تفکری برای پیشرفت

دوره طراحی پست‌‌ های فشار قوی (+۱۲ ساعت آموزش رایگان نرم‌افزار CYMGRD)

معرفی دوره

این دوره در سه بخش فشار قوی، فشار ضعیف و کنترل ارائه می گردد. در هر بخش تمامی مباحث مرتبط با طراحی شامل طراحی مدارک پایه، محاسبات، تجهیزات و طراحی مدارک جزییات به تفصیل بیان می شود. در پایان انتظار می رود فراگیر بتواند به عنوان یک طراح خبره در بخشهای مختلف در شرکتهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه پستهای فشار قوی فعالیت نماید.

به روایت

آمار و ارقام

13

دوره برگزار شده

253

نفر آموزش دیده

1092

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه‌های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهای مناقصات و پيشنهادات، بهره‌برداران، شركت‌های پيمانكاری اجرايی، گروه‌های تست و راه‌اندازی، تعميرات و نگهداری

اهداف دوره

انجام طراحی پست‌های فشارقوی (LV،HV کنترل، توزیع ، ارتینگ)

سرفصل های دوره

– اصول و مباني الكتريكی (مقاومت الكتريكی، روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادی، جريان ورودی ماشين‌های الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال)
– وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ)
– سطوح ولتاژی مختلف پست‌ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح
– لیست مدارك طراحی پست ( مداركی كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها)
-انتخاب ظرفيت پست

1- بررسی تك خطی اصلی و معرفی انواع پست‌ها (DCS-Conventional-GIS-AIS)
2- بحث و بررسی مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي، كليد و سكسيونر، برقگير و موجگير، راکتور و بانک خازنی و نحوه عملکرد هریک
3- معرفي انواع شينه‌بندی و مزايا و معايب هريك از نقطه نظر بهره‌برداری، كنترل و حفاظت
4- استاندارد نامگذاري تجهيزات HV به منظور طراحي سيستم LV و نصب تجهیزات
5- تابلوهای مورد استفاده در پست شامل تابلوهای بيرونی و داخلي و نحوه نامگذاري هريك و وظیفه هریک در بخش LV و HV و مشخصات هریک از آن ها

1- انواع پيكربندی‌های پست و مزيت و معايب هر كدام
2- اصول طراحی دياگرام تك خطی
3- معرفي سمبل‌های استاندارد هر تجهيز
4- كدگزاری تجهيزات طبق استاندارد
5- معرفی تجهيزات سوئيچ‌گير
6- چگونگي نصب تجهيزات
7- بررسی اتصالات سوئيچ‌گير

1- بررسی پست‌های GIS و پيكره‌بندی آنها
2- بررسی گاز SF6
3- SMART GIS
4- لی‌اوت سكشن GIS
5- باس‌بار در سيستم GIS
6- سكسيونرهای HIGH SPEED
7- بررسي CVT و چگونگی نصب آن در GIS

1- انواع کلیدهای قدرت
2- انواع بریکرها و نوع‌های مورد استفاده درشبکه سراسری ایران
3- دسته‌بندی انواع کلیدهای قدرت
4- تشریح ساختمان و مکانیزم عملکرد کلیدها
5- تشریح مشخصات فنی بریکرها جهت سفارش بریکرها
6- قدم‌های انتخاب کلید قدرت
7- اجزاء جنبی کلید
8- سرویس، نگهداری و بهره‌برداری کلیدها و سکسیونرها

1- انواع ترانسفورماتورهای قدرت و مشخصات هر يك
2- اصول كار تپ چنجرهای On-load و رله AVR
3- ترانسفورماتورهای زمين و كمكی (بررسی علت نصب ترانس زمين و كمكی در پست)
4- بررسی مقاومت‌های فشار قوی
5- راكتورهای محدود كننده استاندارد VDE0532

