تقویم آموزشی دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

title Filter 
تعداد نمایش 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار 487
2 دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی 5901
3 تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند 3026
4 دوره مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت 3980
5 دوره تجهیزات فرآیندی دوار 7652
6 دوره طراحی فرآیند 25928
7 دوره های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی 54160

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

امکان پرداخت دوره ها به صورت اقساطی.