۵ اسفند روز بزرگ داشت خواجه نصیر طوسی – روز مهندس

خاموشی شهر با تو روشن می شود.

 

اگرچه در پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی حکیم و بزرگداشت روز مهندسی جدای از صیانت از مقوله مهندسینیست، ولی تعیین روزی تحت این عنوان می تواند به عنوان روزی یاد شود تا به نهفته های نظری و تجربی مهندسی با جامعیت تمام پرداخته شود و از فاصله های طی شده و مسافت­ های باقی مانده تا قله ی اهداف سخن به میان آید. در این هنگام می­توان به اهداف متعالی و یا مقصدهای دم دستی توجه نمود. در این روز می­ توان بر دستاوردهای مهندسان تأکید کرد.
۵ اسفند، روز مهندس را اول به همه ی فراگیران MeM و بعد به همه مهندسان عزیز تبریک می گوییم.

شما عزیزان قطعا به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مولد در جامعه شناخته می شوید و این را هم می دانیم که هر کدام از شما در گوشه ای از این دنیا در حال ساختن برای کمک به داشتن دنیایی بهتر هستید.

ما هم سعی کردیم همواره در این مسیر در کنارشان باشیم و از اینکه سالهاست به جامعه مهندسی کشور خدمت می کنیم به خود می بالیم و امیدواریم مسیر خود را به سمت موفقیت، تلاش و تفکری برای پیشرفت با قدرت ادامه دهید.

این هم از جشن کوچکی که به مناسبت روز مهندس در مرکز آموزشی مهندسی MeM با مشارکت فراگیران عزیز برگزار شد.
مهندسین مرکز آموزشی مهندسی MeM با تصویری از شهر خاموش روبرو شدند اما با پیدا کردن اسم خود در آن و برداشتن آن از تصویر با شهری روشن و آباد روبرو می شوند تا شهری را که با دستان توانای مهندسین روشن می شود مشاهده کنند.