1- بانك‌های خازنی و رفتارگذرای آن‌ها
2- نحوه سايز كردن مناسب خازن
3- تاثيرات سوء بانك‌های خازنی در ايجاد اضافه ولتاژهای گذرا و نحوه انتخاب كليد مناسب به منظور كاهش اين تاثيرات
4- نحوه سايز كردن راكتور مناسب به منظور محدود نمودن جريان هجومی
5- نحوه سايز كردن ترانسفورماتور جريان نامتعادلی در بانك‌های دارای حفاظت نامتعادلی و آشنايی با جداول نامتعادلی
6- لزوم وجود اينتراپتر در صورت وجود رله VCR
7- آشنايي با Layout بانك خازنی و نحوه چيدمان تجهيزات

1- سكسيونرها و سكسيونرهای زمين
2- ترانسفورماتورهای ولتاژ و جريان
3- برقگیرهای فشارقوی
4- مشخصات فنی لاين تراپ و مچينگ يونيت
5- مشخصات فنی مقره اتكايی
6- مشخصات فنی مقره بشقابی و يا لانگ راد
7- كلمپ و اتصالات زنجيره مقره‌ها
8- استانداردهای وزارت نيرو
9- سيم هوايی و لوله باس‌بار

1- طراحی بر اساس استقامت ديناميكی و حرارتی در برابر اتصال كوتاه
2- طراحی بر مبنای بار تجهيزات STATIC LOAD و ميدان الكتريكی مجاز در سطح تجهيز
3- طراحی بر مبنای جريان نامی تجهيز
4- بررسي CLEARANCE و چگونگی محاسبه آن
5- مقدمه‌ای راجع به نيازمندی‌های ساختمانی و CIVIL

1- فواصل ايمنی مجاز در سطوح ولتاژی مختلف
2- انواع پيكره بندی‌ها
3- معرفی سمبل‌های استاندارد
4- اصول طراحی جانمایی پست‌های AIS
5- اصول طراحی جانمايی پست‌های GIS
6- مفاهيم عايقی و سطوح عايقی استاندارد و اثر ضريب تصحيح ارتفاع
7- اثرات آلودگی محيطی و اثر آن در پارامترهای انتخاب مقره تجهيز
8- سطوح اتصال كوتاه استاندارد و اثرات حرارتی و ديناميكی آن

1- بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه (بررسی خطر شوک الکتریکی، معیارهای عمومی برای روش ارتینگ امن، تنظیمات عمومی طراحی، مقاومت خاک، جریان خطا زمین، زمان پاکسازی خطا (FCT))
2- حفاظت در برابر شوك الكتريكی بر اساس استاندارد DIN VDE 0100
3- حفاظت در برابر شوك الكتريكی بر اساس استاندارد DIN VDE 0101
4- طراحی سیستم زمین در پست‌های HV (تعیین حداکثر خطا موجود، بررسی مقدار GPR، محاسبات ولتاژ گام و تماس، بررسی ولتاژ قابل انتقال، انتخاب هادی مناسب، طراحی سیستم ارت منطبق بر IEEE 80، آشنایی با روش مدل‌سازی دو لایه خاک.)
5- حفاظت صاعقه و برقگيرهای فشارقوی

1- مفهوم روتين تست و تايپ تست
2- تست‌های عايقی (تست‌های عايقی ترانس‌های قدرت و راكتور، تست‌های عايقی مقره)
3- تست‌های كليدها‌ی قدرت و سكسيونرهای فشار قوی
4-  تست ترانسفورماتورهای جريان و ولتاژ
5- تست برقگير و موجگير
6- تست‌های ترانسفورماتورهای قدرت و زمين
7- تست‌های سوئيچگيرهای فشارمتوسط
8- تست‌های مرتبط با اندازه‌گيری مقاومت سيستم زمين

1- لزوم انجام تست‌های راه‌اندازی در سايت
2- تست‌های كليدهای قدرت و سكسيونرهای فشارقوی
3- تست ترانسفورماتورهای جريان و ولتاژ
4- تست برقگير و موجگير
5- تست‌های ترانسفورماتورهای قدرت و زمين
6- تست‌های سوئيچ‌گيرهای فشار متوسط
7- تست‌های مرتبط با اندازه‌گيري مقاومت سيستم زمين

