دوره طراحی پست‌‌های فشار قوی

معرفی دوره

این دوره در سه بخش فشار قوی، فشار ضعیف و کنترل ارائه می گردد. در هر بخش تمامی مباحث مرتبط با طراحی شامل طراحی مدارک پایه، محاسبات، تجهیزات و طراحی مدارک جزییات به تفصیل بیان می شود. در پایان انتظار می رود فراگیر بتواند به عنوان یک طراح خبره در بخشهای مختلف در شرکتهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه پستهای فشار قوی فعالیت نماید.

به روایت

آمار و ارقام

12

دوره برگزار شده

230

نفر آموزش دیده

1008

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه‌های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهای مناقصات و پيشنهادات، بهره‌برداران، شركت‌های پيمانكاری اجرايی، گروه‌های تست و راه‌اندازی، تعميرات و نگهداری

اهداف دوره

انجام طراحی پست‌های فشارقوی (LV،HV کنترل، توزیع ، ارتینگ)

سرفصل های دوره

– اصول و مباني الكتريكی (مقاومت الكتريكی،  روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادی،  جريان ورودی ماشين های الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال)
– وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ)
– سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح
– لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها)
-انتخاب ظرفيت پست

1- بررسی تك خطي اصلي و معرفي انواع پست ها (DCS-Conventional-GIS-AIS)
2- بحث و بررسي مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي، كليد و سكسيونر، برقگير و موجگير، راکتور و بانک خازنی و نحوه عملکرد هریک
3- معرفي انواع شينه‌بندي و مزايا و معايب هريك از نقطه نظر بهره‌برداري، كنترل و حفاظت
4- استاندارد نامگذاري تجهيزات HV به منظور طراحي سيستم LV و نصب تجهیزات
5- تابلو هاي مورد استفاده در پست شامل تابلوهاي بيروني و داخلي و نحوه نامگذاري هريك و وظیفه هریک در بخش LV و HV و مشخصات هریک از آن ها

1- انواع پيكر بندي هاي پست و مزيت و معايب هر كدام
2- اصول طراحي دياگرام تك خطي
3- معرفي سمبل هاي استاندارد هر تجهيز
4- كد گزاري تجهيزات طبق استاندارد
5- معرفي تجهيزات سوئيچگير
6- چگونگي نصب تجهيزات
7- بررسي اتصالات سوئيچگير

1- بررسي پست هاي GIS و پيكره بندي انها
2- بررسي گاز SF6
3- SMART GIS
4- لي اوت سكشن GIS
5- باسبار در سيستم GIS
6- سكسيونرهاي HIGH SPEED
7- بررسي CVT و چگونگي نصب آن در GIS

1- انواع کلیدهای قدرت
2- انواع بریکرها و نوع های مورد استفاده درشبکه سراسری ایران
3- دسته بندی انواع کلیدهای قدرت
4- تشریح ساختمان و مکانیزم عملکرد کلیدها
5- تشریح مشخصات فنی بریکر ها جهت سفارش بریکرها
6- قدم های انتخاب کلید قدرت
7- اجزاء جنبی کلید
8- سرویس،نگهداری و بهره برداری کلیدها و سکسیونرها

1- انواع ترانسفورماتورهاي قدرت و مشخصات هر يك
2- اصول كار تپ چنجرهاي On-load و رله AVR
3- ترانسفورماتورهاي زمين و كمكي (بررسی علت نصب ترانس زمين و كمكي در پست)
4- بررسی مقاومت هاي فشار قوي
5- راكتورهاي محدود كننده استاندارد VDE0532

1- بانك هاي خازني و رفتار گذراي آن ها
2- نحوه سايز كردن مناسب خازن
3- تاثيرات سوء بانك هاي خازني در ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا و نحوه انتخاب كليد مناسب به منظور كاهش اين تاثيرات
4- نحوه سايز كردن راكتور مناسب به منظور محدود نمودن جريان هجومي
5- نحوه سايز كردن ترانسفورماتور جريان نامتعادلي در بانك هاي داراي حفاظت نامتعادلي و آشنايي با جداول نامتعادلي
6- لزوم وجود اينتراپتر در صورت وجود رله VCR
7- آشنايي با Layout بانك خازني و نحوه چيدمان تجهيزات

