شروع دوره کنترل و ابزاردقیق و دوره تابلوهای الکتریکی فصل تابستان ۹۶

بار دیگر دو دوره تخصصی تربیت کارشناس دوره کنترل و ابزاردقیق و دوره تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی فصل تابستان ۹۶ در مورخه ۱۶ شهریور با همکاری دوستان آموزش در MeM شروع شد.

شروع دوره تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی و تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق فصل تابستان 96 مرکز آموزش مهندسی MeM