دوره های دپارتمان پایپینگ

دوره های آموزشی پایپینگ

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس - بهار 1396
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی خطوط انتقال نفت و گاز 64 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام اعلام خواهد شد
تربیت کارشناس پایپینگ
(ویرایش جدید)

138 ساعت

240 نفر 15 دوره تابستان 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه گواهینامه معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی شامل جزئیات مطالب دوره.