عمران اجرا بهمن ۱۳۹۴

عمران اجرا بهمن ۱۳۹۴ ۱۳۹۷-۳-۶ ۱۷:۲۸:۰۸ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون اجرای بهمن سال ۱۳۹۴ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.