بازدید فراگیران دوره کنترل و ابزار دقیق

در دوره کنترل و ابزاردقیق مرکز آموزش مهندسی MeM، امکان بازدید از کارخانه به منظور آشنایی هر چه بیشتر فراگیران با تجهیزات ابزاردقیق از نزدیک فراهم شده است که اینبار فراگیران 3 دوره در مورخه 10 اسفند 1396 از کارخانه عیوض تکنیک دیدن کرده اند.

بازدید از کارخانه عیوض تکنیک برای دوره تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق مرکز آموزش مهندسی MeM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.