1- سكسيونرها و سكسيونرهاي زمين
2- ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان
3- برقگیرهاي فشارقوي
4- مشخصات فني لاين تراپ و مچينگ يونيت
5- مشخصات فني مقره اتكايي
6- مشخصات فني مقره بشقابي و يا لانگ راد
7- كلمپ و اتصالات زنجيره مقره ها
8- استاندارد هاي وزارت نيرو
9- سيم هوايي و لوله باس بار

1- طراحي بر اساس استقامت ديناميكي و حرارتي در برابر اتصال كوتاه
2- طراحي بر مبناي بار تجهيزات STATIC LOAD و ميدان الكتريكي مجاز در سطح تجهيز
3- طراحي بر مبناي جريان نامي تجهيز
4- بررسي CLEARANCE  و چگونگي محاسبه آن
5- مقدمه اي راجع به نيازمندي هاي ساختماني و CIVIL

1- فواصل ايمني مجاز در سطوح ولتاژي مختلف
2- انواع پيكره بندي ها
3- معرفی سمبل هاي استاندارد
4- اصول طراحي جانمايي پست هاي AIS
5- اصول طراحي جانمايي پست هاي GIS
6- مفاهيم عايقي و سطوح عايقي استاندارد و اثر ضريب تصحيح ارتفاع
7- اثرات آلودگي محيطي و اثر آن در پارامترهاي انتخاب مقره تجهيز
8- سطوح اتصال كوتاه استاندارد و اثرات حرارتي و ديناميكي آن

1- بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه (بررسی خطر شوک الکتریکی، معیارهای عمومی برای روش ارتینگ امن، تنظیمات عمومی طراحی، مقاومت خاک،  جریان خطا زمین، زمان پاکسازی خطا (FCT))
2- حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0100
3- حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0101
4- طراحی سیستم زمین در پست های HV (تعیین حداکثر  خطا موجود، بررسی مقدار GPR، محاسبات ولتاژ گام و تماس، بررسی ولتاژ قابل انتقال، انتخاب هادی مناسب، طراحی سیستم ارت منطبق بر IEEE 80، آشنایی با روش مدل سازی دو لایه خاک.)
5- حفاظت صاعقه و برقگيرهاي فشارقوي

1- مفهوم روتين تست و تايپ تست
2- تست هاي عايقي (تست هاي عايقي ترانس هاي قدرت و راكتور، تست هاي عايقي مقره)
3- تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشار قوی
4-  تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
5- تست برقگير و موجگير
6- تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
7- تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
8- تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين

1- لزوم انجام تست هاي راه اندازي در سايت
2- تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشارقوي
3- تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
4- تست برقگير و موجگير
5- تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
6- تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
7- تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين

1- مدارك مربوط به بخش كابل (مشخصات و محاسبات كابل، محاسبات ترانس جريان و ولتاژ و …)
2- مدارك مرتبط با بخش كنترل و اندازه گیری  (نماي روبرو، تك خطي اندازه‌گيري، ليست سيگنال، نقشه مداری و …)
3- مدارك بخش حفاظت و ثبات ها (نماي روبروي حفاظت، جدول تريپ، تك خطي حفاظتي، نقشه مداری و …)
4- مدارك مرتبط با گروه توزيع الكتريكي پست (تك خطي، LVAC و LVDC و …)
5- نحوه نامگذاري مدارك و آشنايي با قرارداد ها، مشخصات فني، نحوه مكاتبات با مشاور، پیمانکار و بخش اجرایی

1- طراحی نمای روبروي تابلوهای كنترل و سوئيچگير و تك خطی اندازه‌گيری كنترل
2- طراحی مدرك لاجيك دياگرام براي انواع شينه ‌بندی‌های متداول
3- اينترلاك‌های الكتريكي بين تجهيزات
4- طراحی سيستم شماتيك شامل طراحی سيستم سنكرونايزينگ، سيستم آلارم، سيستم مانيتورينگ وضعيت تجهيزات پست، تكثير وضعیت و آلارم‌های تجهيزات، سيستم آلارم، فرامين Open و Close، نشان دهنده‌ها‌ی موجود برروی تابلوها، سيستم AVR و VCR، نحوه عملكرد تپ چنجر، اتصالات CT و CVT، تابلوی مارشالینگ، تابلوی اندازه‌گیری، تابلوی اسکادا و چیدمان داخلی تجهیزات و …
5- نحوه سيم بندي CT و CVT و جمع جريان‌ها و ارسال ولتاژ و جریان برای مقاصد كنترلی و حفاظت و ترمینال‌های ولتاژی و جریانی
6- تغذيه‌های لازم برای سيستم كنترل
7- كنتورها در پست و مشخصات هريك بر اساس مطالبات بازار برق ايران و نحوه اندازه‌گيری توانهای اكتيو و راكتيو و ثباتهای موجود در آنها
8- آشنایی با سيستم PLC و نحوه ارسال اطلاعات از طريق خط انتقال و نقش تابلوی  اسكادا در انتقال اطلاعات و استاندارد سیگنال‌های لازم
9- نحوه نقشه‌خوانی كنترل و ارتباطات نقشه‌ای بين تابلوهای مختلف
10- آشنایی با اتوماسیون پست‌های برق با رویکرد معماری زیمنس (مفاهیم اتوماسیون پست‌ها، بررسی معماری اتوماسیون پست های برق، پروتکل‌های ارتباطی)

