بازدید فراگیران دوره پست های فشار قوی

بازدید پست (۲۳۰KV)HV مورخه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

بازدید فراگران MeM از پست قیطریه

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۵ / ۵٫ تعداد نظرات: ۱

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?