1- مدارك مربوط به بخش كابل (مشخصات و محاسبات كابل، محاسبات ترانس جريان و ولتاژ و …)
2- مدارك مرتبط با بخش كنترل و اندازه گیری (نمای روبرو، تك خطی اندازه‌گيری، ليست سيگنال، نقشه مداری و …)
3- مدارك بخش حفاظت و ثبات‌ها (نمای روبروی حفاظت، جدول تريپ، تك خطی حفاظتی، نقشه مداری و …)
4- مدارك مرتبط با گروه توزيع الكتريكی پست (تك خطی، LVAC و LVDC و …)
5- نحوه نامگذاری مدارك و آشنايی با قرارداد ها، مشخصات فنی، نحوه مكاتبات با مشاور، پیمانکار و بخش اجرایی

1- طراحی نمای روبروی تابلوهای كنترل و سوئيچگير و تك خطی اندازه‌گيری كنترل
2- طراحی مدرك لاجيك دياگرام براي انواع شينه ‌بندی‌های متداول
3- اينترلاك‌های الكتريكی بين تجهيزات
4- طراحی سيستم شماتيك شامل طراحی سيستم سنكرونايزينگ، سيستم آلارم، سيستم مانيتورينگ وضعيت تجهيزات پست، تكثير وضعیت و آلارم‌های تجهيزات، سيستم آلارم، فرامين Open و Close، نشان دهنده‌ها‌ی موجود برروی تابلوها، سيستم AVR و VCR، نحوه عملكرد تپ‌چنجر، اتصالات CT و CVT، تابلوی مارشالینگ، تابلوی اندازه‌گیری، تابلوی اسکادا و چیدمان داخلی تجهیزات و …
5- نحوه سيم بندي CT و CVT و جمع جريان‌ها و ارسال ولتاژ و جریان برای مقاصد كنترلی و حفاظت و ترمینال‌های ولتاژی و جریانی
6- تغذيه‌های لازم برای سيستم كنترل
7- كنتورها در پست و مشخصات هريك بر اساس مطالبات بازار برق ايران و نحوه اندازه‌گيری توان‌های اكتيو و راكتيو و ثباتهای موجود در آنها
8- آشنایی با سيستم PLC و نحوه ارسال اطلاعات از طريق خط انتقال و نقش تابلوی  اسكادا در انتقال اطلاعات و استاندارد سیگنال‌های لازم
9- نحوه نقشه‌خوانی كنترل و ارتباطات نقشه‌ای بين تابلوهای مختلف
10- آشنایی با اتوماسیون پست‌های برق با رویکرد معماری زیمنس (مفاهیم اتوماسیون پست‌ها، بررسی معماری اتوماسیون پست های برق، پروتکل‌های ارتباطی)

1- آشنايی با سیستم‌های LVAC (بررسي مدارك پايه  سيستم LVAC در پستهای فشار قوی)
2- سیستم اینورتر
3- سیستم LVDC و 48 ولت ( انجام محاسبات باتری و شارژر،بررسي مدارك پايه سيستم LVDC در پست‌های فشار قوی)

1- بررسي مشخصات ترانس جريان با كلاس‌های حفاظتی
2- بررسی مشخصات ترانس جريان با كلاس اندازه‌گيری

1- مشخصات فنی كابل
2- محاسبات كابل
3- نحوه زمين كردن كابل‌ها بر اساس استاندارد IEEE 575
4- آشنايی با يركابل و مفصل

1- مرور مفاهیم سیستم زمین و طراحی بر اساس استاندارد IEEE80
2- معرفی قابلیت‌های نرم‌افزار CYMGRD
3- معرفی ماژول‌های نرم‌افزار CYMGRD
4- طراحی سیستم زمین با استفاده از نرم‌افزار CYMGRD
5- اجرای محاسبات سیستم زمین و بررسی خطاهای نرم‌افزاری در زمان پیاده‌سازی و اجرای نرم‌افزاری
6- نحوه گزارش‌گیری در فرمت ارائه پروژه