1- آشنايی با سیستم‌های LVAC (بررسي مدارك پايه  سيستم LVAC در پستهای فشار قوی)
2- سیستم اینورتر
3- سیستم LVDC و 48 ولت ( انجام محاسبات باتری و شارژر،بررسي مدارك پايه سيستم LVDC در پست‌های فشار قوی)

1- بررسي مشخصات ترانس جريان با كلاس‌های حفاظتی
2- بررسی مشخصات ترانس جريان با كلاس اندازه گيری

1- مشخصات فنی كابل
2- محاسبات كابل
3- نحوه زمين كردن كابل‌ها بر اساس استاندارد IEEE 575
4- آشنايی با يركابل و مفصل

1- مرور مفاهیم سیستم زمین و طراحی بر اساس استاندارد IEEE80
2- معرفی قابلیت های نرم افزارCYMGRD
3- معرفی ماژول های نرم افزارCYMGRD
4- طراحی سیستم زمین با استفاده از نرم افزارCYMGRD
5- اجرای محاسبات سیستم زمین و بررسی خطاهای نرم افزاری در زمان پیاده سازی و اجرای نرم افزاری
6- نحوه گزارش گیری در فرمت ارائه پروژه

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

7 دیدگاه برای دوره طراحی پست‌‌های فشار قوی

 1. رضا مطاعی

  دوره خوب و کاربردی بود ، بهتر است بیشتر به نرم افزارهای کاربردی استفاده شود در بخش تست تجهیزات از انیمیشن استفاده شود.

  این دوره برای کسانی که دارای تجربه در این زمینه هستند بسیار مناسب و کاربردی می باشد.

 2. ساعد نیکورز

  با سلام و خسته نباشید مطالب و سرفصل های آموزشی ارائه شده بسیار کاربردی و مفید بودند. اساتید دوره نیز بسیار باتجربه و باسواد بودند و بطور کاربردی تدریس داشتند. اگر امکان ارسال ضبط شده کلاس ها نیز وجود داشت بسیار عالی میشد.
  با تشکر از تیم خوب MEM و آرزوی موفقیت

 3. داود فارسی

  سلام من 4 ستاره دادم و یکی به خاطر مشکل اینترنت و قطع و وصل شدن کم کردم. تشکر از شما

 4. اسمعیل

  با سلام و عرض خسته نباشید به مدیریت محترم و همکاران محترم آن موسسه ابتدا تشکر میکنم از برگزاری این دوره و اساتید بزرگوار.
  دوره بسیار عالی بوده با توجه به مدت زمان برگزاری دوره‌.
  پیشنهاد میشود مدت زمان دوره افزایش پیدا کند خصوصاً دربخش سیستم زمین. اساتید از اسلایدهای از قبل آماده استفاده کنند در مدت زمان برگزاری آنلاین بهتر است.
  مجددا تشکر میکنم

 5. فراگیر دوره پست های فشار قوی تابستان 98

  احتراما ضمن تشکر از استاد مبحث HV، تسلط ایشان در خصوص مباحث ارائه شده (سیستم زمین، باسورک، بانک خازنی) خیلی خوب بوده و نحوه تدریس و فن بیان ایشان هم خوب بود.

 6. فراگیر دوره پست های فشار قوی زمستان 97

  در کل ارزیابی اینجانب مثبت است اما اگر وقت بیشتری به مبحث تست و راه اندازی اختصاص داده می شد در فراگیری مطالب ارائه شده نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. با تشکر

 7. HV-WINTER 1396

  دانش اساتید بالا بود، حتما برنامه بازدید از پست را در طول دوره قرار دهید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.