راه اندازی انجمن فنی

فراگیران گرامی MeM

سلام

همانطور که قبلا نیز بارها گفته ایم، هدف ما از آموزش صرفا برگزاری دوره و آموزش کوتاه مدت نبوده است، آشنایی MeM با فراگیران آغازی است بر حمایت ادامه دار آن ها در راستای فعالیت های حرفه ای شغلی ایشان.

بدین منظور و در راستای گام های قبلی که برداشته ایم خدمات جدیدی به MeM اضافه گردید:

انجمن فنی MeM

هدف از تاسیس این انجمن، پشتبانی فنی و تکنیکال از فراگیران MeM می باشد. این انجمن با داشتن تالارهای مختلف می تواند بخش مهمی از تکمیل فرآیند آموزش چه حین دوره و چه بعد از آن را فراهم آورد.

شایان ذکر است کلیه مدارک و اطلاعاتی که در این انجمن قرارداده شده است تنها برای فراگیران قابل استفاده می باشد، بدین منظور به زودی به کلیه فراگیران ایمیل دعوتنامه و عضویت در انجمن ارسال می گردد.

همیشه همراه شما خواهیم ماند!