پرداخت شهریه دوره

پرداخت شهریه دوره با لینک پرداخت فن اوا کارت

  • پیش فاکتور و مشخصات شما به شرح زیر است، در صورتی که مبلغ شهریه و یا اطلاعات شما اشتباه است آن را به اطلاع آموزش MeM برسانید.


  • قیمت: 0 تومان
  • جهت صدور گواهینامه
  • فاکتور پرداخت شما به این ایمیل ارسال خواهد شد.
  • رسید پرداخت به این شماره موبایل ارسال خواهد شد.