تفکری برای پیشرفت

دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E

معرفی دوره

نرم افزار PSS/E از بدو پیدایش خود در سال 1972 جهت شبیه سازی، تحلیل و برنامه­ ریزی سیستم­های قدرت کاربردهای گسترده‌ای یافته است. این نرم افزار که ابتدا توسط شرکت PTI آمریکا طراحی شده و امتیاز توسعه آن در حال حاضر در اختیار شرکت SIEMENS قرار دارد، هم اکنون در بیش از 140 کشور دنیا جهت انجام مطالعات شبکه مورد استفاده قرار می­گیرد. الگوریتم­ های محاسباتی قدرتمند و پیچیدۀ و به کار رفته در این نرم­ افزار، آن­ را به ابزاری مطمئن جهت مدل­سازی، تحلیل و برنامه­ ریزی سیستم­های قدرت گسترده، تبدیل نموده است. با توجه به قدمت و قدرت تحلیلی PSS/E، امروزه این نرم­ افزار به عنوان یک مرجع جهت تعیین صحت شبیه­ سازی­ سیستم­های قدرت نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. به همین دلیل، اکثر نرم­ افزارهای تحلیل سیستم­های قدرت، قابلیت Import و Export به نرم­ افزار PSS/E را دارا می­باشند.

به روایت

آمار و ارقام

1

دوره برگزار شده

11

نفر آموزش دیده

58

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات ونگهداري

اهداف دوره

قابلیت های کاربرد‌ی نرم افزار PSS /E عبارت است از:
• پخش بار
• پخش بار بهینه
• آنالیز اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن
• شبیه سازی دینامیک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سیستم قدرت
• مطالعات کاهش شبکه
• پایداری ولتاژ
• تحلیل پایداری سیگنال کوچک
• آنالیز پیشامدها
• برنامه نویسی

سرفصل های دوره

 • ۱- آشنایی با قابلیت های مطالعاتی نرم افزار PSS/E در زمینه انتقال و توزیع توان در سیستمهای قدرت
  ۲- آشنایی با بخش های مختلف نرم افزار PSS/E
  ۳- معرفی انواع فایل ها و فرمت های مورداستفاده در نرم افزار PSS/E
  ۴- نحوۀ ساخت پروژۀ جدید
  ۵- Import و export کردن پروژه و ارتباط PSS/E با سایر نرم افزارهای مطالعاتی
  ۶- معرفی عمکلرد کلیۀ منوهای نرم افزار
  ۷- بررسی ساختار پایگاه دادۀ نرم افزار

۱- شرح و مدل سازی شبکۀ سراسری
۲- شرح و مدل سازی خطوط انتقال نیرو
۳- محاسبۀ پارامترهای الکتریکی خطوط انتقال با انواع ساختارهای ممکن
۴- شرح و مدل سازی باس بارها
۵- شرح و مدل سازی کلیدهای قدرت
۶- شرح و مدل سازی ترانسفورماتورهای دوسیم پیچه و سه سیم پیچه
۷- شرح و مدل سازی ترانسفورماتورهای زمین
۸- شرح و مدل سازی ماشین های القایی
۹- شرح و مدل سازی انواع بارهای توانی، امپدانسی، جریانی، وابسته به ولتاژ، وابسته به فرکانس
۱۰- شرح و مدل سازی بانک های خازنی موازی و خازن های سری در خطوط انتقال
۱۱- شرح و مدل سازی راکتورهای موازی و سری
۱۲- شرح و مدل سازی ژنراتورهای سنکرون
۱۳- شرح و مدل¬سازی ادوات FACTS
۱۴- ترسیم دیاگرام تک خطی در محیط نرم افزار و ورود اطلاعات تجهیزات مختلف با استفاده از دیاگرام تک خطی و یا با استفاده از Network Case
۱۵- ترسیم دیاگرام تک خطی با استفاده از داده های فرمت sav
۱۵- بررسی رنگ بندی تجهیزات شبکه بر اساس سطح ولتاژ

۱- معرفی مسالۀ پخش بار
۲- اهداف و کاربردهای تحلیل پخش بار در طراحی شبکه و سایزینگ تجهیزات
۳- معرفی انواع روش های پخش بار و بررسی نقاط ضعف و قوت هریک
۴- پیکربندی های مختلف شبکه جهت انجام مطالعات پخش بار
۵- معرفی پارامترهای تنظیمی مربوط به مطالعۀ پخش بار و نحوۀ تنظیم آن ها
۶- پیکربندی شبکه و انجام مطالعات پخش بار در Config های مختلف در محیط نرم افزار
۷- بررسی خطاهای موجود در مطالعات پخش بار و نحوۀ برطرف کردن آن ها
۸- بررسی انواع گزارش های قابل تولید در مطالعۀ پخش بار
۹- گزارش گیری از پروژه و بررسی و تحلیل نکات با اهمیت در گزارش ها
۱۰- بررسی روش های مختلف برطرف نمودن افت ولتاژ در شبکه و…
۱۱- معرفی بارهای قابل وزن دهی (Scalable Loads)
۱۲- راستی آزمایی داده های شبکه در صورت همگرا نشدن پخش بار
۱۳- بررسی پیشامدهای خروج تکی (Single Outage) یا چند گانه تجهیزات (Multiple Outage)

