بازدید فراگیران دوره تربیت کارشناس ابزار دقیق از کارخانه تولیدی ابزاردقیق خرداد 1402

در پایان دوره تربیت کارشناس ابزار دقیق زمستان 1401، بازدیدی از کارخانه عیوض تکنیک تدارک دیده شد تا فراگیران این دوره به صورت عملی شاهد بخشی از آموخته های خود در دوره باشند.

بازدید فراگیران دوره ابزار دقیق از کارخانه عیوض تکنیک

در این بازدید فراگیران با انواع تجهیزات ابزاردقیق و تست آنها آشنا شدند. تجهیزاتی مانند:

  • فلومتر
  • سطح سنج
  • دماسنج
  • فشارسنج
  • دبی سنج‌
  • ارتفاع ‌سنج
  • کنترل کننده‌ها
  • و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.