مهندس روزت مبارک!

مهندس.[ م ُ هََ دِ ](معرب، ص، اِ)(معرب از اندازه فارسی) اندازه گیرنده. (غیاث). تقدیرکننده. محاسب. شماردار. مقدر

قصه به هر که می برم فایده ای نمی دهد
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی ?
سعدی

مرکز آموزش مهندسی MeM ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما مهندسان عزیز، امید دیدار همه شما را در دوره های تخصصی موسسه دارد. پیروز باشید.