حضور MeM در بیستمین نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۴

مهندسان گرامی
گروه آموزشی MEM اینبار در بیستمین نمایشگاه الکامپ حضور خود را به اطلاع دوستان می رساند.همچنین از کلیه دوستان علاقه مند دعوت بعمل می آورد تا در اولین حضور موسسه در این نمایشگاه ما را همراهی نموده و همچنین با ثبت نام حضوری خود در نمایشگاه از تخفیف ویژه ما برخوردار شوید.
منتظر دیدار شما هستیم;