آدرس محل کلاس ها

آدرس محل کلاس های MeM:

 تهران، جلال آل احمد، زیر گذر نصر، دانشگاه تربیت مدرس

چگونه به کلاس بیایم؟

با خودرو شخصی:

در صورتی که با خودرو شخصی هستید، ۳ مسیر زیر برای رسیدن به دانشگاه تربیت مدرس به شما پیشنهاد می شود:

مسیر و جایگاه پارک خودرو:

امکان پارک خودرو در داخل دانشگاه تربیت مدرس برای فراگیران MeM وجود ندارد، شما می توانید در مکان های پیشنهادی که در نقشه زیر با رنگ نارنجی مشخص شده اند به راحتی جاپارک پیدا کنید.

با اتوبوس های BRT:

شما می توانید از طریق خط BRT خط چمران استفاده کنید و در ایستگاه گیشا پیاده شده و مسیر تا دانشگاه (۵۰ متر) را پیاده طی کنید. 

با مترو، ایستگاه تربیت مدرس:

شما می توانید در مسیر خط ۷ مترو به ایستگاه تربیت مدرس بیایید و مسیر تا دانشگاه (۱۰۰ متر) را پیاده طی کنید.