تفکری برای پیشرفت

دوره طراحی الکتریکال شبکه‌های صنعتی با Etap (پلنت‌های صنعتی)

معرفی دوره

این دوره در سال تنها ۱ بار برگزار خواهد شد.

با توجه به پيچيدگی های طراحی يک پلنت صنعتی، نه مطالعات دستی و نه آشنايی صرف با نرم افزارهای طراحی، هيچ يک به تنهايی كافی نيست. بلكه تركيب توأمان آموزه های طراحی و قابليت های نرم افزاری می تواند راهگشا باشد. در اين دوره، شما با معيارها، اصول و روش های طراحی، همراه با استفاده از روش های تحليل نرم افزاری در قالب نرم افزار etap آشنا خواهيد شد.  بی شک طی يک دوره كوتاه و ظرف چند هفته شما چندين سال تجربه طراحی و تحليل كسب خواهيد نمود.  آشنايی با مدارک طراحی  پلنت، اصول و معيارهای طراحی، سايزينگ تجهيزات، مطالعات  پخش بار، اتصال كوتاه، موتور استارتينگ، پايداری، هارمونيک ها، حفاظت و… بخشی از نكات مطرح شده در اين دوره می باشند.
دانلود نرم افزار etap

به روایت

آمار و ارقام

19

دوره برگزار شده

336

نفر آموزش دیده

2736

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه‌‌های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهای مناقصات و پيشنهادات، شركت‌های پيمانكاری اجرايی، گروه‌های تست و راه‌اندازی، بهره‌برداران، تعميرات و نگهداری

اهداف دوره

آشنایی با طراحی بخش های مختلف پلنت‌های صنعتی با استفاده از نرم‌افزار Etap، شامل آنالیز‌های پخش بار و اتصال کوتاه سایزینگ تجهیزات (کابل، کلید، ترانس)، آنالیز راه‌اندازی موتور در شرایط استاتیک و دینامیک و سایزینگ دیزل ژنراتور و ترانس، آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلترها، آنالیز‌های DC (بخش بار و اتصال کوتاه) و باطری سایزینگ،…

سرفصل های دوره

– هدف از استفاده از نرم‌افزارهای آنالیز شبکه چیست؟
– آشنایی با شرکت OTI
– چرا نرم‌افزار Etap؟ معرفی بقیه نرم‌افزارها.
– توانمندی‌های نرم افزار Etap و بررسی ماژول‌های مختلف
a. Short-Circuit Analysis
b. STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
c. Load Flow Analysis
d. Motor Starting Analysis
e. Harmonic Analysis
f. Optimal Capacitor Placement
g. Unbalanced Load Flow Analysis
h. Transient Stability Analysis
– محیط نرم افزار Etap
– محیط المان های AC و DC
– محیط آنالیزها
– محیط های مختلف شبیه سازی در Etap
– بررسی منوهای Etap
– وارد کردن اطلاعات Option در Etap
– آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار Etap
– کار با کتابخانه Etap
– آشنایی با 3DDatabase
a. آشنایی با روش Revision زدن
b. آشنایی با محیط Configuration
c. آشنایی با Presentation
– آشنایی با سناریوگذاری در Etap

1- Power Grid
2- اطلاعات باس بار
3- ترانسفورماتور
4- کابل‌ها
5- کلیدهای MV (دژنکتورها)
6- کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
7- موتور
8- Static load  و Lump Load
9- AC Composite Motor
10- Composite Network
11- تابلوها (Panel)
12- خازن
13- مبدل سه فاز به تک فاز
14- Remote Connector
15- سکسیونر
16- ژنراتور
17- خطوط انتقال
18- هارمونیک فیلتر
19- UPS
20- شارژر (Charger)

1- اهداف آنالیز پخش بار
2- مفاهیم اساسی در پخش بار
3- پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
4- انجام پخش بار مثال در ETAP
5- روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
6- بررسی گزارش و نتایج پخش بار
7- آشنایی با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
8- چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟

1- بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
2- بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
3- بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
4- مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
5- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
6- بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن

1- اهداف آنالیز اتصال کوتاه
2- بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
3- استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
4- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
5- انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
6- انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
7- بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
8- سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
9- سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه

1- بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
2- پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
3- آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
4- انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP

1- آشنایی با هارمونیک و کلاس های آن
2- آشنایی با منابع و مولد های هارمونیک و اثرات آن در شبکه
3- آشنایی با روش های کاهش هارمونیک (فیلترهای Passive و فیلترهای Active)
4- آشنایی با پارامترهای مدل نمودن هارمونیک و وارد کردن  آنها در ETAP
5- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
6- بررسی گزارش و نتایج آنالیز هارمونیک

1- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
2- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
3- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
4- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
5- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
6- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور

1- آشنایی با سیستم های نیرو در LV
2- لزوم اجبار استفاده از سیستم TN
3- محاسبه مقدار مقاومت زمین
4- روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
5- آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
6- انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
7- بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
8- آشنایی با سیستم های ارتینگ MV

1- انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
2- آشنایی با کدهای ANSI  رایج و ستینگ های آن ها
3- آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
4- ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
5- آشنایی با Curve های  مختلف المان ها (موتور، ترانسفورماتور، کابل)
6- هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
7- استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
8- بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی

1- شرایط وقوع اتفافات Transient
2- اثرات Transient آن در شبکه
3- بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
4- آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
5- وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
6- انجام مطالعات Transient برای مثال
7- بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
8- استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی

1- مفهوم heat tracing
2- نیازمندیهای طراحی (انتخاب هیتر، کنترل دما، تامین توان و..)

1- مناقصه و تهیه اسناد مربوط به آن، چگونه یک مناقصه را ببندیم؟
2- شناخت انواع مراحل یک پروژه: Basic Design، FEED، Detailed Design و مدارکی که باید در آن ها تولید شود.
3- بررسی روش انجام کار به صورت E، EP، PC و EPC و EPCF
4- شناخت سایر دیسیپلین های مهندسی در پلنت های صنعتی و شناخت هماهنگی های لازم بین بخش برق و آن ها
5- صحه گذاری (Endorsement) و اهمیت آن
6- تهیه MDL پروژه و بررسی تقدم و تاخر مدارک
7- آشنایی اولیه با انوع مدارک MDL و کاربرد آن ها
8- مهندسی خرید در مرحله Before PO و تهیه TBE (ارزیابی فنی سازندگان)
9- مهندسی خرید در مرحله After PO و VDR
10- شناخت مدارک مرتبط با As Built

1- اخذ اطلاعات اولیه از سایر دیسیپلین ها
2- دسته بندی بارهای Normal و Emergency و Vital
3- شناخت Duty cycle تجهیزات و ضرایب آن ها
4- شناخت انواع بارها (موتور، فیدر و …)
5- سایزینگ موتورهای الکتریکی (توان BHP، توان مورد نیاز، ضریب توان و راندمان موتورها، ضرایب API Factor، اثر دما و ارتفاع روی سایزینگ موتورها و …)
6- اهمیت بالانس کردن بارها روی باس ها
7- شناخت روابط محاسباتی Load List (محاسبه Absorbed Power و تعیین دیماند و پیک بار مصرفی)
8- تعیین ضریب توان کلی پروژه
9- تعیین سایزینگ منابع توان (ترانسفورماتور، ژنراتور و بانک خازنی) در خروجی Load List
10- تهیه Overall SLD در نتیجه خروجی Load List

