تقویم آموزشی دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

title Filter 
تعداد نمایش 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار 723
2 دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی 7010
3 تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند 3489
4 دوره مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت 5622
5 دوره تجهیزات فرآیندی دوار 9495
6 دوره طراحی فرآیند 28562
7 دوره های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی 58603

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

آشنایی با حداقل پانزده الی بیست نفر همکار علاوه بر آشنایی با اساتید به نام در حوزه فعالیت های خود.