دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند

دوره طراحی فرآیند

پست الکترونیکی چاپ PDF
مشخصات دوره
نام دوره: تربیت کارشناس طراحی فرآیند
مدت دوره: 144 ساعت / 24 روز / 12 هفته / 3 ماه
زمان برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)
پيش نياز:
مخاطبان:دانشجویان و مهندسان شیمی و مکانیک در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان،واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهرهبرداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راهاندازي، بهره برداران
هدف دوره: توانمند سازی تازه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی شیمی، نفت و پتروشیمی در حوزه تخصصی مهندسی فرایند و تربیت کارشناس جهت طراحی تجهیزات موجود در واحد های نفت، گاز و پتروشیمی مطابق با روشهای طراحی معتبر و ایجاد فرصت ارتقاء شغلی جهت مهندسان شاغل در حوزه طراحی فرایند و واحدهای بهره برداري. همچنین براي آماده سازي سريع جديد جهت انجام پروژه هاي بزرگ صنعتي دركليه مراحل پروژه ها تا راه اندازي كامل.
مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان): ارائه یک DVD اطلاعات و مدارک فنی شامل نمونه مدارک طراحی، مشخصات فنی، نمونه مدارک محاسباتی، کلیه استاندارد های بین المللی و استاندارد های داخلی مورد نیاز، Handbook های مورد نیاز ؛، ارائه نرم افزارهای ASPEN و HTRI
امکانات رفاهی: 2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)
Register-icon equipment-of-course-icon calendar-icon
عنوان شرح ساعت
شبیه سازی فرایندها و طراحی مفهومی با نرم افزار
Aspen
plus
1- معرفي نرم افزار ASPEN و شروع کار با نرم افزار، آشنايي با روش انتخاب ترکيبات از بانک اطلاعاتي ASPEN و تعريف ترکيبات جديد، انتخاب روش ترموديناميكي مناسب و طريقه معرفي آن در ASPEN ، آشنايي با ASPEN PROPERTIES (ترسيم منحني هاي خواص و دياگرام هاي مثلثي RCM)
2- آشنايي با محيط شبيه سازي ASPEN PLUS و كار در محيط PFD، شبيه سازي جداكننده هاي دو و سه فازي، محاسبه نقطه شبنم و نقطه حباب
3- شبيه سازي مبدل هاي حرارتي در ASPEN PLUS
4- شبيه سازي برج هاي تقطير در ASPEN PLUS، آشنايي با مفهوم و کاربرد Design Spec در برج ها
5- طراحي برج تقطير به كمك نرم افزار ASPEN PLUS
6- آشنايي با مفهوم Tray Sizing و Tray Rating در برج هاي تقطير، شبيه سازي برج هاي تقطير واكنشي
7- شبيه سازي راکتورهاي شيميايي در ASPEN PLUS
8- آشنايي با ابزارهاي Model Analysis Tools
9- شبيه سازي انواع تجهيزات تغيير دهنده فشار درASPEN PLUS

