تفکری برای پیشرفت

دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان

معرفی دوره

دوره تربیت کارشناس تاسیسات مکانیکی در سه بخش کلی طراحی، نظارت و اجرا و برای شاغلین بخش های مختلف مهندسین کارفرما، مشاور، پیمانکار و … تدوین شده است. محاسبات سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع، محاسبات آبرسانی، فاضلاب و آتش‌نشانی و محاسبات گازرسانی و … از موارد مهم این دوره می‌باشد. ارائه نکات مهم اجرایی و نظارت بر بخش‌های مختلف تاسیسات مکانیکی از دیگر موارد مهم این دوره می‌باشد. دانش آموختگان این دوره خواهند توانست به عنوان یک کارشناس تاسیسات در پروژه‌های مختلف ساختمانی فعالیت کنند.

به روایت

آمار و ارقام

9

دوره برگزار شده

166

نفر آموزش دیده

971

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

دانشجويان و مهندسان مکانيک و عمران در عرصه‌های مهندسين مشاور – طراحان- واحدهای مناقصات و پيشنهادات- شركت های پيمانكاری اجرايی- گروه‌های تست و راه‌اندازی- بهره‌برداران- تعميرات و نگهداری

اهداف دوره

توانايی انجام پروژه‌های طراحی تاسيسات مکانيکی در بخش ساختمان توانايی طراحی تاسيسات مکانيکی ساختمانی، آشنايی با تجهيزات و ادوات مختلف تاسيسات، آشنايی با انواع سيستم‌های HVAC ، انجام پروژه

سرفصل های دوره

1- آشنايی با مفاهيم اوليه بارهای گرمايشی و سرمايشی و ارائه روابط حاکم در آن‌ها
2- آشنايی با مبحث محاسبات سايکرومتريک و نرم افزارهای مربوطه به آن و حل چند مثال نمونه
3- کلیات (مقدمه، آشنايی کلی با نرم افزار، آشنايی با دليل استفاده از نرم فزار، معرفی آیکن‌های مهم نرم افزار و …)
4- آشنايی با مفاهيم شرايط آب و هوايی (Weather) در نرم افزار
5- آشنايی با مفهوم وارد کردن فضاها (Space) و جزئيات مربوط به آنها در نرم‌افزار و شروع حل يک مثال ساده نمونه
6- آشنايی با انواع سیستم‌ها (System) و جزئيات مربوط به آن‌ها در نرم‌افزار (مفهوم سیستم، انواع سیستم‌ها و تعاریف مربوط به هر یک، اجزای سیستم‌ها و …) و تکميل مثال نمونه و وارد کردن نوع سيستم انتخابی
7- آشنايی با مفهوم Plant و جزئيات مربوط به آن و تکميل مثال نمونه
8- آشنايی با نحوه اجرای نرم‌افزار و خروجی‌های مربوط به آن (نحوه خروجی گرفتن از منوهای مختلف و تحلیل هر یک از آنها) و تکميل مثال نمونه
9- آشنايی با ساير قابليت‌های نرم افزار و ساير موارد مربوط به محيط نرم‌افزار
10- حل يک پروژه نمونه و تحليل نتايج

1- مروری بر نتايج خروجی از نرم افزار کرير (بارهای حرارتی)
2- محاسبات ساير بارهای حرارتی ساختمان از قبيل بارهای حرارتی آب گرم بهداشتی، مبدل استخر، مبدل جکوزی و ….
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولدهای گرمايش مستقل (پکيج، گرماتاب، بخاری، کوره هوای گرم و ….)
4- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های گرمايش مرکزی (ديگ، مشعل، منبع انبساط، سختی گير و ….)
5- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم‌های انتقال دهنده آب گرم (پمپ، لوله، کلکتور، شيرآلات و ….)
6- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های توزيع کننده گرما (رادياتور، کنوکتور، يونيت هيتر و ….)
7- حل دو نمونه پروژه دارای سيستم گرمايشی مرکزی و مستقل
8- مروری بر نکات مهم مبحث 14
9- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم‌های گرمايش (اجراء، تست و …)

