دوره تربیت کارشناس طراح تجهیزات فرآیندی دوار

دوره تجهیزات فرآیندی دوار

پست الکترونیکی چاپ PDF
مشخصات دوره
نام دوره: تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
مدت دوره: 84 ساعت / 14روز / 7 هفته / 2 ماه
زمان برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)
پيش نياز:
مخاطبان:دانشجویان و مهندسان مکانیک (سیالات، جامدات، ساخت و تولید ) و شیمی در عرصه های مهندسين مشاور – طراحان - واحدهاي مناقصات و پيشنهادات-شركت هاي پيمانكاري اجرايي- گروه هاي تست و راه اندازي- بهره برداران - تعميرات ونگهداري
هدف دوره: آشنایی با طراحی انواع تجهیزات دوار از قبیل پمپ، کمپرسور، فن و توربین مورد استفاده در صنعت ، نحوه انتخاب هر یک از تجهیزات با توجه به مشخصات پروسسی، نحوه تکمیل دیتاشیت مربوطه و سفارش تجهیزات دوار.
مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان): ارائه یک DVD اطلاعات و مدارک فنی شامل نمونه مدارک طراحی، مشخصات فنی، نمونه مدارک محاسباتی، کلیه استاندارد های بین المللی و استاندارد های داخلی مورد نیاز، Handbook های مورد نیاز ؛، ارائه نرم افزارهای مورد نیاز
امکانات رفاهی: 2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)
Register-icon  equipment-of-course-icon calendar-icon
عنوان شرح ساعت

اصول کارکرد، انتخاب و طراحی پمپ

1. انواع پمپ ها و کاربرد هر یک از آنها (سانتریفوژ، رفت و برگشتی، دندانه ای و ...)
2. نحوه طراحی پمپ (اجزا پمپ ها، معیارهای طراحی، محدودیت ها، هد مکش مثبت خالصNPSH، کاویتاسیون)
3. محرک پمپ ها (موتوری، هیدرولیک و ...)
4. کارکرد پمپ ها (پارامترهای اصلی در کارکرد پمپ ها، منحنی های مشخصه پمپ ها، بازرسی، تست های پمپ، عیب یابی )
5. تجهیزات کمکی و آب بندی (یاتاقانها، آب بندی شفت پمپ، آب بندهای مکانیکی)
6. نحوه تکمیل دیتاشیت پمپ (انتخاب نوع پمپ، محاسبات طراحی، محاسبات هیدرولیک)
32

اصول کارکرد، انتخاب و طراحی کمپرسور

1. تعاریف و کاربرد کمپرسورها
2. کلیات در خصوص انواع کمپرسورها
3. انواع کمپرسور ها، کاربرد و اجزا (اصول تراکم، و اجزا مختلف کمپرسور بر اساس API 617, API 618 , API619 )
4. تعاریف و اصطلاحات
5. جنس و طراحی کمپرسور (مواد ساخت، طراحی بدون روغن، نیروهای اعمالی، فونداسیون، لوله کشی کمپرسور)
6. سیستم روغن کاری در کمپرسورها ( بر اساس API 614 )
7. آشنای با مکانیزم آبندی در کمپرسورها ( انواع مختلف آبندهای بکار برده شده در کمپرسها)
8. آشنای با انواع تستها بر روی کمپرسورها
9. بهره برداری و نگهداری کمپرسور ها (روغنکاری کمپرسور، مشکلات بهره برداری و نگهداری، سیستم کنترل کمپرسور ها )
10. رفع عیوب کمپرسور ( مشکلات عمده کمپرسور، عیب یابی سیستم روغن کاری، بررسی الگوی ارتعاشی )
24

اصول کارکرد، انتخاب و طراحی فن و بلوئر

1. انواع فن وکاربرد آنها (محوری، سانتریفوژ)
2. متعلقات فن ها (الکتروموتور، پولی، تسمه، یاتاقان، محور)
3. انتقال قدرت (اتصال مستقیم، تسمه پولی، کوپلینگی)
4. محاسبات فن ها (محاسبه و انتخاب فن های متنوع بر اساس شرایط ورودی و محاسبات الکترو موتور مربوط به آن )
5. عملکرد فن ها و بلوئر ها (منحنی های فن ها، ناپایداری در فن ها
6. نحوه تکمیل دیتاشیت فن ها و بلوئر ها

8

اصول کارکرد، انتخاب و طراحی توربین های گاز و بخار

1. آشنایی با توربین گاز (تئوری توربین گاز، اجزای اصلی، سیکل برایتون، مفاهیم توان و راندمان)
2. اجزای توربین گاز و شرح عملکرد آنها (ورودی هوا، کمپرسور، محفظه احتراق، توربین گاز، خروجی گاز)
3. عملکرد توربین گاز (کارکرد توربین گاز در حالت
Design و Off Designو تاثیر شرایط محیطی بر راندمان و توان)
4. کنترل توربین گاز (بررسی P&ID سیستم های مختلف جانبی از قبیل سوخت گازو مایع، سیستم روغن کاری، نحوه کنترل بار و دور توربین گازی)
5. آشنایی با روش های افزایش قدرت و راندمان توربین گاز
6. عیب یابی (نحوه تشخیص عیب کمپرسور، اتاق احتراق، توربین، ارتعاشات در توربین)
7. آشنایی با مفاهیم بهره برداری (ساعات کارکرد معادل، زمانبندی تعمیرات،...)
16
مجموع

84ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه مدارک، نقشه ها، نرم افزارها و  جزوات مرتبط با دوره ها جهت کاربردی تر نمودن دوره.