حضور MeM در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ۲۵ دوره برگزاری یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین المللی در سراسر جهان است. حضور سالانه بیش از ۲۵۰۰ هزار ناشر داخلی و ۱۷۰۰ ناشر خارجی و بازدید بیش از ۵ میلیون نفر از این نمایشگاه، اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.

گروه آموزشی mem، نیز در راستای اهداف خود در تدوین و نشر کتاب های تخصصی و کتب های الکترونیکی  و به جهت اطلاع رسانی بیشتر در مورد فعالیت های خود در این نمایشگاه شرکت نموده است.

منتظر دیدار شما در سالن ۱۶ ناشران الکترونیکی در نمایشگاه هستیم.

هدیه ویژه ما به کسانی که در نمایشگاه دوره های ما را ثبت نام نمایند ۱۵ درصد تخیف (بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان) خواهد بود.