ثبت نام دوره های زمستان

آغاز ثبت نام دوره های زمستانی MeM:

  • دوره های دپارتمان برق و نیرو
  • دوره های دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی
  • دوره های دپارتمان پایپینگ