مرکز آموزش mem برگزار کننده دوره های فنی و مهندسی

٩۱۰۰۱٥۳۰-۳٥ (۰۲۱)

۹۴۷ دوره آموزشی

تاکنون برگزار شده

۱۵,۱۹۴ دانش آموخته

فارغ التحصیل شده

۷۸۲,۶۸۱ نفر ساعت

تدریس شده است

در حال ثبت نام

تقویم آموزشی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT (حضوری)144 ساعتنیمه اول تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت (حضوری)124 ساعتنیمه دوم تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی (آنلاین)*84 ساعتنیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی (حضوری)126 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (+۱۲ ساعت رایگان معرفی تجهیزات برق صنعتی) (حضوری)132 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی (حضوری)100 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی) (حضوری)144 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور66 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS (آنلاین)*48 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق (آنلاین)*24 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک (آنلاین)*48 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel (آنلاین)*24 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV) (حضوری)18 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP (حضوری)30 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV) (حضوری)36 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT (حضوری)60 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 (حضوری)36 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی دیاگرام‌های منطقی تابلوهای برق (حضوری)18 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی (آنلاین)36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سرج48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ سیستم های کنترلی، ابزار دقیق، مراکز مخابراتی و دیتاسنترها30 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حل تمرین دقیقه نودی آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق20 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق48 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
بسته آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت و طراحی – قبولی55 ساعت در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ (آنلاین)*138 ساعت31 شهریور (شروع قطعی) در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان (آنلاین)*108 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)-(آنلاین)*90 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت (آنلاین)96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی سیستم های استخر، سونا و جکوزی (آنلاین)*12 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره نرم افزار الگا (OLGA)30 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی انتخاب مواد و خوردگی (آنلاین)*36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS (آنلاین)*36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ (آنلاین)*138 ساعت31 شهریور (شروع قطعی) در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)-(آنلاین)*90 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت (آنلاین)96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره نرم افزار الگا (OLGA)30 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS (آنلاین)*36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام

ویژگی های مرکز آموزش مهندسی MeM

گارانتی دوره ها به مدت ۳ سال

MeM این امکان را به فراگیران می دهد که اگر شخصی در دوره حاضر شد و مطالب را یاد نگرفت و یا به دلایل موجه در دوره غایب بود، به راحتی می تواند آن بخش را در دوره های بعدی بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای بگذراند.

حل پروژه های واقعی صنعتی

MeM با بهره بردن از اساتیدی که سال ها تجربه ی کار در بدنه صنعت کشور و خارج از کشور را دارند امکان حل پروژه های واقعی صنعتی را در کلاس های خود برای فراگیران محیا کرده است.

برگزارکننده انحصاری دوره های تربیت کارشناس

MeM مبدع و طراح انحصاری دوره های تربیت کارشناس یا ١٠٠ساعت به بالا می باشد، نکته بارز در مقایسه سیستم آموزش تک دوره ای، ارزش افزوده ای است که بواسطه آموزش مستمر موجب یادگیری دائمی و تربیت کارشناس خبره در زمینه مورد آموزش می گردد.

تجربیات

"دوره تابلوهای الکتریکی کاملا قابل بهره وری است، من دوره های زیادی در آموزشگاه های مختلفی دیدم اما این دوره در مقایسه بسیار با کیفیت بود و من بسیار راضی بودم."

آقای مهندس حسینی

کارشناس اجرایی و طراحی در شرکت کهربا

"دوره طراحی بنیادی، برای بنده که تازه شروع به کار کرده بودم، بسیار خوب بوده و با بسیاری از اصطلاحات تخصصی در زمینه کار خود آشنا شدم."

خانم مهندس فرجامی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

"دوره تابلوهای الکتریکی کاملا قابل بهره وری است، من دوره های زیادی در آموزشگاه های مختلفی دیدم اما این دوره در مقایسه بسیار با کیفیت بود و من بسیار راضی بودم."

آقای مهندس حسینی

کارشناس اجرایی و طراحی در شرکت کهربا

"توصیه می کنم برای افرادی که درگیر کارو صنعت برق بوده و تجربه کاری خوبی دارند، حتما دوره حفاظت و رله را بگذرانند زیرا مباحث خیلی تخصصی در این دوره تدریس می شود."

