شروع دوره پست های فشار قوی و دوره سیول های نفتی و صنعتی فصل تابستان 96

به لطف خدا دو دوره تخصصی تربیت کارشناس پست های فشارقوی و دوره تربیت کارشناس طراحی سیول واحد های نفتی و صنعتی (اولین اجرا) در تاریخ 2 شهریور ماه 96 آغاز شد. 🙂

عکس شروع دوره پست های فشارقوی و سیویل واحد های نفتی و صنعتی گروه آموزشی MeM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.