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

9 دیدگاه برای دوره طراحی پست‌‌ های فشار قوی (+۱۲ ساعت آموزش رایگان نرم‌افزار CYMGRD)

 1. محمد ابراهیمی

  باسلام
  اگر امکانش باشه به صورت خصوصی در چند جلسه در مورد طراحی پست فشار قوی نیاز به اموزش دارم ونیازی هم به مدرکش ندارم آیا این امکان در موسسه شما وجود دارد؟

  • MeM

   درود مهندس
   خیر این امکان فراهم نیست در حال حاضر

 2. معین

  این دوره چند بار در سال برگزار میشه؟

  • MeM

   درود مهندس
   بستگی به استقبال مهندسین عزیز، 2تا3بار در سال برگزار میشه

 3. رضا مطاعی

  دوره خوب و کاربردی بود ، بهتر است بیشتر به نرم افزارهای کاربردی استفاده شود در بخش تست تجهیزات از انیمیشن استفاده شود.

  این دوره برای کسانی که دارای تجربه در این زمینه هستند بسیار مناسب و کاربردی می باشد.

 4. ساعد نیکورز

  با سلام و خسته نباشید مطالب و سرفصل های آموزشی ارائه شده بسیار کاربردی و مفید بودند. اساتید دوره نیز بسیار باتجربه و باسواد بودند و بطور کاربردی تدریس داشتند. اگر امکان ارسال ضبط شده کلاس ها نیز وجود داشت بسیار عالی میشد.
  با تشکر از تیم خوب MEM و آرزوی موفقیت

 5. داود فارسی

  سلام من 4 ستاره دادم و یکی به خاطر مشکل اینترنت و قطع و وصل شدن کم کردم. تشکر از شما

 6. اسمعیل

  با سلام و عرض خسته نباشید به مدیریت محترم و همکاران محترم آن موسسه ابتدا تشکر میکنم از برگزاری این دوره و اساتید بزرگوار.
  دوره بسیار عالی بوده با توجه به مدت زمان برگزاری دوره‌.
  پیشنهاد میشود مدت زمان دوره افزایش پیدا کند خصوصاً دربخش سیستم زمین. اساتید از اسلایدهای از قبل آماده استفاده کنند در مدت زمان برگزاری آنلاین بهتر است.
  مجددا تشکر میکنم

 7. فراگیر دوره پست های فشار قوی تابستان 98

  احتراما ضمن تشکر از استاد مبحث HV، تسلط ایشان در خصوص مباحث ارائه شده (سیستم زمین، باسورک، بانک خازنی) خیلی خوب بوده و نحوه تدریس و فن بیان ایشان هم خوب بود.

 8. فراگیر دوره پست های فشار قوی زمستان 97

  در کل ارزیابی اینجانب مثبت است اما اگر وقت بیشتری به مبحث تست و راه اندازی اختصاص داده می شد در فراگیری مطالب ارائه شده نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. با تشکر

 9. HV-WINTER 1396

  دانش اساتید بالا بود، حتما برنامه بازدید از پست را در طول دوره قرار دهید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات متداول

در صورتی که دانش‌پذیر در طول دوره مطلبی را فرا نگرفته و نیاز به مرور مجدد مطالب داشته باشد و یا غیبت موجهی داشته باشد، می‌تواند در دوره‌های بعدی به رایگان در همان بخش کلاس شرکت نماید. (مهلت استفاده از گارانتی دوره‌ها به مدت سه سال از تاریخ پایان دوره مورد نظر می‌باشد). همچنین خواهشمند است، جهت استفاده از گارانتی حتما به بخش تقویم آموزشی در وبسایت موسسه  به منظور اطلاع از تاریخ شروع دوره‌ها مراجعه کنید و جهت هماهنگی و شرکت در دوره مد نظرتان با موسسه در تماس باشید. لازم به ذکر است که اولویت با افراد ثبت نام کننده جدید می‌باشد.