آقای مهندس برهانی

مدیر عامل شرکت فراتاوان اندیشه با 23 سال سابقه اجرایی برق

"من توانستم با ارائه گواهینامه دوره طراحی فرآیند و بالا رفتن دانش فنی ام کارهای تخصصی تری انجام دهم و این دوره به دوستانم معرفی کرده ام."

خانم مهندس فلاح فرد

مهندس فرآیند در شرکت ناموران پژوهش و توسعه

"دوره حفاظت ورله بسیار در محیط کار به من کمک کرد و من این دوره را به همه همکارانم پیشنهاد کردم، یکی از نقاط مثبت موسسه اساتید بودند که واقعا دلسوزانه اطلاعات خودشان را در اختیار قرار می دادند."

آقای مهندس مطلبی

سرپرست بخش توزیع برق شرکت فولاد غرب آسیا

"دوره تابلو بسیار قوی بوده و برای افرادی که در صنعت تابلوسازی مشغول هستند فوق العاده است.من به دوستان هم معرفی کرده ام."

آقای مهندس اکبری

کارشناس ارشد برق از دانشگاه خواجه نصیر

"دوره حفاظت و رله را دوره خوب و مناسبی برای کسانی که می خواهند وارد بازار کار حرفه ای بشوند می دانم."

آقای مهندس بنابی

کارشناس پست برق شرکت نیروگاه گازی سبلان

"دوره تاسیسات الکتریکی موجبات شغلی برای من فراهم آورد و بسیار مثمرثمر بود و همچنین اساتید بسیار قوی و با تجربه ایی داشت."

آقای مهندس علاء الدین

عضو هیئت مدیره و کارشناس برق شرکت آژند پی ساز

"دوره تابلوهای الکتریکی، برای ارتقاء شغلی مفید است به ویژه برای کسانی که قصد ورود به بازار کار را دارند."

آقای مهندس میهن دوست

کارشناسی ارشد برق قدرت

"دوره طراحی فرآیند به لحاظ کاربردی کمک بزرگی به من کرده است، با این تجربه توانستیم زمینه گسترش محصولات را وسیع تر کنیم.اساتید بسیار با تجربه و عالی بودند."

خانم مهندس خالصی

مدیر فروش شرکت توربین دار

"من اطلاعات تجربی بسیار مفیدی که در هیچ کتابی نبوده است را در کوتاه مدت با گذراندن دوره تاسیسات الکتریکی به دست آورده ام."

خانم مهندس شریفی

کارشناسی برق شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

"دوره تاسیسات الکتریکی کمک زیادی در سیستم کاری ام داشت و کلا رویکرد کاری ام را متفاوت و بسیار بهبود بخشید."

خانم مهندس افشار

کارشناس برق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

"دوره تربیت کارشناس حفاظت و رله را به دوستان و همکاران زیادی معرفی کرده ام و یقین دارم به لحاظ کاربردی برایشان مثمر ثمر خواهد بود."

آقای مهندس لقایی

مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور تدبیر و فن آسیا

"دوره طراحی فرآیند برای افرادی که می خواهند وارد بازار کار بشوند بسیار مفید است و من خیلی راضی بودم."

خانم مهندس نورانی

کارشناس ارشد مهندس شیمی دانشگاه تربیت مدرس

"در دوره تابلو های الکتریکی دانش فنی بالایی بدست آوردم و اساتید در پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال بسیار قوی بودند."

آقای مهندس احمدی نژاد

کارشناس ابزار دقیق شرکت مهندسی بازرگانی

"هر دو دوره تربیت کارشناس حفاظت و رله و تابلو های الکتریکی برای ورود به صنعت عالی هستند و همچنین اساتید دوره ها بسیارقوی بودند."

آقای مهندس اعتباری

تکنسین ارشد برق در پتروشیمی کاویان

"دوره تاسیسات برای ارتقای شغلی خوب و برای کسی که می خوهد وارد بازار کار شود تا هفتاد درصد مناسب می باشد."

آقای مهندس کاشی پور

شرکت مهندسی مبنا قدرت

رویدادها