1- مروری بر نتايج خروجی از نرم افزار کرير (بارهای برودتی)
2- معرفی انواع سيستم های تبريد تراکمی (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
3- معرفی انواع سيستم های تبريد جذبی (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
4- معرفی انواع سيستم‌های سرمايش تبخيری (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
5- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های سرمايش مرکزی (چیلر های آبی، چيلرهای هوايی، برج خنک کن و …..)
6- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های سرمايش مستقل (کولر آبی، کولر گازی و …..)
7- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های انتقال دهنده آب سرد (پمپ، لوله، کلکتور، شيرآلات و ….)
8- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های توزيع کننده سرما (فن کویل، هواساز و ….)
9- حل دو نمونه پروژه دارای سيستم سرمايش مرکزی و مستقل
10- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های سرمايشی (اجراء، تست و …)

1- آشنايی با انواع سيستم های تهويه مطبوع (هوايی، آبی، آبی و هوايی)
2- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع هوارسان ها
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع فن کويل ها
4- آشنايی با مبحث تعويض هوا و محاسبات مربوطه
5- آشنايی با تخليه هوا و محاسبات مربوطه
6- آشنايی با نحوه طراحی کانال
7- آشنايی با نحوه انتخاب دريچه
8- حل دو نمونه پروژه نمونه
9- مروری بر نکات مهم مبحث 14
10- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های تهويه مطبوع (اجراء، تست و …)

1- مروری بر نحوه انشعاب آب شهری
2- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم آبرسانی (لوله، شير، لوازم بهداشتی و …)
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب مخازن ذخيره و پمپ های آبرسانی
4- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سيستم های تامين کننده آب گرم بهداشتی (مستقل و مرکزی)
5- آشنايی با نحوه طراحی سيستم های آبرسانی (سرد، گرم و برگشت آب گرم)
6- آشنايی با تجهيزات جديد کاهنده مصرف
7- مروری بر نکات مهم مبحث 16
8- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های آبرسانی (اجراء، تست و …)

1- مروری بر انواع سيستم های فاضلاب (توليد، انتقال و دفع)
2- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم فاضلاب، ونت و آب باران
3- آشنايی با نحوه طراحی شبکه های فاضلاب، ونت و آب باران
4- آشنايی با نحوه طراحی چاه، سپتيک و تصفيه خانه ها
5- مروری بر نکات مهم مبحث 16
6- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های فاضلاب و آب باران (اجراء، تست و …)

1- آشنايی با مبانی حريق و خاموش خاموش کننده های دستی
2- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اطفاء حریق خشک
3- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اطفاء حریق تر
4- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اتوماتیک
5- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب مخازن و پمپ آتش نشانی
6- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم های آتش نشانی
7- طراحی یک پروژه نمونه
8- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های آتش نشانی (اجراء، تست و …)

1-آشنايی با کليات سيستم گاز رسانی
2-آشنايی با مصالح سيستم گاز رسانی
3-آشنايی با نحوه طراحی و تست سيستم گاز رسانی
4-آشنايی با نحوه اجرای دودکش ها
5-آشنايی با نحوه انتخاب دريچه های تامين هوا
6-مروری بر نکات اجرايی و وظايف ناظر در سيستم های گازرسانی (اجراء، تست، تهيه گزارش های بازديد، تکميل فرم های نظارت و …)
7-مروری بر نکات مهم مبحث 17
8-طراحی یک پروژه نمونه

1-طراحی استخر
2-طراحی جکوزی
3-طراحی سونای خشک
4-طراحی سونای تر
5-طراحی حوضچه آب سرد

1- هدف
2 -کلیات
3- تعاریف
4- مقررات آکوستیکی ساختمان

1-نظارت گاز
2-نظارت آب و فاضلاب (آبفا)
3-نظارت ماده 33
4-فهرست بها

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات متداول

در صورتی که دانش‌پذیر در طول دوره مطلبی را فرا نگرفته و نیاز به مرور مجدد مطالب داشته باشد و یا غیبت موجهی داشته باشد، می‌تواند در دوره‌های بعدی به رایگان در همان بخش کلاس شرکت نماید. (مهلت استفاده از گارانتی دوره‌ها به مدت سه سال از تاریخ پایان دوره مورد نظر می‌باشد). همچنین خواهشمند است، جهت استفاده از گارانتی حتما به بخش تقویم آموزشی در وبسایت موسسه  به منظور اطلاع از تاریخ شروع دوره‌ها مراجعه کنید و جهت هماهنگی و شرکت در دوره مد نظرتان با موسسه در تماس باشید. لازم به ذکر است که اولویت با افراد ثبت نام کننده جدید می‌باشد.

