دوره های دپارتمان برق

دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس-بهار 1396
نام دوره
مدت (ساعت)
نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی 120 ساعت

434 نفر

22 دوره

نیمه دوم فروردین

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی

124 ساعت

253 نفر

17 دوره

نیمه دوم اردیبهشت

جزئیات دوره رزرو ثبت نام

در حال
ثبت نام

تربیت کارشناس ابزار دقیق و کنترل 120 ساعت 166 نفر

9 دوره

نیمه اول اردیبهشت

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP 132 ساعت

114 نفر

9 دوره

نیمه دوم خرداد

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس نورپردازی و روشنایی 96 ساعت

108 نفر

8 دوره تابستان 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس رله و حفاظت 108 ساعت

255 نفر

16 دوره

تابستان 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی 120 ساعت

27 نفر

2 دوره تابستان 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نامتقویم دوره های کوتاه مدت - بهار 1396
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
دوره BMS 42 ساعت

16 نفر

2 دوره

7 اردیبهشت 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر 31 ساعت

20 نفر

2 دوره

7 اردیبهشت 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره UPS و باتری شارژر 32 ساعت

6 نفر

1 دوره

14 اردیبهشت 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره دیزل ژنراتور 48 ساعت جدید -

21 اردیبهشت 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره سیستم های جریان ضعیف 36 ساعت جدید -

28 اردیبهشت 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.