تأسیسات برقی نظارت اردیبهشت ۱۳۹۷

تأسیسات برقی نظارت اردیبهشت ۱۳۹۷ 2019-07-30T15:36:17+04:30

این آزمون براساس آزمون نظارت اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آماده‏ سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.

ثبت ديدگاه