دوره سیویل واحد های نفتی و صنعتی (CE)

خلاصه ای از دوره:

از میان همۀ بخش‌های مختلف درگیر در یک پروژه صنعتی، مهندسین عمران کمک‌های شایانی انجام می‌دهند. البته اگر چرخه یک واحد صنعتی را از شروع تعریف امکان‌سنجی تا بهره‌برداری در نظر بگیریم، مهندسین عمران فقط در بخش طراحی و ساخت درگیر هستند، مگر تولیدات مجتمع صنعتی مشخصاً کاربرد عمرانی داشته باشد. در هنگام طراحی و ساخت واحدهای صنعتی و مجتمع‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مهندسین عمران در دو تخصص سازه و سیویل فعالیت می کنند.

مدت برگزاری دوره:

90 ساعت / 15 روز / 8 هفته / 2 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

پيش نياز:

آشنایی با اصول اوّلیه مهندسی عمران (طرح هندسی راه، هیدرولیک، هیدرولوژی، مکانیک سیالات)،‌نرم افزارهای: اتوکد دوبعدی – آفیس

مخاطبان:

دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی عمران (عمران، نقشه برداری، آب)،‌مهندسین یا طراحان فعال در بخش نفت (نفت، گاز و پتروشیمی) و واحد های صنعتی، کلیه علاقه مندان به مبحث سیویل

هدف دوره:

توانمندی طرح هندسی راه یا خیابان، سیستم های سیویلی در نفت، گاز و پتروشیمی یا واحدهای صنعتی؛ کار عملی با نرم افزار Civil 3D، تولید مدارک مهندسی استاندارد، در تعامل با سایر واحدهای مهندسی درگیر در پروژه

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):

ارائه یک DVD اطلاعات و مدارک شامل ارائه نرم افزار Civil 3D،‌استاندارد های ملاک عمل طراحی،‌ نمونه مدارک فنی شامل: Specification و نقشه ها،‌ارائه جزوه مربوط به هر بخش،‌ارائه جداول محاسباتی،‌ارائه Typical Details

