دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی برق (آبان۹۳)

مهندسان گرامی

نظر به استقبال شما همراهان عزیز، به لطف خدا و شما دوستان کلاس آمادگی آزمون نظام مهندسی آبان ماه امسال به شرح جدول ذیل برگزار می گردد. امید به دیدار شما دوستان ارجمند در این دوره هستیم.

توجه: این دوره وِیژه کلیه افراد علاقه مند به کلاس های آزمون نظام برگزار و رایگان نمی باشد ، کلیه فراگیران فعلی و فراگیران دوره های قبلی موسسه نیز می توانند از ۱۶ ساعت کلاس رایگان موسسه بهره مند گردند.

تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی برق: ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۳
عنوان کلاس
زمان برگزاری ساعت کلاستاریخ کلاسثبت نام
آمادگی آزمون نظام مهندسی۳۲ ساعت (۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

دو هفته، پنج شنبه و جمعه

۴۰ ساعت

۲۴ و ۲۵ مهر

۱ و ۲ آبان

لینک ثبت نام

جلسه حل تمرین ( چند روز قبل از آزمون)

۸ ساعت (۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

۱۵ آبان