دپارتمان دوره های کوتاه مدت

مرکز آموزش مهندسی MeM در سال جدید با همکاری شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو (BSN) اقدام به تکمیل دوره های دپارتمان کوتاه مدت در سطح بسیار کامل و پیشرفته نموده است که علاقه مندان در حوزه دوره های فشرده که نیاز به زمان کوتاه تری نسبت به دوره های بلند مدت برای آموزش دارند نیز بهره مند شوند. سعی شده است که دوره های این دپارتمان، دور های جدید بوده که نیاز تمام دوستانی که به دنبال دور های خاص هستند را برطرف کند.

دپارتمان دوره های کوتاه مدت