G)
• Pole Slipping (Out of Step) (78G)
• Reverse Power (32R)
• Low Forward Power (32LFP)
• Dead Machine (51/27)
• Voltage Balance Supervision (60)
• Fuse Failure Supervision (47)
۱۶
آشنایی و بررسی با ساختار سخت افزاری و نرم افزاری رله های به کار رفته برای حفاظت ژنراتور۱- معرفی مقدماتی رله های و تجهیزات جانبی به کار رفته برای در تابلو های حفاظت ژنراتور و ترانس نیرگاه
۲- معرفی سخت افزار رله های Numerical3- معرفی تجهیزات جانبی به کار رفته در سیستم حفاظت شامل Trip/Lock-Out Relay  ،   TCS Relay و Stator / Rotor Earth Fault Injection Unit و ارتباط و اتصال آنها با اجزاء سیستم قدرت
۴- معرفی و بررسی نرم افزار DIGSI جهت پیکره بندی نرم افزاری (Configuration) رله های Siemens مدل ۷UM6xx/7UT6xx/7SJxx
۵- نحوه ایجاد یک پروژه  و یک تجهیز (رله حفاظتی) جدید در نرم افزار
۶- نحوه فعال سازی و تنظیم چند  فانکشن حفاظتی نمونه در هر کدام از نرم افزار های معرفی شده
۷- نحوه ایجاد لاجیک های بلاک و تریپ فانکشن های حفاظتی در هر کدام از نرم افزار های معرفی شده
۸- آشنایی با قابلیت های Measurement  رله های حفاظتی
۹- آشنایی با قابلیت های Event Recorder  و Disturbance Recorder، نحوه استخراج اطلاعات ذخیره شده در رله  تحلیل اطلاعات استخراج شده با استفاده از یک فایل نمونه
۱۰- بررسی حفاظت ژنراتور و سیستم سنکرونایزینگ
۳۰
مباحث عملی و اجرایی۱- بررسی و تحلیل نقشه Schematic Diagram و تطبیق آن با نرم افزار و سخت افزار رله ها
۲- مشاهده و بررسی عینی موارد مطرح شده در بخش ۳
۳- توضیح نحوه تست فانکشن های حفاظتی به صورت واقعی با دستگاه تزریق ولتاژ و جریان
۴- بررسی و عیب یابی سیستم حفاظتی در صورت وقوع خطا با منشاء خارجی یا خطاهای داخلی (Internal Failure) رله های حفاظتی
۵- نحوه انتخاب و سفارش رله های حفاظتی با توجه به نیاز طرح و حوزه کاری تعریف شده شامل انتخاب سطح ولتاژ تغذیه رله ، سطح ورودی ولتاژ و جریان رله ، تعداد ورودی و خروجی های دیجیتال و ….
۶- پاسخ به سوالات
۸
مجموع۶۰ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

دوره های مرتبط:
۱- دوره رله و حفاظت
۲- دوره حفاظت کاتدیک

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

فیلم تست رله در دوره کوتاه مدت حفاظت ژنراتور

دوره حفاظت ژنراتور

بررسی فانکشن Loss of Excitation (40G)

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

دوره کوتاه مدت حفاظت ژنراتور-فصل پاییز97-مرکز آموزش مهندسیMeM
دوره کوتاه مدت حفاظت ژنراتور مرکز آموزش مهندسی MeM
دوره کوتاه مدت حفاظت ژنراتور فصل پاییز 98 مرکز آموزش مهندسی MeM
ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو با هدف تامین بخشی از نیازهای تخصصی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد و شرکت های مرتبط با تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردیده و از بهار ۹۷ در زمینه اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت با مرکز آموزش مهندسی MeM همکاری خود را آغاز کرده است.

شرکت BSN همکار صنعتی مرکز آموزش مهندسی MeM در زمینه اجرای دوره های کوتاه مدت

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

عنوان جزئیات ساعت مقدمه 1- معرفی سیستم حفاظت الکتریکی به صورت عام و اشاره به اهداف وجود چنین سیستمی در شبکه تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف برق 2- معرفی اجزاء و چرخه مورد نیاز یک سیستم حفاظت الکتریکی 3- بررسی مشخصات تجهیزات نمونه گیری جریان و ولتاژ (CT و PT) به کار رفته در سیستم حفاظت الکتریکی  و نحوه انتخاب و تطبیق آنها برای رله های حفاظتی 4- معرفی و توضیح انواع منحنی های عملکرد فانکشن های حفاظتی شامل DMT ،IDMT ،Differential و بیان نقاط قوت و ضعف و موارد کاربرد هر کدام از این منحنی مشخصه ها…

امتیاز فراگیران به این دوره: 4.31 ( 2 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

  1. :

    به نظر من با توجه به حجم بالای سرفصل ها این دوره به میزان ۶۰ ساعت کم می باشد. اما حضور در این دوره مفید واقع شد.

  2. :

    در کل دوره خوبی بود که با تکرار آن مشکلات آن برطرف خواهد شد.

  3. :

    دوره بنظر کاربردی و منطقی است، این دوره دید بسیار خوبی در زمینه حفاظت ژنراتور و حداقل برای نیرو داشته که مهمترین عامل این دید را تسلط استاد این دوره بر سر فصل مطالب می دانم.