گواهی تایید صلاحیت از آموزش مرکزی نفت

به همت و تلاش همه کارکنان و همکاران MeM بالاخص بخش آموزش های سازمانی، این موسسه موفق به اخذ مجوز تایید صلاحیت آموزش در حوزه های فنی / مهندسی، مدیریت، بازرگانی و مالی از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران گردید.

گواهینامه تایید صلاحیت آموزشی MeM

این گواهی مؤیدی بر اجرای دوره های با کیفیت تخصصی – کاربردی می باشد، امید است با یاری خداوند متعال این گواهینامه نیز خود زمینه ای برای خدمتی بیش از پیش در ارتقاء توانمندی های شاغلان در عرصه های گوناگون شغلی مهندسی باشد.