تأسیسات برقی طراحی اسفند ۱۳۹۵

تأسیسات برقی طراحی اسفند ۱۳۹۵ 2019-08-19T12:02:45+04:30

این آزمون براساس آزمون نظارت مهر سال ۱۳۹۶ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۱۸۰ دقیقه می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.

*

ثبت ديدگاه