1- تعیین ابعاد پست برق و اتاق دیزل ژنراتور
2- شناخت Plot Plan و جانمایی پست برق
3-  بررسی مدرک Design Criteria
4- ترانسفورماتورهای قدرت: بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و  مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
5- ژنراتورها:  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و محاسبات سایزینگ آن و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
6- سوئیچگیرهای MV و LV و بانک خازنی:  بررسی مدارک Technical Specification، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
7- باسداکت ها:  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و TBE
8- سیستم کنترل PMS: لزوم استفاده از سیستم کنترل و مانیتورینگ برق، بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
9- کابل های قدرت و کنترل:  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، Cable Drum Schedule Cable Schedule، ، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
10- دستگاه های AC UPS: بارهای مرتبط با AC UPS، انتخاب سطوح ولتاژ مختلف و کاربرد آن ها، بررسی مدارک  Technical Specification،  Calculation، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
11- دستگاه های DC Charger: انتخاب سطوح ولتاژ مختلف و کاربرد آن ها، بارهای مرتبط با DC Charger، بررسی مدارک  Technical Specification،  Calculation، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
12- تابلوهای توزیع و روشنایی: بررسی مدارک Technical Specification، Single Line Diagram، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
13- سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر: بررسی مدارک Technical Specification، Calculation، Layout، Data Sheet، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
14- سیستم های روشنایی و متریال مربوطه: بررسی مدارک Technical Specification، Calculation، Layout، Data Sheet، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
15- مقاومت زمین (NGR): بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
16- بررسی Local Control Station: کاربرد آن، بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
17- بررسی Bulk Materials: انواع تجهیزات مرتبط با Bulk،  بررسی مدارک Technical Specification، Data Sheet، MTO، MR و مهندسی خرید آن ها و تهیه TBE
18- بررسی مدارک Specification for Packaged Units، Specification for Hazardous Area Classification و …
19- بررسی مدارک کلیدی و مهم از قبیل Area Classification، Main Cable Route، Equipment Arrangement، Cable Arrangement و ..-
19- بررسی مدارک System Study (SC, LF- MS)
20- بررسی سایر مدارک و نقشه ها

1- محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
2- نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
3- انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
4- درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS  PROTECTION(IP)
5- بررسی مدارک  مربوطه (Specification، Layout)

1- خوردگي چيست؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
2- معرفی انواع پوشش عايقی لوله‌ها
3- انواع سیستم حفاظت کاتدیک
4- بررسي، انتخاب، مزايا و معايب انواع بستر آندی
5- سايزينگ ركتيفاير، كابل ،….
6- انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جريان تزريقي) انتخاب نوع بستر و نوع آند
7- روش طراحی‌ حفاظت كاتدیک خطوط لوله مدفون به طريق تزريق جريان و آند فداشونده
8- روش طراحی حفاظت كاتدیک كف تانك
9- آشنايی با حفاظت كاتدیک داخل تانك
10- آشنايی با حفاظت كاتدیک اسكله

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

7 دیدگاه برای دوره طراحی الکتریکال شبکه‌های صنعتی با Etap (پلنت‌های صنعتی)

 1. جلال محبی

  بنام خدا
  با سلام و ادب
  بنده حدود ۲۰ سال در صنعت برق ( از شبکه ۴۰۰ کیلو ولت تا ۴۰۰ ولت ) رو تجربه کاری دارم.
  دوره پلنت صنعتی رو از این جهت انتخاب کردم تا تمام مطالبی که طی این سالها تجربه کردم و یا صرفا تئوری اون رو میدونستم برایم یادآوری گردد.
  خوب این مطالب واقعا عالی و بی نظیر بود.مخصوصا از زبان دکتر محمودوند ؛ بسیار جذاب تر شد.
  اما ذکر چند نکته به نظر من باعث پیشبرد بهتر دوره خواهد شد.
  اول اینکه نوشتن جزوه در کلاس ؛ باعث از بین رفتن تمرکز و از دست رفتن سر رشته کلام خواهد شد.اگر جزوه مناسبی تهیه و در اختیار مهندسین قرار گیرد ؛ کارایی بهتری خواهد داشت.
  دوم اینکه تایم کلاس و اینکه در روزهای تعطیل قرار دارد ؛ واقعا کلافه کننده است.
  اگر دوره بصورت یکجا و هر روز ( مثلا یک هفته یا دو هفته ای ) برگزار بشه به نظر بنده کیفیت کلاس رو بالاتر خواهد برد.
  به نظر من این دوره بسیار کاربردی تر میتواند برگزار شود.
  اگر یک دوره کار اموزی هم ضمیمه کلاس گردد ؛ فوق العاده میشود.

  • MeM

   درود مهندس
   خوشحالیم که این دوره برای شما مفید بوده است. حتما نظرات شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 2. مسعود زارعی

  با عرض سلام و ادب
  بنده به عنوان کسی که 7 سال در حوزه مدیریت انرژی فعال بودم اما بدلیل موقعیت جدید کاری احساس نیاز پیدا کردم دوره تخصصی طراحی الکتریکال پلنت های صنعتی رو شرکت کنم. واقعا بدون هیچگونه تملقی میگویم از مزایای این دوره استاندارد بیس بودن آن بود.
  درخصوص دوره دیزل ژنراتور و باتری سایزینگ باید بگم وقتش کم بود و اساتید عزیز اگرچه تمام تلاششون را کردند اما مطالب ناقص ماند. دوره حفاظت کاتدیک نیز برایم بسیار جالب بود و از زحمات اساتید تشکر میکنم. البته نظرم اینه که برای دوره حفاظت کاتدیک حتما باید دوره تخصصی مربوطه را شرکت کرد.
  موضوع هیت تریسینگ نیز عالی بود و بسیار کاربردی. بنده به اساتید دوره پلنت های صنعتی افتخار میکنم. براشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

 3. فراگیر دوره طراحی پلنت های صنعتی تابستان 98

  ضمن تشکر از واحد آموزش مرکز MeM، چنانچه پس از معرفی موضوع حفاظت کاتدیک سریعا به بخش طراحی پرداخته شود و با مثال های عملی تجربه شده آمیخته شود اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.

 4. طاها

  هزینه دوره ها را بگویید
  دوره ها عملی هستن؟

  • Admin MeM

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. 35 – 91001530 (021)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

 5. Sahand

  همه چیز رو گفتید تو دوره ها الی هزینه
  و آیا اینکه کارگاه تون تئوری و روی تخته هست و یا عملی
  دوره دوره تئوری تموم شده فقط عملی

  • Admin MeM

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. 35 – 91001530 (021)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

 6. فراگیر دوره ETAP زمستان 96

  بسیار دوره خوبی بود ولی به دلیل فشرده بودن، دانشجویان از اساتید عقب افتاده و نمی توانند به خوبی از تمام ظرفیت اساتید استفاده کنند که با کم کردن ساعت کلاس بسیار کار آمدتر خواهد شد. منظورم پخش کردن ساعات دوره و طولانی تر کردن آن است.

 7. S.H.K

  بسیار خوب بود ولی اگر این بحث زمان و کاربردی شدن دوره کاتدیک و UPS در نظر گرفته شود خیلی عالی می شود که هر کس بر اساس نیاز خودش از آن بهره برداری کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات متداول

در صورتی که دانش‌پذیر در طول دوره مطلبی را فرا نگرفته و نیاز به مرور مجدد مطالب داشته باشد و یا غیبت موجهی داشته باشد، می‌تواند در دوره‌های بعدی به رایگان در همان بخش کلاس شرکت نماید. (مهلت استفاده از گارانتی دوره‌ها به مدت سه سال از تاریخ پایان دوره مورد نظر می‌باشد). همچنین خواهشمند است، جهت استفاده از گارانتی حتما به بخش تقویم آموزشی در وبسایت موسسه  به منظور اطلاع از تاریخ شروع دوره‌ها مراجعه کنید و جهت هماهنگی و شرکت در دوره مد نظرتان با موسسه در تماس باشید. لازم به ذکر است که اولویت با افراد ثبت نام کننده جدید می‌باشد.

دوره‌های برگزار شده توسط ما برای تمامی سطوح می‌باشد. بدين معنی که با توجه به علاقه‌مندی خود می‌توانيد در دوره‌های مرکز آموزش مهندسی MeM شرکت نماييد.

