دوره آموزشی تجهیزات برق در مناطق مستعدخطر

خلاصه ای از دوره:

استفاده از تجهیزات الکتریکی فاقد شرایط ایمنی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را به تاسیسات صنعتی وارد نماید، به منظور جلوگیری از این حوادث می بایست تجهیزات و دستگاه هایی که در مناطق مستعد خطر نصب می گردند به گونه ای طراحی، تولید گردند که تمهیدات حفاظتی لازم در برابر شوک الکتریکی، جرقه، پدیده شکست القایی و ….. در شرایط کارکرد معمولی یا وجود عیب برای آن ها اندیشیده شده باشد.

در دوره آموزشی تجهیزات برق در مناطق مستعدخطر، عوامل موثر در تقلیل خطر در مناطق گازی، مناطق حاوی غبارات، فیبر های آتش گیر و بخارات اشتعال زا مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین نحوه طبقه بندی دستگاه های ضد انفجار با توجه به محیط گازی و بخارات اشتعال زا آموزش داده میشود. با توجه به سرفصل های موجود، فراگیران به طور دقیق و کامل تمامی مباحث مربوط به تجهیزات برق در مناطق پر خطر و مستعد انفجار را دوره خواهند کرد.

 

 

 

نوع دوره:

ویژه سازمان ها

مدت برگزاری دوره:

مدت دوره متناسب با نیازهای آموزشی مخاطبین پس از مشاوره ی تخصصی تعیین می گردد.

زمان برگزاری:

زمان برگزاری با توافق و هماهنگی در تاریخ و ساعات معین می گردد.

هدف دوره:

آشنایی فراگیران با طبقه بندی مناطق خطر و استانداردهای بکارگیری تجهیزات برقی در مناطق خطر

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات
طبقه بندي محيط ها۱- طبقه بندي محيط هاي عملياتي مستعد خطر گازي براساس استانداردهاي بين المللي

۲- طبقه بندي مناطق خطر حاوي غبارات و فيبرهاي آتشگير

۳- طبقه بندي Opening)A، B، C,D)

۴- تعيين مناطق خطر با استفاده از فلوچارت

۵- عوامل موثر بر مناطق خطر و روشهاي تقليل اثر

گروه بندي دستگاه ها و تجهيزات


۱- گروه بندي دستگاهها و تجهيزات برحسب گازهاي محيط

۲- گروه بندي گازها

۳- گروه بندي غبارات

۴- ارتباط بين رده درجه حرارت و حداكثر دماي سطح

۵- نحوه طبقه بندي دستگاههاي ضد انفجار با توجه به گازها و بخارات قابل اشتعال يا انفجار محيط

حفاظت بدنه و محفظه۱- درجه بندي حفاظت بدنه و محفظه

۲- ترتيب نوشتن درجه حفاظت برحسب   IP

 انتخاب، نصب، راه اندازي و تعمير دستگاههاي برقي ضدانفجار۱- نحوه انتخاب دستگاهها در محيطهاي گازي

۲- نحوه انتخاب دستگاهها در محيط هاي گرد و غبار

۳- نكات مهم در خصوص نصب و راه اندازي و تعميرات دستگاههاي ضدانفجار

ویدیوهای دوره

تجهیزات آموزشی

گالری عکس

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.