دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان

معرفی دوره

دوره تربیت کارشناس تاسیسات مکانیکی در  سه بخش کلی طراحی، نظارت و اجرا و برای شاغلین بخش های مختلف مهندسین کارفرما، مشاور، پیمانکار و … تدوین شده است. محاسبات سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع، محاسبات آبرسانی، فاضلاب و آتش‌نشانی و محاسبات گازرسانی و … از موارد مهم این دوره می‌باشد. ارائه نکات مهم اجرایی و نظارت بر بخش‌های مختلف تاسیسات مکانیکی از دیگر موارد مهم این دوره می‌باشد. دانش آموختگان این دوره خواهند توانست به عنوان یک کارشناس تاسیسات در پروژه های مختلف ساختمانی فعالیت انجام دهند.

به روایت

آمار و ارقام

9

دوره برگزار شده

166

نفر آموزش دیده

971

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجويان و مهندسان مکانيک و عمران در عرصه‌های مهندسين مشاور – طراحان- واحدهای مناقصات و پيشنهادات- شركت های پيمانكاری اجرايی- گروه‌های تست و راه‌اندازی- بهره‌برداران- تعميرات و نگهداری

اهداف دوره

توانايی انجام پروژه‌های طراحی تاسيسات مکانيکی در بخش ساختمان توانايی طراحی تاسيسات مکانيکی ساختمانی، آشنايی با تجهيزات و ادوات مختلف تاسيسات، آشنايی با انواع سيستم‌های HVAC ، انجام پروژه

سرفصل های دوره

1- آشنايی با مفاهيم اوليه بارهای گرمايشی و سرمايشی و ارائه روابط حاکم در آن ها
2- آشنايی با مبحث محاسبات سايکرومتريک و نرم افزارهای مربوطه به آن و حل چند مثال نمونه
3- کلیات (مقدمه، آشنايی کلی با نرم افزار، آشنايی با دليل استفاده از نرم فزار، معرفی آیکن های مهم نرم افزار و …)
4- آشنايی با مفاهيم شرايط آب و هوايی (Weather) در نرم افزار
5- آشنايی با مفهوم وارد کردن فضاها (Space) و جزئيات مربوط به آنها در نرم افزار و شروع حل يک مثال ساده نمونه
6- آشنايی با انواع سیستم ها (System) و جزئيات مربوط به آنها در نرم افزار (مفهوم سیستم، انواع سیستم ها و تعاریف مربوط به هر یک، اجزای سیستم ها و …) و تکميل مثال نمونه و وارد کردن نوع سيستم انتخابی
7- آشنايی با مفهوم Plant و جزئيات مربوط به آن و تکميل مثال نمونه
8- آشنايی با نحوه اجرای نرم افزار و خروجی های مربوط به آن (نحوه خروجی گرفتن از منوهای مختلف و تحلیل هر یک از آنها) و تکميل مثال نمونه
9- آشنايی با ساير قابليت های نرم افزار و ساير موارد مربوط به محيط نرم افزار
10- حل يک پروژه نمونه و تحليل نتايج

1- مروری بر نتايج خروجی از نرم افزار کرير (بارهای حرارتی)
2- محاسبات ساير بارهای حرارتی ساختمان از قبيل بارهای حرارتی آب گرم بهداشتی، مبدل استخر، مبدل جکوزی و ….
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های گرمايش مستقل (پکيج، گرماتاب، بخاری، کوره هوای گرم و ….)
4- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های گرمايش مرکزی (ديگ، مشعل، منبع انبساط، سختی گير و …..)
5- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های انتقال دهنده آب گرم (پمپ، لوله، کلکتور، شيرآلات و ….)
6- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های توزيع کننده گرما (رادياتور، کنوکتور، يونيت هيتر و ….)
7- حل دو نمونه پروژه دارای سيستم گرمايشی مرکزی و مستقل
8- مروری بر نکات مهم مبحث 14
9- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های گرمايش (اجراء، تست و …)

