شروع دوره های حفاظت و رله و تاسیسات الکتریکی فصل تابستان ۹۶

پنجشنبه مورخه ۲۲ تیر ماه ۹۶ دوره های تربیت کارشناس حفاظت و رله و تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی نوبت اول فصل تابستان ۹۶ در دانشگاه تربیت مدرس ساعت ۸ صبح به لطف و همکاری شما عزیزان شروع شد. کلیه فراگیران تا ساعت ۷:۳۰ در محل دانشکده حضور پیدا کرده اند که به ترتیب توسط کارشناسان آموزش مراحل ثبت نام آنها تکمیل شد و به کلاس های خود هدایت شدند.