30

+

15

ساعت در طول دوره

طراحی مبدل های Shell &Tube
(HTRI)
1- انواع مبدل‌های حرارتی و اجزاء اصلی مبدل های پوسته و لوله
2- استاندارد طراحي مبدل هاي پوسته و لوله
3- ضریب انتقال گرمای کلی و روشهای محاسبه آن
4- آشنایی با محیط نرم افزار و نحوه کار با آن
5- حل چند مثال کاربردی با نرم افزار
6- آشنایی با دیتا شیت مبدل های حرارتی
20
طراحی مبدل های هوایی (HTRI) 1- انواع کولرهای هوایی و دلایل استفاده از آنها
2- آشنایی با محیط نرم افزار و نحوه کار با آن
3- انجام پروژه: طراحی یک کولر هوایی
4- آشنایی با دیتا شیت کولرهای هوایی
4
سایزینگ و محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله
1- محاسبات هيدروليكي (محاسبه قطر خطوط لوله، محاسبات هيدروليكي خطوط لوله جريان هاي تك فازي مايع، گاز، جريان هاي دو فازي)
2- معرفی نرم افزار های مربوطه
3- آشنایی با مدرک Line List
6
اصول انتخاب و محاسبات پمپ ها 1- انواع پمپ
2- انتخاب نوع پمپ (انتخاب بر اساس شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکی سیال، مطالعه تطبیقی واحد های مشابه در انتخاب پمپ)
3- پمپ های گریز از مرکز (طبقه بندی پمپ های گریز از مرکز، اصول عملیاتی و تئوری عملکرد، مشخصات پروانه ها، پارامترهای هیدرولیکی (سرعت مخصوص، راندمان،NPSH )، محدودیت های عملکردی (کاویتاسیون،...)
4- آشنایی با دیتا شیت پمپ ها
6
طراحی کمپرسور 1-انواع کمپرسور
centrifugal ، Axial، reciprocating، Rotary، Diaphragm
2-پارامترهای موثر در انتخاب کمپرسور
Head requirement،Pressure ratio ، Head Capacity Performance Characteristics، Molecular Weight Swings، Temperatureو.....
3- مزایا و معایب کمپرسور ها در مقایسه با هم
4- روشهای تعیین تعداد مراحل فرایندی مورد نیاز
5- محاسبه نرخ جریان حجم ورودی
6- اطلاعات برای برآورد راندمان انواع مختلف کمپرسور
7- محاسبات تخمین فشار ورودی وخروجی برای هر مرحله فرایند تراکم
8- محاسبات تعیین درجه حرارت خروجی هر مرحله فرایند تراکم
9-محاسباتhead, efficiency, power, pressure and volume ratio
10-آشنایی با دیتا شیت کمپرسور ها
6
آشنايي با شيرهاي اطمينان و نحوه سايزينگ آنها و طراحي شبكه فلر 1- آشنايي با شيرهاي ايمني و معرفي انواع مختلف آنها
2- محاسبات شيرهاي ايمني در سناريو block outlet
3- محاسبات شيرهاي ايمني در سناريو Fire case
4- محاسبات شيرهاي ايمني به كمك ASPEN PLUS
5- آشنایی با دیتا شیت شیرهای ایمنی
6- اصول طراحي شبكه فلر
7- حل مثال با نرم افزار FLARENET
24
اصول انتخاب و طراحي شيرهاي كنترل 1- اصطلاحات فنی شیر کنترل
2-انواع شیر کنترل از نظر جریان سیال و کاربرد
3- متعلقات شیر کنترل
4- استاندارد های مرتبط با شیر کنترل
5-انتخاب و سایزینگ سیستم های کنترل
6- آشنایی با دیتا شیت شیرهای کنترل
6
آشنایی با برج ها و انواع مختلف جداکننده های دو فازی و سه فازی و طراحی آنها 1- کاربرد جداکننده ها و برج ها
2- انواع جداکننده ها و برج ها
3- مبنای انتخاب نوع جداکننده (عمودی یا افقی- orientation selection)
4- زمان ماند (Hold up time)
5- مبنای انتخاب زمان ماند
6- جداکننده های مایع- گاز
7- قطرات مایع حمل شده در گاز (Entrained liquid)
8- مبنای طراحی جدا کننده ها و برج ها
9- آشنایی با دیتا شیت جدا کننده ها و برج ها
8
آشنایی با روش های های کنترل فرآیند و اصول طراحی PFD, P&ID 1- آشنایی با روش های کنترل متغیرهای مختلف فرآیندی
2- آشنایی با انواع نقشه های مهندسی(PFD, P&ID,UFD,UDD,...)
3- بررسی معیار های طراحی و استاندارد های نقشه خوانی در IPS و ....
4- اطلاعات مورد نیاز هر نقشه و چگونگی مسیریابی و ارجاعات (Equipment numbering & description، Heat and material balance tables، Symbols، Operating conditions، Utility connections)
5- مفاهیم کنترل (المان های حلقه کنترل، Control Schemes)
6- انواع سیستم کنترل و پارامترهای کنترل شونده
20
آشنایی با مدارک مهم مهندسی پایه 1- Block Flow Diagram
2- Basic Engineering design data
3- Basis Of Design
4- Process Flow Diagram
5- Process Description
6- Heat And Material Balance
7- Simulation Report
8- Process Load List
9- Utility Consumption
10- Utility Flow Diagram
11- Material Selection Diagram
12- Effluents And Emission List
13- Analytical Methods
14- Chemicals And Catalysts
15- Piping And Instrumentation Diagram
16- Line List
17- Process Equipment List Table
18- Process Equipment Data Sheets
19- Cause And Effect Chart
20- Alarm Set Point List
21- Hazardous Area Classification
22- Emergency Shutdown Diagram
23- Instrument Index
24- Hazardous Source List
25- PSV Discharge Summary List
26- Instrument Logic Description
27- Process Instrument Data Sheets
28- Tie-In Point List
29- Plot Plan
30-
Operating Manual
31- ...
6
آشنایی با:
HAZOP Study
1- تعریف HAZOP و پارامتر های عملیاتی آن
2- صورت های مختلف مطالعه و بررسی ایمنی
3- مدارک مورد نیاز در مطالعه ایمنی و HAZOP
4- اصطلاحات فنی و پارامترهای ایمنی
5- تجهیزات ایمنی در پالایشگاه ها
(Flare، Pressure Relieving، ESV، Depressuring، Alarm and Trip System، Fire fighting، (Control Valve
6- طبقه بندی محوطه های خطر(Hazardous Area Classification)
7- آشنایی با نرم افزار PHA-PRO
8- انجام پروژه: مطالعه HAZOP بر روی P&ID یک واحد فرآیندی
4
آشنایی با شرح فعالیت های فنی جهت احداث یک واحد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 1- Feasibility Study
2- Basic Engineering
3- Detail Engineering & Procurement Services
4- Pre Commissioning
5- Commissioning
6- Performance Test
4
مجموع 144 ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

حضور اساتید برجسته صنعتی با سابقه میانگین پنج سال به بالا در شرکت های معتبر.