دوره‌های برگزار شده توسط ما برای تمامی سطوح می‌باشد. بدين معنی که با توجه به علاقه‌مندی خود می‌توانيد در دوره‌های مرکز آموزش مهندسی MeM شرکت نماييد.

MeM منعی برای شرکت شما در این دوره‌ها ندارد، اما پیشنهاد می‌کند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحصیلات مرتبط داشته باشید یا سابقه کار مرتبط.

بله بعد از اتمام دوره گواهينامه‌ای با محتوای سرفصل‌های گذرانده شده در طول دوره اعطا می‌گردد.

گواهينامه صادره به دو زبان فارسی و انگلیسی از طرف مرکز آموزش مهندسی MeM صادر می‌شود.

به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می‌نمایند. می توان این مدرک را یکی از معتبرترین مدارک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

نمي توان قاطعانه گفت که مدارک اين مجموعه مورد تاييد شرکت‌های بزرگ است. اما آنچه وجود دارد اين است که اين مجموعه خود برگزار کننده دوره براي اين شرکت‌ها می‌باشد. ليست تعدادی از اين شرکت‌ها را در بخش مشتريان می‌توانيد ببينيد.

بله، مرکز آموزش MeM دوره ي آمادگی آزمون نظام مهندسی برق، آزمون جامع و کلاس رفع اشکال قبل از آزمون را در زمينه آزمون نظام مهندسی برگزار می‌نمايد.

براي عضويت در خبرنامه سايت کافی است آدرس ايميل خود را وارد بخش عضويت در فوتر نماييد سيستم به صورت خودکار برای شما ايمیلی ارسال می‌کند، با تاييد آن ايميل عضويت شما فعال می‌گردد.

شما هم به صورت فردی و هم به صورت شرکتي مي توانيد در دوره‌های آموزشي MeM شرکت نماييد. جهت شرکت به صورت گروهی کافی است بخش آموزش شرکت شما با ما مکاتبه کرده و درخواست دوره مورد نظر خود را بدهد. ضمنا امکان برگزاری دوره‌ها در محل شرکت شما نيز فراهم است.

براي اطلاع کامل از زمانبندی دوره‌ها مي توانيد آن را از بخش تقويم آموزشی هر فصل مطالعه نماييد. همچنين می‌توانيد با عضويت در خبرنامه به صورت اتوماتيک از کليه اخبار جديد از جمله تقويم آموزشی مطلع گرديد.

در حال حاضر زير ساخت‌های اين امکان در حال ايجاد می‌باشد تا در آينده‌ای نزديک امکان برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت آنلاين و مکاتبه‌ای ايجاد گردد.

تمام تلاش مرکز آموزش مهندسی MeM بر آن است که محتوای ارائه شده در جزئيات دوره‌های خود را به صورت دقيق ارائه دهد. به همین دلیل، در هر دپارتمان فردی متخصص در آن زمينه را به اختيار گرفته شده تا پاسخ گو و بررسی کننده اين موضوع باشند.

در حال حاضر محل برگزاری کلاس ها در دفتر موسسه MeM و دانشگاه تهران است و در صورت برگزاري کلاس به صورت شرکتي محل کلاس‌ها می‌تواند شرکت مشتريان باشد.

اين مجموعه جهت رفاه مهندسين شاغل در شهرستان ها در حال تهيه آموزش‌های از راه دور است که به مرور زمان تهيه و بر روي سايت اطلاع رسانی لازم انجام می‌گيرد.

با سلام جهت اطلاع از آخرين تقويم دوره‌ها به بخش تقويم آموزشی مراجعه نماييد.

هزینه تقریبی دوره ها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰۰ الی ۲۰۰هزار تومان به ازای هر ساعت آموزش می باشد، جهت اطلاع دقیق از هزينه دوره‌ها با موسسه تماس بگيريد.

در حال حاضر این دوره‌ها تنها در تهران برگزار می‌گردد، در تلاش هستیم تا نمایندگی‌هایی در شهرهای دیگر نیز داشته باشیم که در صورت انجام، حتما از طریق خبرنامه به اطلاع خواهد رسید.