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

5

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

1 دوره

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
فصل اولمهندسی سیویل۶
Engineeringآشنایی با یک سیستم نظام مند در یک پروژۀ نفتی (EPC)
آشنایی با سازمان پروژه، بخش مهندسی، چارت سازمانی، MDR و مدارک مهندسی
تعریف مدارک پایه طراحی Basic / FEED و نحوه تولید مدارک Detail Design
معرفی بخش های مختلف واحد مهندسی و نحوه تعامل و ارتباط سیویل با آنها در نقاط اشتراک ( مدرک Tie-In list): Electrical/Instrument/Telecomunication/Structure/Architecture/Piping/Pipeline/Process/HVAC
تعریف و آموزش نحوۀ اعمال اصول ISO و IMS در تولید کلیه مدرک، شامل: تعریف فرآیند، دستور العمل، چک لیست های ورودی-خروجی و کنترل، مدرک دورگردانی و  Distribution Matrix
بررسی کفایت اطلاعات ورودی بر اساس چک لیست های بخش سیویل
اطلاعات ورودی، آشنایی با Plot Plan، Cable Layout، Site Environmental Data
آشنایی با Navis و کار با خروجی های بخش Piping
گردش مدارک و فرآیند دورگردانی و تعامل با سایر بخش ها قبل از ارسال
ارسال نتایج، بایگانی چک لیست ها، پاسخگویی به دورگردانی سایر بخش ها
۲
Civil Engineerبررسی شرح کار SOW و وظایف بخش سیویل CE/CV = Job Description
معرفی استانداردهای مورد استفاده در گروه سیویل
آشنایی با DCC و بررسی جزئیات عملی رایج در تولید مدارک نفت و صنعت (Template/Format) با بررسی MDR سیویل
تعریف مدارک مشخصات فنی Specification برای طراحی سیویل مطابق با استانداردهای صنعت نفت: IPS و استاندارد NIOC و نحوه تنظیم آن بر اساس نیاز پروژه
Criteria and Specification For Civil Design
تولید نقشه: بررسی نحوه ارائه نقشه ها:  Layout, Format, Notes و نحوه شماره گذاری مدرک
آموزش نحوه تولید نقشه و بررسی نقشه های جزئیات تیپ استاندارد
۲
نرم افزار Civil 3Dمعرفی و نصب نرم‌افزار Civil 3D و توضیحات اطلاعات مربوط به دوره
تبیین روش‌های مدل‌سازی در نرم‌افزار Auto CAD – Civil 3D
معرفی نرم‌افزار و مفهوم طراحی دینامیک و سبک Style و Tool Space
۲
فصل دومزمین۸
۱-۲مروری بر نقشه‌برداری مهندسی: روش‌ها و تجهیزات
مفاهیم اساسی: BM، MSL، مختصات، موقعیت، شمال و …
تولید و تفسیر نقشه‌های توپوگرافی
۲
۲-۲آموزش گام به گام ورود اطلاعات نقشه برداری از فایلهای برداشت زمین
ساخت مدل سطوح و تولید نقشه های توپوگرافی زمین موجود و اصلاحات لازم
تولید و ویرایش منحنی های میزان روی سطوح
Ground: surveying + points
۲
۲-۳Topography: surfaces + volume + Contour Check
نحوه تهیه نقشه های توپوگرافی Topographical Map بر اساس اطلاعات نقشه برداری
۲
پروژه اولتولید مدارک مربوط به زمین۲
فصل سومجاده دسترسی۱۸
۳-۱بررسی و مرور اصول طراحی هندسی راه
طبقه‌بندی راه به: جاده‌های خارج از سایت و خیابان‌های داخلی
گام‌های طراحی برای تولید مدل راه بر اساس توپوگرافی، پلان، پروفیل و مقطع عرضی تیپ، بر آیین‌نامه‌های معتبر راه‌سازی
تعریف نوع جاده، وسیله نقلیه و مفاهیم بنیادی در طراحی راه
آموزش نحوه تولید مدارک مشخصات فنی Specification برای جاده‌های Off Plot
۲
۳-۲طراحی پلان مسیر بر اساس آیین نامه و کنترل معیارهای طراحی نشریه ۴۱۵
Plan: Alignment
۲
۳-۳طراحی پروفیل طولی  بر اساس آیین نامه و کنترل معیارهای طراحی نشریه ۴۱۵
Profile: View
۲
۳-۴طراحی مقطع عرضی تیپ و مقدمه‌ای بر طراحی روسازی
Typical Cross Section
استخراج مقاطع عرضی Assembly + Tool Plate + Corridor
۲
۳-۵اطراحی روسازی راه
آشنایی با بار ترافیکی
برآورد محور هم‌ارز در افق طرح
۲
۳-۶انتخاب لایه‌های روسازی
تعیین ضخامت لایه‌ها
نشریه ۲۳۴
۲
۳-۷اعمال بربلندی (دور یا Super elevation) طبق نشریه ۴۱۵
اعمال بربلندی (دور یا Super elevation)
جداول احجام عملیات خاکی Section + MTO
استخراج و تحلیل منحنی بروکنر Mass Haul
۲
۳-۸نحوه تولید خودکار نقشه‌های پلان، پروفیل و مقاطع عرضی
Output: Plan Production: View + Section
۲
پروژه دومتولید مدارک مربوط به جاده دسترسی۲
فصل چهارمخیابان۶
۴-۱ارائۀ دستورالعملهای گام بگام طراحی سیویل خیابان و واحد های مختلف در سایت های نفتی
آموزش نحوه تولید مدارک مشخصات فنی Specification برای خیابان ها
۲
۴-۲دستور العمل طراحی راه و خیابان، تولید نقشه (Road Layout and details (Curb/ Ditch۲
پروژه سومتولید مدارک مربوط به خیابان ها۲
فصل پنجمسایت (محوطه)۶
۵-۱آشنایی با ضوابط محیط زیست (فضای سبز) و آبیاری (irrigation)
طراحی فنس و گیت در محوطه های نفتی، نقشه Fence and Gate
۲
۵-۲

مدلسازی سایت و تولید قطعات زمین (تفکیک زمین)
ساخت واحد های تراس بندی شده و شیب بندی آنها
بررسی کلیات طراحی Rough Grading و جاده های داخل واحد صنعتی طبق IPS-E-CE-160
محاسبه حجم مابین دو سطح و استخراج حجم عملیات خاکی
طراحی تسطیح محوطه ها، و تولید نقشه Rough Grading Layout and Details
Site: Parcel + Grading + Feature Line

