تفکری برای پیشرفت

Uncategorized

نام دوره مدت تاریخ شروع نحوه برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره آموزشی اصول نگهداري سردخانه هاي صنعتي و تجاري ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی سيستمهاي كنترل نظارتي و مانيتورينگ صنعتي SCADA ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی كمپرسورها – اصول بهره برداری و کاربرد آنها ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی انواع روغنها و روانكاري صنعتي ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی CCNP Service Provider CORE 642-887 ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی لوله، اتصالات و نشت بندها ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی مديريت منابع انساني در پروژه ها ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز 42 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران در حال ثبت نام جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره سیویل واحد های نفتی و صنعتی (CE) 90 ساعت تابستان 97 حضوری در تهران در حال ثبت نام جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنی 120 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران در حال ثبت نام جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره جامع کمپرسور، فن و بلوئر و توربین 48 ساعت نیمه اول آبان حضوری در تهران در حال ثبت نام جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره جامع پمپ 48 ساعت نیمه اول آبان حضوری در تهران در حال ثبت نام جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره عمومي شير آلات صنعتي 18 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره HSE 120 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره اتوماسیون صنعتی 120 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی 48 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره سیستم های جریان ضعیف 36 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره حل تمرین دقیقه نودی آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق 20 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق 48 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره کنترل پروژه 128 ساعت اعلام خواهد شد حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی ارزیابی کمی ریسک (QRA) در صنایع فرآیندی ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی خطاهای انسانی در صنعت ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی مديريت كيفيت پروژه هاي صنعت نفت ساعت جزییات دوره ثبت نام در دوره
بسته آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت – قبولی ساعت جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی تجهیزات برق در مناطق مستعدخطر ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE) ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره
بسته آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران – نظارت و اجرا – حرفه ای ساعت جزییات دوره ثبت نام در دوره
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری شيرهاي كنترل ساعت بر مبنای توافق حضوری در تهران معرفی جزییات دوره ثبت نام در دوره