دوره تربیت کارشناس حفاظت و رله

دوره حفاظت و رله

پست الکترونیکی چاپ PDF
مشخصات دوره
نام دوره: تربیت کارشناس حفاظت و رله
مدت دوره: 108 ساعت / 18روز / 9 هفته / 2.5 ماه
زمان برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)
پيش نياز: آشنايي با تاسیسات الکتریکی
مخاطبان: دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهرهبرداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راهاندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري
هدف دوره: توانایی انجام پروژه های طراحی حفاظت، انتخاب رله مناسب، انجام Coordination، ورود Setting به رله ها، تست رله، آشنایی و کار با رله های شرکت های مختلف (زیمنس، ABB، اشنایدر، Micom)
مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان): نمونه مدارک طراحی (گزارش آنالیز شبکه، Setting Table، فایل config رله ها)؛ کاتالوگ تجهیزات؛ کلیه استاندارد های بین المللی IEC، IEEE و استاندارد های داخلی مورد نیاز، Handbook های مورد نیاز؛ ارائه نرم افزارهای ETAP، DIGSI، S1، CAP، SFT، CYME TCC
امکانات رفاهی: 2وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)، خوابگاه (هزینه ی جداگانه)
Register-icon

equipment-of-course-icon

calendar-icon
عنوان شرح ساعت
مقدمه ای بر حفاظت و هماهنگی حفاظتی رله ها 1. محاسبات اتصال کوتاه
2. انوع آرایش های شبکه
3. انواع روش های ارتینگ در فشار ضعیف و متوسط
4. سایزینگ ترانسفورماتورهای اندازه گیری
5. آشنایی با مفاهیم حفاظت
6. آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت در LV و بررسی منحنی LSI، آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت در MV
7. آشنایی با کدهای ANSI و تعریف این حفاظت ها
12
حفاظت موتور 1. حفاظت موتور (مشخصات الكتريكي موتور، مرورر كلي از منشاء خطا ها و حفاظت هاي مربوطه موتورها، حفاظت در مقابل اضافه بار، حفاظت در مقابل Excessive Starting time و LRC، حفاظت در مقابل افزايش تعداد استارتها، حفاظت عدم تعادل جريان، حفاظت افت جريان، حفاظت ارت فالت) 6
انجام Case Study
با ورود اطلاعات رله زیمنس
1. آشنایی با رله های زیمنس (SIPROTEC) و کار با نرم افزار DIGSI با رویکرد موتور برای ورود اطلاعات 12
انجام Case Study
با ورود رله اشنایدر
1. آشنایی با رله های اشنایدر (SEPAM) و کار با نرم افزار SFT با رویکرد حفاظت های ولتاژی برای ورود اطلاعات 6
حفاظت پست و خطوط انتقال 1. حفاظت باسبار (حفاظت دیفرانسیل، حفاطت جریانی)
2. حفاظت بي ترانسفوماتورهاي قدرت
3. حفاظت بي خطوط انتقال انرژي (رله هاي جهت دار، حفاظت دیستانس، حفاظت دیفرانسیل)
12
حفاظت ترانسفورماتور 1. حفاظت ترانسفورماتور (انواع خطاها در ترانس قدرت، بررسي طرح واره حفاظتي مختلف ترانسفورماتورها، حفاظت اضافه بار، حفاظت در برابر اتصال كوتاه فاز، حفاظت در برابر اتصال كوتاه ارت، حفاظت در برابر اضافه شار) 12
انجام Case Study
با ورود اطلاعات رله Micom
1. آشنایی با رله های Areva (Micom) و کار با نرم افزار مربوطه با رویکرد پست و خطوط انتقال برای ورود اطلاعات 12
انجام Case Study
با ورود اطلاعات رله ABB
1. آشنایی با رله های ABB (RELION) و کار با نرم افزار CAP با رویکرد ترانسفورماتور برای ورود اطلاعات 6
استفاده از نرم افزار ETAP در حفاظت و هماهنگی حفاظتی بین کلید ها 1. آنالیز پخش بار
2. آنالیز اتصال کوتاه
3. آنالیز حفاظت و Coordination
4. مشاهده Curve های کلید های LV (MCB, MCCB, ACB)، فیوز، بی متال و رله ها
18
Workshop: 1. تربیت متخصص تست رله ها با استفاده از دستگاه Omicron (تست های جریانی، ولتاژی و دیستانس) 12
مجموع 108 ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

حضور اساتید برجسته صنعتی با سابقه میانگین پنج سال به بالا در شرکت های معتبر.