۲
پروژه چهارمتولید مدارک مربوط به سایت۲
فصل ششمدفع آب های آلوده صنعتی۱۲
۶-۱تعریف سیستم های سیویلی: انواع رواناب، پس آب ها، سیل، نحوه سایزینگ، شبکه انتقال (منهول) و دفع نهایی
تعریف انواع پس آب در واحد های نفتی(AOC, SSW, OSW, NSW, WSW, CSW) ، تعریف شبکه جمع آوری
طراحی محوطه و کلیه عناصر سیویل روی زمین: جاده، خیابان، Ditch، محوطه های بتنی، دایک وال
۲
۶-۲ طراحی روسازی های بتونی۲
۶-۳ جزئیات و نقشه های روسازی بتونی۲
۶-۴دستورالعمل طراحی محوطه بتنی:
تولید نقشه Paved Area Layout & Details (Slab/Catch basin/Joints)
۲
۶-۵نحوه محاسبات سایزینگ:
تولید نقشۀ Typical Details for Drainage System (Manhole, Cover, Sump)
۲
پروژه پنجمتولید مدارک مربوط به دفع آبهای آلوده صنعتی۲
فصل هفتمدفع فاضلاب بهداشتی۶
۷-۱مبانی محاسباتی شبکه دفع فاضلاب بهداشتی۲
۷-۲طراحی شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب بهداشتی:
تولید نقشه‌های: Sanitary Waste Water System و Septic Tank
نحوه دفع نهایی پس آب‌ها: Soak away pit, Evaporation pit, WWT
۲
پروژه ششمتولید مدارک مربوط به دفع فاضلاب بهداشتی۲
فصل هشتمدفع رواناب۶
۸-۱
هیدورلوژی
طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی محوطه ها بر اساس مطالعات هیدرولوژی منطقه
و مدرک پایه: Site Environmental Data
تولید مدرک  Runoff Disposal Layout and Details
۲
۸-۲طراحی سیستم حفاظت از سیل محوطه ها بر اساس مطالعات نقشه های بالادست و هیدرولوژی سایت،
تولید نقشه Flood Control System
۲
پروژه هفتمتولید مدارک مربوط به دفع رواناب۲
فصل نهمسیستم های زیر زمینی۶
۹-۱حوه گردآوری اطلاعات و تعامل با سایر بخش‌های دست‌اندرکار شبکه‌های زیرزمینی (چک‌لیست ورود اطلاعات)
فرآیند Clash Check
۲
۹-۲تولید نقشه Underground Composite Layout
تولید گزارشات MTO برای خطوط زیر زمینی Civil Under Ground Pipes List
۲
پروژه هشتمتولید مدارک مربوط به سیستم زیر زمینی۲
فصل دهمخطوط لوله۶
۱۰-۱دستورالعمل طراحی و تولید نقشه و جزئیات شبکه‌های زیرزمینی در تعامل با سایر بخش‌های مهندسی (گذر از جاده، داکت بانک، کالورت، سازه‌های مدفون در خاک و کنترل کلیه تلاقی‌ها با تولید جدول مربوطه)۲
۱۰-۲طراحی نقشه های سویل برای خطوط لوله Piping شامل:Valve Pit, Funnel, Clean Out  و یا در بخش Pipeline شامل: Casing, Trench, Warning/Protection Slabs، طراحی حریم خطوط لوله (Right of Way) و نحوه گذر از موانع یا موانع طبیعی (رودخانه Concrete Set-On Weights)۲
پروژه نهمتولید مدارک مربوط به خطوط لوله۲
فصل یازدهمسازه۶
۱۱-۱تولید نقشه Foundation Location Plan بر اساس اطلاعات بخش سازه
فرآیند تولید مدارک تقاطع (Crossing) سیستم های مختلف زیر زمینی با همدیگر، بر اساس اولویت یا تقدم عبور:
Culvert, Bridges, IRC, ERC, Pull Pit
۲
۱۱-۲طراحی و تولید مدرک Bund/Dike Walls & Pipe Sleeves Layout and Details۲
پروژه دهمتولید مدارک مربوط به سازه۲
فصل دوازدهمجمع بندی۴
۱۲-۱
 • بررسی نهایی لیست کامل مدارک MDR برای بخش سیول
 • تولید MTO های سیویل مورد نیاز در پروژه
 • طراحی و تولید مدرک  Finish Grading Layout and Details با ملاحظات فضای سبز
۲
۱۲-۲مفهوم ITP و بررسی آزمایشات استاندارد در بخش سیویل مطابق IPS, NIOC۲
مجموع۹۰ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

فیلم مشاوره ای دوره سیویل واحدهای نفتی و صنعتی، این فیلم به شما کمک می کند تا شناخت بهتری نسبت به اتفاقاتی که در این دوره خواهد افتاد، پیدا کنید.

 

 

فیلم جلسه اول دوره شامل معرفی کلی دوره و مباحث مقدماتی

 

سیویل، فرصتی نو

مهندسی سیویل:

وقتی از یک کلمه استفاده می‌کنیم شاید معنای آن برای همه خوانندگان یکسان نباشد. علی‌الخصوص وقتی این لغت مثل سیویل به قدمت تمدن بشر باشد و معنای آن آمیخته با مفاهیم آبادی و تمدن هم باشد. با یک جستجوی ساده می‌توان تعاریف بسیار متفاوت از این لغت دید.

در دنیای مهندسی، معنای آن به‌طوری تخصصی کمی متفاوت هست، شاید به‌جرئت بتوان از رشته عمران به‌عنوان قدیمی‌ترین شاخه مهندسی یادکرد. مهندسی سیویل را به معنای کلی در فارسی به‌عنوان مهندسی عمران می‌شناسیم، ولی در صنعت و به‌طور خاص، در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، معادل‌سازی این لغت میسر نشده و همچنان از لغت غربی آن استفاده می‌شود.

فرصت نو:

جالب است که ببینیم طبق نظر سازمان سنجش، گروه مهندسی عمران در سطح کارشناسی ارشد به ۱۴ زیرشاخه تقسیم می‌شود که در مقطع کارشناسی فقط یک‌رشته است.

سؤال؟ چرا همه مهندسین عمران فقط در چند شاخه خاص کار می‌کنند؟ چرا فقط انتخاب‌های محدود و کلیشه‌ای همیشگی؟ آیا فرصت دیگر وجود ندارد؟ آیا همه باید در چند شاخه اصلی به رقابتی جدی بپردازیم؟

سؤال عجیبی است! ما همه فارغ‌التحصیلان گروه عمران به‌طور عادی وارد کارهای شهرداری (نظام‌مهندسی) و یا حداکثر وزارت راه و شهرسازی می‌شویم و به‌شدت از سطح دستمزدهای نه‌چندان درخورشأن‌مان شکایت می‌کنیم. درحالی‌که فرصت‌های کاری، مطابق نقشه ذهنی صفحه قبل، به‌قدری متنوع و زیاد است که امکان کارهای خاص‌تر و به‌تبع آن، درآمدهای مناسب‌تر نیز وجود دارد.

در فضای کنونی، بیشتر شغل‌ها تلفیق چند مهارت هستند. در پروژه‌های صنعتی، معمولاً از تلفیق چند رشته بالا با همدیگر استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، رشته سیویل یک گرایش میانی و تجمعی بوده و به مهارت‌های خاص‌تر و گسترۀ اطلاعاتی وسیع‌تری نیاز دارد.

فرصت نو، انتخابی هوشمندانه است. در این بازار کهن، شاید همیشه فکر کنیم که عمران همان ساختمان است، همان راه است. اما واقعیت این است که عمران در صنعت یعنی ساخت یک کارخانه که در فرم طراحی و عملکرد شبیه یک شهرک کوچک و حتی شهری بزرگ (مثل مجتمع‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، کارخانه جات صنعتی بزرگ‌مقیاس) بوده و نیازمند در نظر گرفتن تمامی عوامل مهم به‌طور هم‌زمان توسط یک مهندس عمران صنعتی شده است.  این تنوع عوامل، به مهندسی سیویل جذابیت بیشتری می‌بخشد.

کاربرد مهندسی عمران در صنعت و نفت

از میان همۀ بخش‌های مختلف درگیر در یک پروژه صنعتی، مهندسین عمران کمک‌های شایانی انجام می‌دهند. البته اگر چرخه یک واحد صنعتی را از شروع تعریف امکان‌سنجی تا بهره‌برداری در نظر بگیریم، مهندسین عمران فقط در بخش طراحی و ساخت درگیر هستند، مگر تولیدات مجتمع صنعتی مشخصاً کاربرد عمرانی داشته باشد. در هنگام طراحی و ساخت واحدهای صنعتی و مجتمع‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مهندسین عمران در دو تخصص زیر فعال هستند:

در مقام مقایسه، مفاهیم سازه­ای بسیار عمیق و پیچیده هستند. سیویل بیشتر یک هنر برای هماهنگی اصول ساده مهندسی و ساخت یک سیستم یکنواخت و کارآمد است. بنابراین علی‌رغم تنوع، از مفاهیم ساده­تری استفاده می­کند که آموزش آن‌ها، برای همکاران عمرانی خیلی دشوار نیست. اشراف کلی به پروژه و تسلط نسبی بر سایر رشته‌های مرتبط، تصویر دقیق­تری در دیسیپلین سیویل ساخته و دید بهتری برای مدیریت پروژه یا هماهنگی چند دیسیپلینی فراهم می­نماید.

