٩۱۰۰۱٥۳۰-۳٥ (۰۲۱)

تفکری برای پیشرفت

بازدید فراگیران دوره پست های فشار قوی

بازدید پست (230KV)HV مورخه 19 اردیبهشت ماه 1398

بازدید فراگران MeM از پست قیطریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.