دوره آموزشی مديريت كيفيت پروژه هاي صنعت نفت

خلاصه ای از دوره:

هدف اصلی دوره آموزشی مدیریت کیفیت پروژه های صنعت نفت  آشنایی فراگیران با مفاهیم و تکنیک های کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد. دغدغه اصلی، آشنایی این افراد با تجهیزات صنعتی به کار رفته در پروژه ها می باشد. در دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در صنعت نفت، مفاهیم و تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی مطابق با نيازهاي روز پروژه هاي صنعتي، خدماتي و تحقيقاتي به همراه آشنایی کلی با مفاهیم و تجهیزات پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی تشریح می گردد.

طرح ریزی، تضمین و کنترل کیفیت با استفاده از نرم افزار های مرتبط و معیار های روز دنیا به فراگیران آموزش داده می شود. با توجه به پارامتر های پراکندگی بررسی رفتار، نمودار های کنترل و ممیزی های مربوط، انتظار می رود این دوره به طور کامل بتواند مفهوم مدیریت کیفیت پروژه های صنعت نفت را برساند.

 

 

نوع دوره:

ویژه سازمان ها

مدت برگزاری دوره:

مدت دوره متناسب با نیازهای آموزشی مخاطبین پس از مشاوره ی تخصصی تعیین می گردد.

زمان برگزاری:

زمان برگزاری با توافق و هماهنگی در تاریخ و ساعات معین می گردد.

هدف دوره:

آشنايي فراگیران با فرايند برنامه ريزي و كنترل كيفيت در پروژه هاي صنعت نفت

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات
طرح ريزي كيفيت در پروژه هاي نفت و گاز۱- تعريف و سياست گذاري كيفيت
تضمين كيفيت در پروژه هاي نفت و گاز


۱- ورودي ها

۲- تكنيك و ابزار

۳- خروجي ها بر اساس استاندارد PM POK

كنترل كيفيت در پروژه هاي نفت و گاز ۱- ابزارهاي كنترل كيفيت (جدول داده)

۲- نمودار علت و معلول

۳- نمودار پارامتر

۴- نمودار پراكندگي بررسي رفتار

۵- نمودارهاي كنترل و مميزي

ویدیوهای دوره

تجهیزات آموزشی

گالری عکس

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.