شرح مهندسی سیویل و مرجع استاندارد:

در این گفتار، تمرکز بحث روی فرآیند طراحی و ساخت سیستم‌ها و سرویس‌های سیویل می‌باشد. شاید بهتر باشد در ادامه توضیحات، شرح وظایف و مسئولیت‌های بخش سیویل را بر اساس استاندارد صنعت نفت ایران IPS بررسی کنیم.

اجزای دیسیپلین سیویل:

۱- فاضلاب بهداشتی:

در واحدهای نفتی یا صنعتی که کارکنان مستقر خواهد داشت. فاضلاب بهداشتی خروجی ساختمان‌های بهره‌برداری، کنترل، سرویس، نگهبانی، یا بخش غیرعملیاتی مثل کانتین، آزمایشگاه، خوابگاه، … را شامل می‌شود. این شبکه سپس توسط خطوط دفنی که عموماً از جنس پلی‌اتیلن می‌باشد به‌صورت ثقلی و توسط منهول به پایین‌دست منتقل می‌شود. بسته به ابعاد واحد، بخش تصفیه می‌تواند از یک سپتیک تانک ساده تا واحد تصفیه فاضلاب صنعتی می‌تواند متغیر باشد. خروجی آب تصفیه‌شده، به شبکه فاضلاب یا مسیل‌ها طبیعی هدایت می‌شود.

۲-نقشه های زیر زمینی:

نقشۀ شبکه‌های مدفون، توسط بخش سیویل در لایه‌های متفاوت اتوکد قرارگرفته و ازلحاظ تلاقی در پلان و ارتفاع چک می‌شوند. در صورت برخورد می­بایست تمهید مناسبی اندیشیده شود. این شبکه‌ها شامل: خطوط برق، ابزار دقیق، مخابرات، لوله‌کشی، خطوط سیویل، شالوده‌ها، سازه‌های مدفون، … می‌باشد. مدیریت تعداد بسیار زیاد خطوط زیرزمینی در واحدهای پتروشیمی، کار پیچیده‌ای است. امروزه، نرم­افزار  PDMS (توضیح بیشتر در صفحۀ ۹) در کنترل این تلاقی‌ها به کمک سیویل کارها آمده است.

۳-جاده ها و خیابان ها:

جاده: راه دسترسی به سایت‌های صنعتی و مجتمع‌های نفت، گاز یا پتروشیمی (Off Plot)، فرآیند طراحی در این قسمت شبیه جاده‌های سراسری بوده و از آیین‌نامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت راه و شهرسازی، استفاده می‌شود.

خیابان: خیابان‌های ارتباطی در داخل سایت (In site) با سرعت بسیار محدود بوده که فقط برای واحدهای صنعتی است. در کنار این خیابان‌ها، جدول، پیاده‌رو، سیستم روشنایی و سایر امکانات باید پیش‌بینی شوند.

۴-محوطه سازی:

در سایت‌های صنعتی از انواع پوشش‌ها استفاده می‌شود:

روسازی آسفالتی: راه و خیابان

لایه بتنی مسلح: برای روکش محوطه‌های خاص برای فرآیندهای شیمیایی. رواناب این قسمت توسط سیستم کچ بیسین (Catch Basin) و منهول (Manhole) جمع‌آوری و منتقل می‌شود.

سنگ چین: پوشش روی شیروانی و شیب های خاکی

لایه شنی: مانع از آب شستگی لایه خاکی در زیر آن و سهولت تردد می‌باشد.

پوشش گیاهی: مطابق استاندارد محیط‌زیست باید در نظر گرفته شود.

۵-عملیات خاکی:

هر سایت بزرگ، قبل از هر کاری نیازمند: تخریب، خاک‌ریزی، خاک‌برداری و تسطیح اولیه است. این عملیات، بستر اولیه را برای کلیه فعالیت‌ها فراهم می‌کند. عوامل اصلی هزینه در این قسمت، ماشین‌آلات سنگین، منابع قرضه، محل دپو، فاصله حمل است، مطالعات ژئوتکنیک پیش‌نیاز این بخش بوده و کنترل‌های اصلی به عهده نقشه‌بردار می‌باشد.

