تأسیسات برقی نظارت بهمن ۱۳۹۷

تأسیسات برقی نظارت بهمن ۱۳۹۷ ۱۳۹۸-۵-۹ ۱۸:۲۹:۲۴ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون نظارت بهمن سال ۱۳۹۷ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.

ثبت ديدگاه