۱- معرفی استاندارد IEC 60909 و تعاریف آن جهت انجام مطالعات اتصال کوتاه
۲- شرایط اتصال کوتاه ماکزیمم، می نیمم و کاربردهای آن ها
۳- بررسی رفتار اتصال کوتاه دور از ژنراتور و نزدیک به ژنراتور
۴- محاسبۀ اتصال کوتاه زیرگذرا، گذرا و حالت ماندگار
۵- محاسبۀ پیک اتصال کوتاه و کاربرد آن با نمونه مثال
۶- محاسبۀ ظرفیت حرارتی اتصال کوتاه نزدیک و دور از ژنراتور
۷- انواع روش های ارتینگ و اثر آن ها روی اتصال کوتاه
۸- واردکردن داده های توالی منفی و صفر تجهیزات به روش مستقیم و غیر مستقیم
۹- پیکربندی شبکه جهت انجام مطالعات اتصال کوتاه
۱۰- معرفی پارامترهای تنظیمی مربوط به اتصال کوتاه و نحوۀ تنظیم آن ها
۱۱- پیکربندی شبکه و انجام انواع مطالعات اتصال کوتاه در محیط نرم افزار شامل خطا روی باس¬بارها، خطا روی خطوط انتقال و بررسی عدم تقارن روی فازها
۱۲- گزارش گیری از پروژه و بررسی و تحلیل نکات با اهمیت در گزارش ها
۱۳- بررسی روش های کاهش سطح اتصال کوتاه

۱- بررسی انواع مطالعات دینامیکی در سیستم های قدرت و مطالعات قابل انجام در محیط نرم افزار PSS/E
۲- مدل سازی دینامیکی تجهیزات سیستم قدرت شامل ژنراتورها و تجهیزات کنترلی آن مانند گاورنر و AVR و …
۳- معرفی انواع اختلالات قابل بررسی در سیستم های قدرت
۴- تعیین کمیت های موردنظر جهت بررسی در مطالعات دینامیکی
۵- ایجاد اختلال در سیستم قدرت و شبیه سازی آن
۶- استخراج نتایج شبیه سازی و بررسی آن ها
۷- گزارش گیری از پروژه و تحلیل نکات با اهمیت در گزارش ها

۱- نحوۀ ایجاد مجموعه ای از رخدادها (Events) در محیط نرم¬افزار PSS/E با روش های مختلف
۲- شرح انواع رخدادها (Eventa) شامل خطای متقارن روی باس، نامتقارن روی باس بار، خطای نامتقارن روی خط، خطای متقارن روی خط، حذف خطا از سیستم، تغیر ولتاژ مرجع سیستم تحریک، تغییر مرجع گاورنر، ورود و خروج خط انتقال، ورود و خروج باس بار، ورود و خروج بار، ورود و خروج ژنراتور
۳- تحلیل اتصال کوتاه در شبکه با استفاده از مجموعۀ رخدادها (Event Study)
۴- تحلیل دینامیکی در شبکه با استفاده از مجموعۀ رخدادها (Event Study)

۱- مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی در محیط نرم افزارهای سیستم قدرت
۲- معرفی زبان پایتون
۳- نحوۀ تعریف متغیرها و دستورات ریاضی پایه
۴- بررسی نحوۀ تعریف ساختارهای شرطی و حلقه های تکرار
۵- تعریف توابع و نحوۀ استفاده از آنها
۶- نحوۀ دسترسی به سایر توابع تعریف شده
۷- نحوۀ دسترسی به توابع موجود در ماژول PSSPY
۸- نحوۀ اجرای کدهای Python در محیط نرم افزار PSS/E
۹- ورود اطلاعات شبکه مورد مطالعه
۱۰- دسترسی به اطلاعات تجهیزات مختلف موجود در شبکه
۱۱- تغییر مشخصات تجهیزات مختلف موجود در شبکه
۱۲- نحوۀ حذف تجهیزات دلخواه موجود در شبکه
۱۳- نحوۀ ایجاد فایل خروجی جهت ثبت نتایج مطالعات
۱۴- انجام مطالعات شبکه مانند پخش بار

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

3 دیدگاه برای دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E

 1. فراگیر دوره PSSe فصل تابستان 98

  برای اجرای اول عالی بود. اما در صورت افزایش ساعات دوره می تواند به بهترین دوره موسسه تبدیل شود.

 2. فراگیر دوره PSS فصل تابستان98

  با توجه به اجرای اول بسیار عالی بود اما با توجه به کم بودن زمان کلاس بعضی از مطالب کم تر مطرح شد، در صورت افزایش ساعت دوره می تواند به بهترین دوره موسسه تبدیل شود. با تشکر فراوان از شما.

