دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ (آنلاین)*138 ساعت31 شهریور (شروع قطعی) در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)-(آنلاین)*90 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت (آنلاین)96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره نرم افزار الگا (OLGA)30 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS (آنلاین)*36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۳٫۶ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?