دوره‌های برگزار شده توسط ما برای تمامی سطوح می‌باشد. بدين معنی که با توجه به علاقه‌مندی خود می‌توانيد در دوره‌های مرکز آموزش مهندسی MeM شرکت نماييد.

MeM منعی برای شرکت شما در این دوره‌ها ندارد، اما پیشنهاد می‌کند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحصیلات مرتبط داشته باشید یا سابقه کار مرتبط.

بله بعد از اتمام دوره گواهينامه‌ای با محتوای سرفصل‌های گذرانده شده در طول دوره اعطا می‌گردد.

گواهينامه صادره به دو زبان فارسی و انگلیسی از طرف مرکز آموزش مهندسی MeM صادر می‌شود.

به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می‌نمایند. می توان این مدرک را یکی از معتبرترین مدارک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

نمي توان قاطعانه گفت که مدارک اين مجموعه مورد تاييد شرکت‌های بزرگ است. اما آنچه وجود دارد اين است که اين مجموعه خود برگزار کننده دوره براي اين شرکت‌ها می‌باشد. ليست تعدادی از اين شرکت‌ها را در بخش مشتريان می‌توانيد ببينيد.

بله، مرکز آموزش MeM دوره ي آمادگی آزمون نظام مهندسی برق، آزمون جامع و کلاس رفع اشکال قبل از آزمون را در زمينه آزمون نظام مهندسی برگزار می‌نمايد.

براي عضويت در خبرنامه سايت کافی است آدرس ايميل خود را وارد بخش عضويت در فوتر نماييد سيستم به صورت خودکار برای شما ايمیلی ارسال می‌کند، با تاييد آن ايميل عضويت شما فعال می‌گردد.

شما هم به صورت فردی و هم به صورت شرکتي مي توانيد در دوره‌های آموزشي MeM شرکت نماييد. جهت شرکت به صورت گروهی کافی است بخش آموزش شرکت شما با ما مکاتبه کرده و درخواست دوره مورد نظر خود را بدهد. ضمنا امکان برگزاری دوره‌ها در محل شرکت شما نيز فراهم است.

براي اطلاع کامل از زمانبندی دوره‌ها مي توانيد آن را از بخش تقويم آموزشی هر فصل مطالعه نماييد. همچنين می‌توانيد با عضويت در خبرنامه به صورت اتوماتيک از کليه اخبار جديد از جمله تقويم آموزشی مطلع گرديد.

در حال حاضر زير ساخت‌های اين امکان در حال ايجاد می‌باشد تا در آينده‌ای نزديک امکان برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت آنلاين و مکاتبه‌ای ايجاد گردد.

تمام تلاش مرکز آموزش مهندسی MeM بر آن است که محتوای ارائه شده در جزئيات دوره‌های خود را به صورت دقيق ارائه دهد. به همین دلیل، در هر دپارتمان فردی متخصص در آن زمينه را به اختيار گرفته شده تا پاسخ گو و بررسی کننده اين موضوع باشند.

در حال حاضر محل برگزاری کلاس ها در دفتر موسسه MeM و دانشگاه تهران است و در صورت برگزاري کلاس به صورت شرکتي محل کلاس‌ها می‌تواند شرکت مشتريان باشد.

اين مجموعه جهت رفاه مهندسين شاغل در شهرستان ها در حال تهيه آموزش‌های از راه دور است که به مرور زمان تهيه و بر روي سايت اطلاع رسانی لازم انجام می‌گيرد.

با سلام جهت اطلاع از آخرين تقويم دوره‌ها به بخش تقويم آموزشی مراجعه نماييد.

هزینه تقریبی دوره ها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰۰ الی ۲۰۰هزار تومان به ازای هر ساعت آموزش می باشد، جهت اطلاع دقیق از هزينه دوره‌ها با موسسه تماس بگيريد.

در حال حاضر این دوره‌ها تنها در تهران برگزار می‌گردد، در تلاش هستیم تا نمایندگی‌هایی در شهرهای دیگر نیز داشته باشیم که در صورت انجام، حتما از طریق خبرنامه به اطلاع خواهد رسید.