 3. محمد

  با توجه به مفاهیم و مطالب بسیار زیاد که مفید جهت پروژه های صنعتی می باشد خواهشمند است نسبت به افزایش ساعت دوره در صورت امکان اقدام مقتصی صورت پذیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات متداول

در صورتی که دانش‌پذیر در طول دوره مطلبی را فرا نگرفته و نیاز به مرور مجدد مطالب داشته باشد و یا غیبت موجهی داشته باشد، می‌تواند در دوره‌های بعدی به رایگان در همان بخش کلاس شرکت نماید. (مهلت استفاده از گارانتی دوره‌ها به مدت سه سال از تاریخ پایان دوره مورد نظر می‌باشد). همچنین خواهشمند است، جهت استفاده از گارانتی حتما به بخش تقویم آموزشی در وبسایت موسسه  به منظور اطلاع از تاریخ شروع دوره‌ها مراجعه کنید و جهت هماهنگی و شرکت در دوره مد نظرتان با موسسه در تماس باشید. لازم به ذکر است که اولویت با افراد ثبت نام کننده جدید می‌باشد.

دوره‌های برگزار شده توسط ما برای تمامی سطوح می‌باشد. بدين معنی که با توجه به علاقه‌مندی خود می‌توانيد در دوره‌های مرکز آموزش مهندسی MeM شرکت نماييد.

MeM منعی برای شرکت شما در این دوره‌ها ندارد، اما پیشنهاد می‌کند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحصیلات مرتبط داشته باشید یا سابقه کار مرتبط.

بله بعد از اتمام دوره گواهينامه‌ای با محتوای سرفصل‌های گذرانده شده در طول دوره اعطا می‌گردد.

گواهينامه صادره به دو زبان فارسی و انگلیسی از طرف مرکز آموزش مهندسی MeM صادر می‌شود.

به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می‌نمایند. می توان این مدرک را یکی از معتبرترین مدارک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

نمي توان قاطعانه گفت که مدارک اين مجموعه مورد تاييد شرکت‌های بزرگ است. اما آنچه وجود دارد اين است که اين مجموعه خود برگزار کننده دوره براي اين شرکت‌ها می‌باشد. ليست تعدادی از اين شرکت‌ها را در بخش مشتريان می‌توانيد ببينيد.

بله، مرکز آموزش MeM دوره ي آمادگی آزمون نظام مهندسی برق، آزمون جامع و کلاس رفع اشکال قبل از آزمون را در زمينه آزمون نظام مهندسی برگزار می‌نمايد.

براي عضويت در خبرنامه سايت کافی است آدرس ايميل خود را وارد بخش عضويت در فوتر نماييد سيستم به صورت خودکار برای شما ايمیلی ارسال می‌کند، با تاييد آن ايميل عضويت شما فعال می‌گردد.

شما هم به صورت فردی و هم به صورت شرکتي مي توانيد در دوره‌های آموزشي MeM شرکت نماييد. جهت شرکت به صورت گروهی کافی است بخش آموزش شرکت شما با ما مکاتبه کرده و درخواست دوره مورد نظر خود را بدهد. ضمنا امکان برگزاری دوره‌ها در محل شرکت شما نيز فراهم است.

براي اطلاع کامل از زمانبندی دوره‌ها مي توانيد آن را از بخش تقويم آموزشی هر فصل مطالعه نماييد. همچنين می‌توانيد با عضويت در خبرنامه به صورت اتوماتيک از کليه اخبار جديد از جمله تقويم آموزشی مطلع گرديد.

در حال حاضر زير ساخت‌های اين امکان در حال ايجاد می‌باشد تا در آينده‌ای نزديک امکان برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت آنلاين و مکاتبه‌ای ايجاد گردد.

تمام تلاش مرکز آموزش مهندسی MeM بر آن است که محتوای ارائه شده در جزئيات دوره‌های خود را به صورت دقيق ارائه دهد. به همین دلیل، در هر دپارتمان فردی متخصص در آن زمينه را به اختيار گرفته شده تا پاسخ گو و بررسی کننده اين موضوع باشند.

در حال حاضر محل برگزاری کلاس ها در دفتر موسسه MeM و دانشگاه تهران است و در صورت برگزاري کلاس به صورت شرکتي محل کلاس‌ها می‌تواند شرکت مشتريان باشد.

اين مجموعه جهت رفاه مهندسين شاغل در شهرستان ها در حال تهيه آموزش‌های از راه دور است که به مرور زمان تهيه و بر روي سايت اطلاع رسانی لازم انجام می‌گيرد.

با سلام جهت اطلاع از آخرين تقويم دوره‌ها به بخش تقويم آموزشی مراجعه نماييد.

هزینه تقریبی دوره ها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰۰ الی ۲۰۰هزار تومان به ازای هر ساعت آموزش می باشد، جهت اطلاع دقیق از هزينه دوره‌ها با موسسه تماس بگيريد.

در حال حاضر این دوره‌ها تنها در تهران برگزار می‌گردد، در تلاش هستیم تا نمایندگی‌هایی در شهرهای دیگر نیز داشته باشیم که در صورت انجام، حتما از طریق خبرنامه به اطلاع خواهد رسید.