مقررات ثبت نام

قوانین ثبت نام

مقررات آموزشی و انضباطی:

۱- جهت تردد دانشجویان در محوطه دانشگاه به همراه داشتن کارت شناسایی (کارت ملی) الزامی است.


۲- ثبت نام در صورت وجود ظرفیت در دوره مورد نظر انجام می شود و با توجه به محدودیت پذیرش، الویت ثبت نام بر اساس مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.


۳- در صورت عدم پرداخت کامل شهریه از حضور در ادامه ی دوره جلوگیری بعمل می آید.


۴- در صورت عدم تشکیل دوره یا هرگونه تغییر در ساعات و محل برگزاری دوره، مراتب توسط واحد آموزش شرکت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.


۵- در صورت انصراف دانشپذیر پس از شروع دوره، شهریه آن به هیچ عنوان (از قبیل: ماموریت اداری، انتقالی، مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج، تداخل برنامه کلاس ها با دانشگاه، عدم درک موضوع دوره، عدم شرکت در کلاس ها، سایر موارد پیش بینی نشده و …) مسترد نخواهد شد، از این رو قوانین انصراف دانشپذیران به شرح زیر خواهد بود:


ردیفعلت استردادمبلغ قابل استرداد
۱عدم تشکیل دوره و عدم پذیرش (به علت تکمیل ظرفیت دوره)۱۰۰% شهریه کل دوره
۲انصراف داوطلب به صورت کتبی تا یک هفته قبل از شروع دوره۹۰% شهریه کل دوره
۳انصراف داوطلب به صورت کتبی تا ۲۴ ساعت  قبل از شروع دوره ۵۰%  شهریه کل دوره
۴در صورت عدم حضور در دوره، غیبت بیش از حد مجاز و یا انصراف پس از تشکیل کلاسغیر قابل استرداد

۶- افزودن بر ساعات درسی و تغییر جدول زمانی کلاس ها فقط با موافقت تمامی شرکت کنندگان و هماهنگی استاد با واحد آموز شرکت امکانپذیر می باشد.


۷- حضور به موقع و منظم فراگیران در تمام جلسات الزامی می باشد؛ به غیبت های بیش از ۲۰% کل ساعات کلاس، گواهی پایان دوره اعطا نخواهد شد. در صورت غیبت بیش از این مقدار با حضور در جلسات ترم های بعدی می بایست نسبت به جبران اقدام نموده تا شرایط دریافت گواهینامه را داشته باشید.


۸- حضور فعال در کلاس، انجام پروژه ها، تمرین ها و تلاش برای کسب نمرات لازم از ارزیابی های اساتید الزامی می باشد. حداکثر نمره ۱۰۰ بوده و به نمرات کمتر از ۶۰ گواهی پایان دوره اعطا نخواهد شد.


۹- رعایت شئونات اسلامی و حفظ حرمت محیط علم آموزی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است لذا خواهشمند است قوانین و آیین نامه انظباطی دانشگاه بالاخص در زمینه پوشش و ممنوعیت استعمال دخانیات را به جد رعایت فرمایید.


۱۰- گواهینامه پایان دوره متقاضیان معرفی شده از طرف سازمان ها و شرکت ها، تنها بصورت رسمی و به مسئولین و مدیران آموزشی معرفی کننده ایشان و یا نماینده سازمان متبوعه به همراه معرفی نامه کتبی تحویل خواهد گردید.


۱۱- جهت صدور گواهینامه ارائه ی ۳ قطعه عکس، فتوکپی کارت ملی و معرفی نامه (یرای افراد سازمانی) الزامی می باشد. حداکثر مهلت تحویل مدارک ۱۵ روز پس از  ثبت نام خواهد بود. در صورت عدم ارائه این مدارک، صدور گواهینامه شما با دوره بعدی ( دو تا سه ماه بعد) صورت خواهد گرفت.


۱۲- این مرکز حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ امتحان پاسخگوی تمامی مراجعات خواهد بود.


۱۳- کلاس های MeM شامل صندلی های دسته دار و ویدیو پرژکتور است، از این رو همراه داشتن لپ تاپ در بخش تدریس نرم افزارها برای فراگیران محترم الزامی می باشد.


۱۴- مرکز آموزش مهندسی MeM خود را ملزم می داند تا دوره را به موقع و بر اساس زمان اعلام شده شروع کند، بر این اساس در صورت تاخیر نسبت به زمان اعلام شده،  MeM بابت هر ماه تاخیر از کسانی که ثبت نام خود را قطعی نموده اند، ۵% از هزینه دوره را برای شما کسر می کند.


۱۵- شایان ذکر است موسسه مقید به برگزاری کلاس ها مطابق تاریخ اعلام شده در هفته های متوالی و بدون وقفه است و در صورت تعطیلی های غیر قابل پیش بینی از قبیل شرایط اساتید، وضعیت آب و هوایی، تعطیلات غیر مترقبه دانشگاه و … فراگیر ضمن پذیرش شرایط پیش آمده، متعهد به حضور در جلسات جایگزین خواهد بود.


۱۶-اطلاعات ملموس از جمله اسناد، DVDها، جزوات، مدارک و مواردی از این قبیل که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، به عنوان اموال و دارایی موسسه محسوب شده و حقوق ناشی از مالکیت فکری و معنوی اینگونه اطلاعات، به موسسه تعلق دارد. بر این اساس فیلم برداری (موبایل، دوربین، لپ تاپ، Screen Record و …) در کلاس ها (چه حضوری و چه آنلاین) ممنوع است.