دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان (آنلاین)*

خلاصه ای از دوره:

دوره تربیت کارشناس تاسیسات مکانیکی در  سه بخش کلی طراحی، نظارت و اجرا و برای شاغلین بخش های مختلف مهندسین کارفرما، مشاور، پیمانکار و … تدوین شده است. محاسبات سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع، محاسبات آبرسانی، فاضلاب و آتش نشانی و محاسبات گازرسانی و … از موارد مهم این دوره می باشد. ارائه نکات مهم اجرایی و نظارت بر بخش های مختلف تاسیسات مکانیکی از دیگر موارد مهم این دوره می باشد. دانش آموختگان این دوره خواهند توانست به عنوان یک کارشناس تاسیسات در پروژه های مختلف ساختمانی فعالیت انجام دهند.

مدت برگزاری دوره:

۱۰۸ ساعت / ۱۸ روز/ ۹ هفته / ۲.۵ ماه

نحوه برگزاری دوره:

آنلاین

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (۳ بخش ۲ ساعته)

مخاطبان:

دانشجويان و مهندسان مکانيک و عمران در عرصه هاي مهندسين مشاور – طراحان- واحدهاي مناقصات و پيشنهادات- بهره برداران- شركت هاي پيمانكاري اجرايي- گروه هاي تست و راه اندازي- بهره برداران- تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

توانايي انجام پروژه هاي طراحي تاسيسات مکانيکي در بخش ساختمان توانايي طراحي تاسيسات مکانيکي ساختماني، آشنايي با تجهيزات و ادوات مختلف تاسيسات، آشنايي با انواع سيستم هاي HVAC ، انجام پروژه

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

۱۶۶ نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

۹ دوره

جزئیات سرفصل ها

سرفصل های دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان به شرح زیر است:

عنوانجزئیاتساعت
محاسبه بارهاي حرارتي و برودتي با استفاده از نرم افزار Carrier HAP۱- آشنايی با مفاهيم اوليه بارهای گرمايشی و سرمايشی و ارائه روابط حاکم در آن ها
۲- آشنايی با مبحث محاسبات سايکرومتريک و نرم افزارهای مربوطه به آن و حل چند مثال نمونه
۳- کلیات (مقدمه، آشنايی کلی با نرم افزار، آشنايی با دليل استفاده از نرم فزار، معرفی آیکن های مهم نرم افزار و …)
۴- آشنايی با مفاهيم شرايط آب و هوايی (Weather) در نرم افزار
۵- آشنايی با مفهوم وارد کردن فضاها (Space) و جزئيات مربوط به آنها در نرم افزار و شروع حل يک مثال ساده نمونه
۶- آشنايی با انواع سیستم ها (System) و جزئيات مربوط به آنها در نرم افزار (مفهوم سیستم، انواع سیستم ها و تعاریف مربوط به هر یک، اجزای سیستم ها و …) و تکميل مثال نمونه و وارد کردن نوع سيستم انتخابی
۷- آشنايی با مفهوم Plant و جزئيات مربوط به آن و تکميل مثال نمونه
۸- آشنايی با نحوه اجرای نرم افزار و خروجی های مربوط به آن (نحوه خروجی گرفتن از منوهای مختلف و تحلیل هر یک از آنها) و تکميل مثال نمونه
۹- آشنايی با ساير قابليت های نرم افزار و ساير موارد مربوط به محيط نرم افزار
۱۰- حل يک پروژه نمونه و تحليل نتايج
۲۴
سیستم­های گرمايش۱- مروری بر نتايج خروجی از نرم افزار کرير (بارهای حرارتی)
۲- محاسبات ساير بارهای حرارتی ساختمان از قبيل بارهای حرارتی آب گرم بهداشتی، مبدل استخر، مبدل جکوزی و ….
۳- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های گرمايش مستقل (پکيج، گرماتاب، بخاری، کوره هوای گرم و ….)
۴- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های گرمايش مرکزی (ديگ، مشعل، منبع انبساط، سختی گير و …..)
۵- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های انتقال دهنده آب گرم (پمپ، لوله، کلکتور، شيرآلات و ….)
۶- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های توزيع کننده گرما (رادياتور، کنوکتور، يونيت هيتر و ….)
۷- حل دو نمونه پروژه دارای سيستم گرمايشی مرکزی و مستقل
۸- مروری بر نکات مهم مبحث ۱۴
۹- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های گرمايش (اجراء، تست و …)
 ۱۲
سیستم های سرمایش۱- مروری بر نتايج خروجی از نرم افزار کرير (بارهای برودتی)
۲- معرفی انواع سيستم های تبريد تراکمی (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
۳- معرفی انواع سيستم های تبريد جذبی (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
۴- معرفی انواع سيستم های سرمايش تبخيری (معرفی اجزاء، نحوه کارکرد و ….)
۵- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های سرمايش مرکزی (چیلر های آبی، چيلرهای هوايی، برج خنک کن و …..)
۶- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع مولد های سرمايش مستقل (کولر آبی، کولر گازی و …..)
۷- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های انتقال دهنده آب سرد (پمپ، لوله، کلکتور، شيرآلات و ….)
۸- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع سيستم های توزيع کننده سرما (فن کویل، هواساز و ….)
۹- حل دو نمونه پروژه دارای سيستم سرمايش مرکزی و مستقل
۱۰- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های سرمايشی (اجراء، تست و …)
۱۲
سیستم های تهویه مطبوع۱- آشنايی با انواع سيستم های تهويه مطبوع (هوايی، آبی، آبی و هوايی)
۲- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع هوارسان ها
۳- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب انواع فن کويل ها
۴- آشنايی با مبحث تعويض هوا و محاسبات مربوطه
۵- آشنايی با تخليه هوا و محاسبات مربوطه
۶- آشنايی با نحوه طراحی کانال
۷- آشنايی با نحوه انتخاب دريچه
۸- حل دو نمونه پروژه نمونه
۹- مروری بر نکات مهم مبحث ۱۴
۱۰- مروری بر نکات اجرايی مهم در سيستم های تهويه مطبوع (اجراء، تست و …)
۱۲
سیستم های آب رسانی۱- مروری بر نحوه انشعاب آب شهری
۲- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم آبرسانی (لوله، شير، لوازم بهداشتی و …)
۳- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب مخازن ذخيره و پمپ های آبرسانی
۴- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سيستم های تامين کننده آب گرم بهداشتی (مستقل و مرکزی)
۵- آشنايی با نحوه طراحی سيستم های آبرسانی (سرد، گرم و برگشت آب گرم)
۶- آشنايی با تجهيزات جديد کاهنده مصرف
۷- مروری بر نکات مهم مبحث ۱۶
۸- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های آبرسانی (اجراء، تست و …)
۶
سيستم­های فاضلاب و آب باران۱- مروری بر انواع سيستم های فاضلاب (توليد، انتقال و دفع)
۲- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم فاضلاب، ونت و آب باران
۳- آشنايی با نحوه طراحی شبکه های فاضلاب، ونت و آب باران
۴- آشنايی با نحوه طراحی چاه، سپتيک و تصفيه خانه ها
۵- مروری بر نکات مهم مبحث ۱۶
۶- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های فاضلاب و آب باران (اجراء، تست و …)
۶
سیستم های آتش نشانی۱- آشنايی با مبانی حريق و خاموش خاموش کننده های دستی
۲- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اطفاء حریق خشک
۳- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اطفاء حریق تر
۴- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب سیستم های اتوماتیک
۵- آشنايی با نحوه طراحی و انتخاب مخازن و پمپ آتش نشانی
۶- آشنايی با مصالح کاربردی در سيستم های آتش نشانی
۷- طراحی یک پروژه نمونه
۸- مروری بر نکات اجرايی در سيستم های آتش نشانی (اجراء، تست و …)
۶
سیستم های گاز رسانی۱-آشنايی با کليات سيستم گاز رسانی
۲-آشنايی با مصالح سيستم گاز رسانی
۳-آشنايی با نحوه طراحی و تست سيستم گاز رسانی
۴-آشنايی با نحوه اجرای دودکش ها
۵-آشنايی با نحوه انتخاب دريچه های تامين هوا
۶-مروری بر نکات اجرايی و وظايف ناظر در سيستم های گازرسانی (اجراء، تست، تهيه گزارش های بازديد، تکميل فرم های نظارت و …)
۷-مروری بر نکات مهم مبحث ۱۷
۸-طراحی یک پروژه نمونه
 ۱۲
طراحی سیستم های استخر، سونا و جکوزی۱-طراحی استخر
۲-طراحی جکوزی
۳-طراحی سونای خشک
۴-طراحی سونای تر
۵-طراحی حوضچه آب سرد
۶
عایق بندی صوتی در ساختمان۱- هدف
۲ -کلیات
۳- تعاریف
۴- مقررات آکوستیکی ساختمان
 ۶
نکات کاربردی در اجرا
۱-نظارت گاز
۲-نظارت آب و فاضلاب (آبفا)
۳-نظارت ماده ۳۳
۴-فهرست بها
 ۶
مجموع۱۰۸
ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره آموزش تاسیسات مکانیکی ساختمان:

دوره پایپینگ

دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۲۴

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان – مبحث انتقال گاز

دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان – نرم افزار CarrierHap

بازدید از تاسیسات مکانیکی دانشگاه تربیت مدرس

دوره تاسیسات مکانیکی – مبحث آب و فاضلاب

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۲۴

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۲۴

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۲۴

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۲۴

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

سرفصل های دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان به شرح زیر است: عنوان جزئیات ساعت محاسبه بارهاي حرارتي و برودتي با استفاده از نرم افزار Carrier HAP 1- آشنايی با مفاهيم اوليه بارهای گرمايشی و سرمايشی و ارائه روابط حاکم در آن ها 2- آشنايی با مبحث محاسبات سايکرومتريک و نرم افزارهای مربوطه به آن و حل چند مثال نمونه 3- کلیات (مقدمه، آشنايی کلی با نرم افزار، آشنايی با دليل استفاده از نرم فزار، معرفی آیکن های مهم نرم افزار و ...) 4- آشنايی با مفاهيم شرايط آب و هوايی (Weather) در نرم افزار 5- آشنايی با مفهوم وارد کردن فضاها…

امتیاز فراگیران به این دوره: 3.58 ( 11 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان (آنلاین)*”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.