۶-رواناب و پس آب:

رواناب‌ها در سایت‌های صنعتی، بسته به نوع مواد محلول در آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند:

آب‌های تمیز یا آب باران: با سیستم جوی آب در کنار خیابان‌ها جمع‌آوری و بدون هیچ تصفیه‌ای تخلیه می‌شوند.

آب‌های روغنی یا مستعد آلودگی به روغن: که بایستی تصفیه ‌شده و پس از جداسازی روغن و آب، پس­آب آن تخلیه می‌شوند. معمولاً شبکه ثقلی با منهول داشته و منشأ آن از محوطه‌های بتنی می‌باشد.

فاضلاب غیر روغنی: كه مقدار شامل پس آب با كل جامدات محلول بالا می‌باشد.

بحث اصلی در این قسمت، حفاظت محیط‌زیست و پایش کیفیت پس آب‌های صنعتی است.

۷-بستر خطوط لوله:

بخش عمده‌ای از کار مهندسین سیویل در واحدهای صنعتی شبکه‌های انتقال است. این شاهراه‌ها جریان نفت، گاز یا آب را از منابع متفاوت به مقصد واحدهای مصرف‌کننده یا پالایش کننده می‌رسانند. این سیستم بسیار شبیه جاده‌سازی است با این تفاوت که بایستی در آن لوله‌ها مدفون، یا روزمینی نصب شوند. حجم بسیار زیادی از تقاطع با جاده‌های موجود، رودخانه‌ها، عبور از زیردریا، عبور از کوه، باتلاق و سایر عوارض طبیعی در شرایط جغرافیایی متفاوت و بحث‌های زیست‌محیطی آن همیشه چالش اصلی این پروژه‌ها می‌باشد. نقشه‌برداری و نقشه‌های هوایی در طراحی و اجرای درست این پروژه‌ها نقش کلیدی دارند.

۸-مهار سیلاب:

سیلاب که با سیستم مستقل از محوطه سایت دور شده و به خارج از سایت هدایت می‌شود. برای این طراحی مطالعات مفصل هیدرولوژی منطقه، نقشه‌های هوایی و بررسی حوضه آبریز بسیار حیاتی است. کانال بسیار بزرگ در بالادست و سیستم سیل بند و یا سایر سازه‌های مناسب باید قبل از هرگونه عملیات عمرانی دیگری آغاز شوند.

۹-فنس کشی:

سیلاب که با سیستم مستقل از محوطه سایت دور شده و به خارج از سایت هدایت می‌شود. برای این طراحی مطالعات مفصل هیدرولوژی منطقه، نقشه‌های هوایی و بررسی حوضه آبریز بسیار حیاتی است. کانال بسیار بزرگ در بالادست و سیستم سیل بند و یا سایر سازه‌های مناسب باید قبل از هرگونه عملیات عمرانی دیگری آغاز شوند.

خلاصه:

نویسنده: مهندس آغشلویی، مهندس سیویل

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

دوره سیویل واحدهای نفتی و صنعتی فصل تابستان 96 مرکز آموزش مهندسی MeM
ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

عنوان  جزئیات  ساعت فصل اول مهندسی سیویل 6 Engineering آشنایی با یک سیستم نظام مند در یک پروژۀ نفتی (EPC) آشنایی با سازمان پروژه، بخش مهندسی، چارت سازمانی، MDR و مدارک مهندسی تعریف مدارک پایه طراحی Basic / FEED و نحوه تولید مدارک Detail Design معرفی بخش های مختلف واحد مهندسی و نحوه تعامل و ارتباط سیویل با آنها در نقاط اشتراک ( مدرک Tie-In list): Electrical/Instrument/Telecomunication/Structure/Architecture/Piping/Pipeline/Process/HVAC تعریف و آموزش نحوۀ اعمال اصول ISO و IMS در تولید کلیه مدرک، شامل: تعریف فرآیند، دستور العمل، چک لیست های ورودی-خروجی و کنترل، مدرک دورگردانی و  Distribution Matrix بررسی کفایت اطلاعات ورودی…

امتیاز فراگیران به این دوره: 2.4 ( 2 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

 1. :

  لطفا این دوره را برگزار کنید یا اینکه به صورت غیرحضوری ان را در اختیار ما بگذارید.. لطفا… دوره تربیت کارشناس سیویل در واحدهای صنعتی و نفتی

  • :

   فراگیر گرامی..این دوره فعلا امکان اجرا ندارد…اما تلاش خود را برای اجرای خواسته شما دوست عزیز خواهیم کرد..با تشکر از پیام شما