MeM منعی برای شرکت شما در این دوره‌ها ندارد، اما پیشنهاد می‌کند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحصیلات مرتبط داشته باشید یا سابقه کار مرتبط.

بله بعد از اتمام دوره گواهينامه‌ای با محتوای سرفصل‌های گذرانده شده در طول دوره اعطا می‌گردد.

گواهينامه صادره به دو زبان فارسی و انگلیسی از طرف مرکز آموزش مهندسی MeM صادر می‌شود.

به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می‌نمایند. می توان این مدرک را یکی از معتبرترین مدارک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

نمي توان قاطعانه گفت که مدارک اين مجموعه مورد تاييد شرکت‌های بزرگ است. اما آنچه وجود دارد اين است که اين مجموعه خود برگزار کننده دوره براي اين شرکت‌ها می‌باشد. ليست تعدادی از اين شرکت‌ها را در بخش مشتريان می‌توانيد ببينيد.

بله، مرکز آموزش MeM دوره ي آمادگی آزمون نظام مهندسی برق، آزمون جامع و کلاس رفع اشکال قبل از آزمون را در زمينه آزمون نظام مهندسی برگزار می‌نمايد.

براي عضويت در خبرنامه سايت کافی است آدرس ايميل خود را وارد بخش عضويت در فوتر نماييد سيستم به صورت خودکار برای شما ايمیلی ارسال می‌کند، با تاييد آن ايميل عضويت شما فعال می‌گردد.

شما هم به صورت فردی و هم به صورت شرکتي مي توانيد در دوره‌های آموزشي MeM شرکت نماييد. جهت شرکت به صورت گروهی کافی است بخش آموزش شرکت شما با ما مکاتبه کرده و درخواست دوره مورد نظر خود را بدهد. ضمنا امکان برگزاری دوره‌ها در محل شرکت شما نيز فراهم است.

براي اطلاع کامل از زمانبندی دوره‌ها مي توانيد آن را از بخش تقويم آموزشی هر فصل مطالعه نماييد. همچنين می‌توانيد با عضويت در خبرنامه به صورت اتوماتيک از کليه اخبار جديد از جمله تقويم آموزشی مطلع گرديد.

در حال حاضر زير ساخت‌های اين امکان در حال ايجاد می‌باشد تا در آينده‌ای نزديک امکان برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت آنلاين و مکاتبه‌ای ايجاد گردد.

تمام تلاش مرکز آموزش مهندسی MeM بر آن است که محتوای ارائه شده در جزئيات دوره‌های خود را به صورت دقيق ارائه دهد. به همین دلیل، در هر دپارتمان فردی متخصص در آن زمينه را به اختيار گرفته شده تا پاسخ گو و بررسی کننده اين موضوع باشند.

در حال حاضر محل برگزاری کلاس ها در دفتر موسسه MeM و دانشگاه تهران است و در صورت برگزاري کلاس به صورت شرکتي محل کلاس‌ها می‌تواند شرکت مشتريان باشد.

اين مجموعه جهت رفاه مهندسين شاغل در شهرستان ها در حال تهيه آموزش‌های از راه دور است که به مرور زمان تهيه و بر روي سايت اطلاع رسانی لازم انجام می‌گيرد.

با سلام جهت اطلاع از آخرين تقويم دوره‌ها به بخش تقويم آموزشی مراجعه نماييد.

هزینه تقریبی دوره ها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰۰ الی ۲۰۰هزار تومان به ازای هر ساعت آموزش می باشد، جهت اطلاع دقیق از هزينه دوره‌ها با موسسه تماس بگيريد.

در حال حاضر این دوره‌ها تنها در تهران برگزار می‌گردد، در تلاش هستیم تا نمایندگی‌هایی در شهرهای دیگر نیز داشته باشیم که در صورت انجام، حتما از طریق خبرنامه به اطلاع خواهد رسید.

دپارتمان: برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,