1- مروری بر نتايج خروجی از نرم افزار کرير (بارهای برودتی)
2- معرفی انواع سيستم های تبريد تراکمی (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
3- معرفی انواع سيستم های تبريد جذبی (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
4- معرفی انواع سيستم های سرمايش تبخيری (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
5- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های سرمايش مرکزی (چیلر های آبی، چيلرهای هوايی، برج خنک کن و …..)
6- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های سرمايش مستقل (کولر آبی، کولر گازی و …..)
7- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های انتقال دهنده آب سرد (پمپ، لوله، کلکتور، شيرآلات و ….)
8- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های توزيع کننده سرما (فن کویل، هواساز و ….)
9- حل دو نمونه پروژه دارای سيستم سرمايش مرکزی و مستقل
10- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های سرمايشی (اجراء، تست و …)

1- آشنايی با انواع سيستم های تهويه مطبوع (هوايی، آبی، آبی و هوايی)
2- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع هوارسان ها
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع فن کويل ها
4- آشنايی با مبحث تعويض هوا و محاسبات مربوطه
5- آشنايی با تخليه هوا و محاسبات مربوطه
6- آشنايی با نحوه طراحی کانال
7- آشنايی با نحوه انتخاب دريچه
8- حل دو نمونه پروژه نمونه
9- مروری بر نکات مهم مبحث 14
10- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های تهويه مطبوع (اجراء، تست و …)

1- مروری بر نحوه انشعاب آب شهری
2- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم آبرسانی (لوله، شير، لوازم بهداشتی و …)
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب مخازن ذخيره و پمپ های آبرسانی
4- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سيستم های تامين کننده آب گرم بهداشتی (مستقل و مرکزی)
5- آشنايی با نحوه طراحی سيستم های آبرسانی (سرد، گرم و برگشت آب گرم)
6- آشنايی با تجهيزات جديد کاهنده مصرف
7- مروری بر نکات مهم مبحث 16
8- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های آبرسانی (اجراء، تست و …)

1- مروری بر انواع سيستم های فاضلاب (توليد، انتقال و دفع)
2- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم فاضلاب، ونت و آب باران
3- آشنايی با نحوه طراحی شبکه های فاضلاب، ونت و آب باران
4- آشنايی با نحوه طراحی چاه، سپتيک و تصفيه خانه ها
5- مروری بر نکات مهم مبحث 16
6- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های فاضلاب و آب باران (اجراء، تست و …)

1- آشنايی با مبانی حريق و خاموش خاموش کننده های دستی
2- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اطفاء حریق خشک
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اطفاء حریق تر
4- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اتوماتیک
5- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب مخازن و پمپ آتش نشانی
6- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم های آتش نشانی
7- طراحی یک پروژه نمونه
8- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های آتش نشانی (اجراء، تست و …)

1-آشنايی با کليات سيستم گاز رسانی
2-آشنايی با مصالح سيستم گاز رسانی
3-آشنايی با نحوه طراحی و تست سيستم گاز رسانی
4-آشنايی با نحوه اجرای دودکش ها
5-آشنايی با نحوه انتخاب دريچه های تامين هوا
6-مروری بر نکات اجرايی و وظايف ناظر در سيستم های گازرسانی (اجراء، تست، تهيه گزارش های بازديد، تکميل فرم های نظارت و …)
7-مروری بر نکات مهم مبحث 17
8-طراحی یک پروژه نمونه

1-طراحی استخر
2-طراحی جکوزی
3-طراحی سونای خشک
4-طراحی سونای تر
5-طراحی حوضچه آب سرد

1- هدف
2 -کلیات
3- تعاریف
4- مقررات آکوستیکی ساختمان

1-نظارت گاز
2-نظارت آب و فاضلاب (آبفا)
3-نظارت ماده 33
4-فهرست بها

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.