هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

مرکز آموزش مهندسی MeM برای چهارمین سال پیاپی در نمایشگاه بین المللی برق ایران شرکت میکند. به همین منظور از کلیه علاقه مندان و دوستداران دوره های آموزشی، تخصصی و کاربردی در حوزه برق و حتی نفت و مکانیک دعوت می کنیم تا از غرفه ما در این نمایشگاه دیدن کرده و ۱۵% تخفیف ویژه نمایشگاه برق رو دریافت کنند. منتظر دیدار همه شما عزیزان هستیم.

آدرس: محل برگزاری دائمی نمایشگاه بین المللی ایران، فضای باز، بین سالن ۳۵ و ۳۸، ۱۳ لغایت ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

حضور MeM در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران