تفکری برای پیشرفت

کرونا

رویداد ها

شروع مجدد کلاس های حضوری

حضور مهندسین عزیز اعلام می دارد: پس از وقفه ای طولانی به علت شیوع ویروس کرونا، با شروع واکسیناسیون همگانی، خوشحال هستیم که بار دگر

ادامه مطلب